18-19 თებერვალს იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის და აჭარის 16 ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა. პირველ დღეს განიხილეს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის შემუშავების საკითხი, ორგანიზაციული, ტექნიკური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. მეორე დღე კი მუნიციპალური სამოქმედო გეგმების შემუშავებას დაეთმო.

ტრენინგის მონაწილეებს ჰქონდათ საინტერესო გამოსვლები მუნიციპალიტეტებში არსებული მიდგომების, წარმატებული პრაქტიკის და გამოწვევების საკითხებზე.

ფონდი „სოხუმის“ თაოსნობით დაიბეჭდა კიდევ ერთი მეთოდური სახელმძღვანელო-გზამკვლევი, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტის მონიტორინგისა და გენდერული ანალიზის კუთხით დახმარებას გაუწევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს.

„გზამკვლევი“, პირველ რიგში, კარგ სამსახურს გაუწევს ქუთაისის, სენაკის, ოზურგეთის და ბათუმის გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოებს, რომლებიც, ყოველწლიურად, საკუთარი ძალებით ახორციელებენ ადგილობრივი გენდერული საჭიროებებისა და ბიუჯეტის ანალიზს, რათა მათ საფუძველზე მოხდეს რეკომენდაციების მომზადება თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროგრამებში შესაბამისი პროგრამების დასანერგად.

გადმოწერა

 
 პროექტი ხორციელდება გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის
გენდერული  თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები