ამომრჩეველ ქალთა კლუბი - ქალთა 15-20-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა რეგიონებში და ხელს უწყობდა ამომრჩევლების ცნობიერების შეცვლას ქალთა სასარგებლოდ და პოლიტიკაში, ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა რაოდენობის ზრდას. კლუბები ფონდ „სოხუმში“ შეიქმნა 2006 წლიდან. მათი რიცხვი და რეგიონი, პროექტებიდან გამომდინარე იცვლებოდა.