- პანდემიურმა სიტუაციამ კიდევ უფრო გაართულა ურთიერთობები ოჯახის წევრებს შორის, გაიზარდა კონფლიქტების განვითარების რისკები, ამიტომაც გახშირდა ძალადობა ოჯახში. ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო შეხვედრებს  მოსახლეობასთან, ფსიქოლოგის ჩართულობას, - ამგვარი მოსაზრებები ჰქონდათ შეხვედრის მონაწილეებს თერჯოლის, ბაღდათის, ვანის, ზუგდიდის და სენაკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

მობილიზატორების აქტიურობით, თვითმმართველობის სოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, ადგილებზე მოხდა ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და მიმდინარეობს შესაბამისი რეაგირება მსხვერპლთა დასახმარებლად.  

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ძალადობის ფორმები, იურიდიული ბერკეტები მსხვერპლთა დასაცავად და მოძალადის შესაჩერებლად, კონფლიქტი და მისი მართვა - ამ თემებზე ბაღდათის, წალენჯიხის და ვანის მუნიციპალიტეტების 60-მდე ახალგაზრდას ტრენინგები ჩაუტარდა ონლაინ პლატფორმაზე.

შეხვედრები ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებდა, მოზარდებს მიეცათ შესაძლებლობა, ღიად ემსჯელათ ძალადობასა და კონფლიქტზე. ჩანდა  მოტივაცია, ინტერესი, აქტიური ჩართულობა...

სამომავლოდ დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც გულისხმობს მიღებული ცოდნის  გაზიარებას მოზარდებში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგი და იურისტი აქტიურად მუშაობდნენ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებთან ერთად. ორი ონლაინ ჯგუფური შეხვედრა გაიმართა ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მცხოვრებ ქალებთან, ხოლო ინდივიდუალური ონლაინ კონსულტაციები ჩაუტარდა ქობულეთელ, წალენჯიხელ და ჩოხატაურელ ბენეფიციარებს.

ბაღდათის, სენაკის და სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში ცოცხალი შეხვედრები მოეწყო - ესწრებოდა 29 ქალი. 

კიდევ: ფსიქოლოგის და იურისტის ინდივიდუალური კონსულტაციები ქუთაისელი ბენეფიციარებისთვის, ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოთერაპია სარებილიტაციო ცენტრში, მუშაობა კრიზისული ოჯახების წევრებთან - ასეთი აქტიური იყო ოქტომბერი.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ოქტომბერი აქტიურად დაიწყო ფორუმ-თეატრისთვის. ჯგუფში არიან ახალი მსახიობები, ჩამოყალიბდა ახალი წესები, შეიქმნა ახალი სცენები, ჩატარდა რეპეტიციები, ჩაიწერა ახალი ვიდეორგოლები.

განახლებულმა ფორუმ-თეატრმა ოთხი  წარმოდგენა დადგა ღია ცის ქვეშ. წარმოდგენები იმართება მაყურებლების გარეშე, რადგანაც პანდემიის გამო მდგომარეობა დაძაბულია. მართალია, მაყურებლის გარეშე თამაში უჩვეულოა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ეს წარმოდგენები მნიშვნელოვანია მსახიობებისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

სამტრედიის, წალენჯიხის, ტყიბულის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრების წევრები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიებში და გულახდილად ისაუბრეს კონფლიქტის, ძალადობის და ბულინგის თემებზე, მოიყვანეს კონკრეტული მაგალითები, დაასახელეს მიზეზებიც.

- სამწუხაროდ, ხშირია მოზარდებში კონფლიქტის და ბულინგის შემთხვევები და ასეთ თემებზე საუბარი ეხმარება ბავშვებს, არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლის ადგილას, ან პირიქით - არ იყონ მჩაგვრელები;

- თემები ძალიან აქტუალურია და საინტერესოა თქვენთან ერთად მათი განხილვა;

- უნდა  ვიცოდე კონფლიქტის მართვა, თავის დაცვა  და მერე არ გავხდები ბულინგის მსხვერპლი.

