მრგვალი მაგიდა ხონში - „ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლის დაცვა“

1 2 3 4

გრძელდება მრგვალი მაგიდების ციკლი თემაზე „ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა“. ამჯერად შეხვედრა გაიმართა ხონის საკრებულოში.

რეფერირების სუბიექტების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა ისაუბრეს, როგორ შეიქმნას ძალადობის პრევენციის სტრატეგია, გაუმჯობესდეს თანამშრომლობა სახელმწიფო სტრუქტურებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის.

განსაკუთრებულად აღინიშნა გენდერული თანასწორობის საბჭოს როლი, რომელმაც რეფერირების ადგილობრივი სუბიექტების კოორდინაციით ხელი უნდა შეუწყოს ინფორმაციის გაცვლას ძალადობის ფაქტების, პრევენციული მექანიზმების და სხვადასხვა სერვისის შესახებ.  

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დაბეჭდვა

Joomla! გამართვის (Debug) კონსოლი

სესია

პროფილის ინფორმაცია

მეხსიერების გამოყენება

მოთხოვნები მონაცემთა ბაზაზე