კვლევები - ეს არის ანკეტირებისა და გამოკითხვის სხვადასხვა მეთოდით სიტუაციის შესწავლის პროცესი ფონდი „სოხუმისთვის“ პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით - მშვიდობისმყოფელობა, ძალადობის პრობლემა, გენდერული თანასწორობა და სხვ. კვლევის შედეგად შემუშავდება რეკომენდაციები, დასკვნები და უმრავლეს შემთხვევაში ეს მასალები იბეჭდება კიდეც.