„ძალადობის ჯაჭვი“ - მცირე პროექტი ფოთში

1 2 3

 4 5

ფოთის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრის მცირე პროექტის „ძალადობის ჯაჭვის“ მიზანია, მედიასაშუალებების აქტიური ჩართულობა, ღია საუბრები ძალადობასა და ტაბუდადებულ თემებზე. ივნისში გაიმართა პროექტის პრეზენტაცია, ჩამოყალიბდა ქალთა კლუბი ერთობლივი კოორდინირებული მუშაობისთვის ძალადობის პრევენციის კუთხით, პრობლემების ადვოკატირება. ქალთა კლუბის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „გენდერი, გენდერული ძალადობა, ოჯახში ძალადობა და რეფერირების გზები“.

.be

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დაბეჭდვა