სამი შეხვედრა ჩატარდა ონლაინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

კოკი/ხურჩის ჯგუფთან შეხვედრაზე დაისვა საკითხი: კოკის თემში ახალგაზრდებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის დასვენებისა და გართობის ხელსაყრელი პირობების შექმნა.  ჯგუფმა შეიმუშავა და დაამტკიცა ადვოკატირების გეგმა და სექტემბერში დაიწყებს აქტიურ კამპანიას ამ კუთხით.

ზუგდიდის ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა ადვოკატირებიის კამპანიის შედეგად დევნილთა ჩასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის დასუფთავება გადაწყვიტა სარეველა მცენარეებისა და ეკალ-ბარდებისგან. შეხვედრაც ამ საკითხს მიეძღვნა.

მესამე შეხვედრა გაიმართა კოკის ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფთან. მონაწილეებმა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ქვეგრანტის მხარდაჭერით დაფინანსებულ  პროექტზე ისაუბრეს.  პროექტი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდი „სოხუმის“ ქვეგრანტების მხარდაჭერით წყალტუბოში ორი პროექტი დაფინანსდა. ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები აქტიურად იწყებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. პროექტები, რომლის რეალიზებასაც ახალგაზრდები გეგმავენ, მიზნად ისახავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდული ჯგუფების გააქტიურებას, მათ ინფორმირებულობას ეკოლოგიურ საკითხებზე, თვითმმართველობის პროგრამებზე და მათ ჩართულობას მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი ადვოკატირებას იწყებს პრობლემაზე: მოსახლეობის არაინფორმირებულობა ადგილობრივ პროგრამებზე. საერთო განხილვის შემდეგ დამტკიცდა ადვოკატირების გეგმა. სექტემბრიდან ადვოკატირებით განსაზღვრული აქტივობები დაიწყება.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სენაკის ახალგაზრდული ჯგუფის საქმიანობაში საინტერესო სიახლეებია, ჯგუფის წევრები ახალი პროექტით  ახალგაზრდებთან ინტერაქციას შეეცდებიან. პროექტი სხვადასხვა აქტივობით არის დატვირთული. ახალგაზრდები საკუთარი გზავნილით საზოგადოებას თავიანთ ინტერესებზე მოუყვებიან.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი „სამხედრო დასახლებაში“ ყველაზე აქტუალური პრობლემის ადვოკატირებას შეეცდება - პრობლემა გზაჯვარედინზე მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებაა. მის ადვოკატირებას ჯგუფის წევრები თვითმმართველობასთან ერთად ცენტრალურ დონეზე შეეცდებიან.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

საინფორმაციო შეხვედრა ფახულანის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ონლაინ ჩატარდა. ფახულანის თემში უმძიმესი ეკოლოგიური ვითარებაა იმის გამო, რომ არ არის მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საკითხი. შეხვედრაზე ჯგუფმა შეიმუშავა პრობლემის ადვოკატირების გეგმა და სექტემბერში დაიწყება დაგეგმილი აქტივობები.

ქვეგრანტების მხარდაჭერით ფონდმა „სოხუმმა“ დააფინანსა ლიის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის პროექტი. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების, მათი მშობლების და მთლიანად ლიის თემის მცხოვრებთა ინფორმირებულობას და ჩართულობას ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში. შეიქმნება ეკოკლუბი და ჯგუფი დაიწყებს მუშაობას საპროექტო აქტივობებზე.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ინგირი, შამგონა, კახათი - ამ სოფლების მკვიდრ სხვადასხვა ასაკის, დევნილ და ადგილობრივ მოქალაქეს პროექტის ფასილიტატორებმა ონლაინ აპლიკაციის არსი, მისი მოხმარების წესები გააცნეს.

შეხვედრების მონაწილეებმა არა მხოლოდ ინტერესით მოისმინეს ინფორმაცია ონლაინ მრიცხველის შესახებ, არამედ გამართეს დისკუსია არჩევნებთან და ზოგადად, სოციალურ-პოლიტიკურ ყოფასთან დაკავშირებულ თემებზე. მათ  აქცენტი გააკეთეს იმ საკითხებზე, რომლებზედაც ისურვებდნენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ყურადღების გამახვილებას -  უკონტროლო მიგრაციის, დევნილთა ინტეგრაციის, დასაქმების ადგილობრივი პროგრამების და სხვა საკითხებზე.

განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა იმან, რომ მათ სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ გაეცნონ და ერთმანეთს შეადარონ სხვადასხვა პარტიის პროგრამა.

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ჯანდაცვის რეკომენდაციის დაცვით, ახალგაზრდების ნაწილთან ზუგდიდში ჩატარდა პირისპირ შეხვედრა, მეორე ნაწილთან კი - ონლაინ ფორმატში. შეხვედრა შეეხო ონლაინ „ხმის მრიცხველს“ - ამომრჩევლის კონსულტაციას, აპლიკაციის დანერგვას, ამომრჩეველთა წინასაარჩევნოდ ინფორმირებას.

მონაწილეებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ონლაინ აპლიკაციას  მისი ამოქმედების შემდეგ გამოიყენებს. ითქვა,  რომ სრულყოფილი ინფორმაცია არასდროს არ აქვთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ, ამიტომაც მსგავსი აპლიკაცია მათთვის ძალიან საინტერესოა.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქუთაისის ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფს პროექტის განხორციელების პერიოდი დაუდგა - ონლაინ შეხვედრაზე მონაწილეები გაეცნენ პროექტის საბოლოო ვარიანტს, დაგეგმეს აქტივობები და შეიმუშავეს სამუშაო ეტაპები. თითოეული  მონაწილე განსაკუთრებით აქტიურობდა, რადგან ჯგუფის წევრების სურვილია, წარმატებით შეასრულონ თავიანთი შემუშავებული პროექტი.

ონლაინ, მაგრამ აქტიურად წარიმართა ქუთაისის ქალთა საინიციატივო  ჯგუფის შეხვედრაც. მონაწილეებმა განიხილეს ადვოკატირების გეგმები, განცხადება/წერილის მომზადების წესები, ადრესატები. ისინი ახლო მომავალში შეუდგებიან პრობლემების ადვოკატირების პროცესს.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ხონის ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან ჩატარდა ორი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათ მოისმინეს იმ პრობლემების შესახებ, რომელთა ადვოკატირებასაც აპირებენ ჯგუფები. თვითმმართველობის წარმომადგენლები დახმარებას შეჰპირდნენ ადვოკატირების პროცესში, რადგან მათთვისაც აქტუალურია ჯგუფების მიერ შერჩეული პრობლემები.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფები ადვოკატირების კამპანიას დაიწყებენ, ხოლო  ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი მცირე პროექტი განხორციელებას შეუდგება. ონლაინ შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა კიდევ ერთხელ განიხილეს განსახორციელებელი პროექტები და სამუშაო გეგმებზე იმსჯელეს.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქუთაისის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის სამმა წევრმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო ტრენინგზე, რომელიც პროექტების წერას ეძღვნებოდა. შემდეგ მათ ჯგუფის დანარჩენ წევრებს გაუზიარეს  მიღებული ცოდნა და ინფორმაციები.

ჯგუფმა აქტიურად იმუშავა  ორ პროექტზე, რომელიც საკონკურსო კომისიას  უახლოეს მომავალში უნდა წარუდგინონ დასაფინანსებლად. ეს მათი პირველი გამოცდილებაა და ყველა დიდი მონდომებით ჩაერთო.

ქუთაისის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან საინფორმაციო შეხვედრა ონლაინ ჩატარდა. მათ დაასახელეს ქალაქში არსებული აქტუალური პრობლემები, მათგან ყველაზე  პრიორიტეტული შეარჩიეს და ადვოკატირების გეგმა შეიმუშავეს. ჯგუფი შეეცდება პრობლემის მოგვარებას და ეს ჯგუფის წევრებს მეტი მუშაობის მოტივაციას მისცემს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image