აქტუალური პრობლემების შერჩევა და პროექტზე მუშაობა ზუგდიდის საინიციატივო ჯგუფებში

ზუგდიდის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის და კოკი/ხურჩის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) ქალთა ჯგუფის შეხვედრებზე განიხილეს პრობლემები, რომლებიც  მუნიციპალიტეტში გენდერული საჭიროებების შეფასების კუთხით ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. ქალთა ჯგუფებმა ყველაზე აქტუალური პრობლემები შეარჩიეს და დაგეგმეს ადვოკატირების კამპანია, რომელსაც ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად განახორციელებენ.

სოფელ კოკის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრაზე მთავარი საკითხი საპროექტო განაცხადის დახვეწა იყო. ახალგაზრდებმა ქუთაისში ჩატარებულ ტრენინგზე ისწავლეს, როგორ შეიძლება საინტერესო იდეა პროექტად გადააქციო. უკვე შედეგიც არის: მოამზადეს ორი პროექტი, რომელსაც მალე განიხილავს სპეციალური კომისია.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image