დეკემბრის აქტივობები ხონის საინიციატივო ჯგუფებში

ხონის მუნიციპალიტეტში ქალთა საინიციატივო ორი ჯგუფია. მათთან ჩატარდა ონლაინ შეხვედრები, სადაც განიხილეს ანკეტირების ჩატარების ტექნიკური მხარე, ვადები და განსაზღვრეს ბენეფიციარები. ჯგუფის წევრებს აქვთ მსგავსი გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს წარმატებულ გამოკითხვას.

ონლაინ ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდული ჯგუფის წევრებთანაც. მათ 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის შესახებ ისაუბრეს, კამპანიის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებსა და მიღებულ პრაქტიკაზე.

დეკემბრის დასაწყისში ჯგუფის წევრებს ტრენინგიც ჩაუტარდათ მშვიდობისა და ნდობის შენების საკითხებზე. ონლაინ ფორმატის მიუხედავად, ტრენინგი ინტერაქტიური იყო - მონაწილეებმა გამოავლინეს თავიანთი გამოცდილება და ბევრი სიახლეც გაიგეს.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image