ახალგაზრდული სივრცე - ადვოკატირების კამპანიის შედეგი

ეს ფონდი „სოხუმის“ ადვოკატირების კამპანიის შედეგია!

აფხაზეთის მე-12 სკოლაში (ზუგდიდი) დაფუძნდა ახალგაზრდული სივრცე  და უკვე მასპინძლობს არაფორმალური შეხვედრებს.

15 დეკემბერს ახალგაზრდა აქტივისტებმა ჩაატარეს შეხვედრა მოზარდებთან თემაზე: ძალადობა - ბულინგი. მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიაში, იმსჯელეს და გააკეთეს თემატური პლაკატები.

გამოიკვეთა სამომავლო შეხვედრების თემები, დაიგეგმა აქტივობები, მათ შორის ახალგაზრდული სივრცის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვის კუთხით რესურსების მოძიებაზე.

 პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image