სამობილიზაციო შეხვედრები ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში

1 2 3 4

 5 6

სენაკის, ქუთაისის, ხონის, ხურჩა/კოკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებმა სამობილიზაციო შეხვედრები ჩაატარეს. ძირითადი თემა იყო ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე და მნიშვნელობა. შეხვედრებამდე მობილიზატორები შეხვდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, დეტალურად შეისწავლეს მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამები და შემდეგ ისაუბრეს ამ პროგრამების შესახებ. აღინიშნა, რომ ბევრი ახალგაზრდა საზღვარგარეთაა წასული სწავლის გაგრძელების მიზნით ან სამუშაოდ. უკან არ ბრუნდებიან, ეს კი ქვეყნის დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აისახება. ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ამ პრობლემის მოგვარებაზე.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დაბეჭდვა

Joomla! გამართვის (Debug) კონსოლი

სესია

პროფილის ინფორმაცია

მეხსიერების გამოყენება

მოთხოვნები მონაცემთა ბაზაზე