ასეთი იყო ტრენინგის ბოლოს, ახალგაზრდების ერთი ნაწილის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები. ისინი მზად არიან, ამ თემებზე ისაუბრონ თანატოლებთან, მათაც გააცნონ სიტუაციის მართვის და თავდაცვის მექანიზმები.

ოქტომბერში 10 ტრენინგი ჩატარდა 10 მუნიციპალიტეტიდან შერჩეულ 223  ახალგაზრდასთან.


პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა გაძლიერება, სამოქალაქო აქტივიზმის გაფართოება ადგილობრივი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ოჯახური ძალადობის პრევენცია საზოგადოებაში - ეს საკითხები თემებში გამართული საინფორმაციო შეხვედრების შემადგენელი ნაწილია.

იდენტიფიცირებული პრობლემა ბევრია, თუმცა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს   ადვოკატირებით, სხვადასხვა სტრუქტურასთან თანამშრომლობით.

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ვანის, წალენჯიხის, ტყიბულის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში უკვე გაჩნდა მოგვარებული პრობლემების ჩამონათვალი და ქალთა ისტორიები პოზიტიური ფინალით, რაც სხვადასხვა ინტერვენციული ჩარევით იქნა მიღწეული.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრმა განაახლა პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის კურსი. სრულდება სწავლების პირველი თვე. კურსის მონაწილე ქალები სწრაფად და წარმატებით ითვისებენ ახალ უნარებს. მზადდება ერთობლივი ნამუშევრები. მათი თქმით, მუშაობის პროცესი მარტივია, ტექნოლოგიები - ხელმისაწვდომი, ამიტომ ამ საქმის შესწავლა და პოლიმერული თიხისგან ხელნაკეთი პროდუქციის მომზადება ბევრი ქალისთვის გახდება შემოსავლის დამატებითი ან სულაც ძირითადი  წყარო.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

- მოსახლეობამ თითქმის არ იცის, რა სახის მხარდაჭერა არსებობს ძალადობის მსხვერპლთათვის. რაც უფრო მეტად არის ქალი ამ საკითხებზე ინფორმირებული, მით უფრო ძლიერია ის.

- შეხვედრები აზრების და შეხედულებების გაზიარების საშუალებაა ჩვენთვის, ყველას სჭირდება მსგავსი სახის განტვირთვა, ვინ როგორ აგვარებს ოჯახურ კონფლიქტებს, ვის შეიძლება მიმართო - ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა.

ასეთი შეფასებები ჰქონდათ მონაწილეებს ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრებზე, რომლებიც სენაკის, თერჯოლის, ბაღდათის, სამტრედიის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა.

საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ რამდენიმე შემთხვევის იდენტიფიცირება მოხდა და რეაგირებისთვის ფსიქოლოგთან გადამისამართდა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრში მიმდინარეობს პროფესიული უნარ- ჩვევების შესწავლა, მათ შორის ბენეფიციარებისთვის ხელმისაწვდომია საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. სექტემბრის ბოლოს კურსზე ახალი მსმენელები მოვიდნენ. ისინი წარმატებით ეცნობიან და სწავლობენ ახალ პროფესიას: ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლებს, საგადასახადო კანონმდებლობას, ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამებს და სხვა საკითხებს. ქალები აღნიშნავენ, რომ ამ ცოდნას ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დაიწყო ახალი ხუთთვიანი სატრენინგო კურსი კონფლიქტის მართვის, ძალადობის პრევენციის და ბულინგის თემებზე.

აქტიურად ერთვებიან და თამამად აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებებს ახალგაზრდები  თერჯოლის, ზუგდიდის, სენაკის,  ქობულეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან.

- აუცილებელია ამ აქტუალურ თემებზე საუბარი.

- ჩვენს ასაკში ამ საკითხებზე ძალიან სასარგებლოა ფიქრი, უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვმართოთ კონფლიქტი, არ გავხდეთ ბულინგის მსხვერპლი.

- ცუდია, რომ თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს... კვირაში ერთხელ მაინც იყოს!

ეს სიტყვები მათ ინტერესზე მეტყველებს..

ტრენინგების შემდეგ ისინი მზად არიან, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ სხვა მოსწავლეებს, რათა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი სხვადასხვა არასასურველ სიტუაციაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image