რაოდენობრივი კვლევის შედეგებზე ისაუბრეს ფახულანის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა. რეკომენდაციებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ქალების ინიციატივების მიმართ.

საინტერესოდ წარიმართა მუშაობა ლიის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფში. შეხვედრის თემა იყო ლიდერობა და სამოქალაქო აქტივიზმი. მონაწილეებმა დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები: ლიდერი მუდმივად მუშაობს საკუთარ თავზე; ლიდერობა საპასუხისმგებლო გამოწვევაა თითოეული ჩვენგანისთვის; ლიდერი გუნდისთვის მოტივაციის მიმცემი ადამიანია.

საინიციატივო ჯგუფში უკვე იკვეთებიან ლიდერები.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

რაც საზოგადოების კეთილდღეობას ეხება, ჩვენი საქმეა, - აღნიშნეს შეხვედრის ბოლოს კოკის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა. შეხვედრა ლიდერობას და სამოქალაქო აქტივიზმს ეხებოდა. ახალგაზრდებმა ბევრი რამ გაიგეს. ყველაზე მთავარი კი ის, რომ აქტივიზმი არის: აქტიურობა, მოქმედება, ჩართულობა, პასუხისმგებლობა, მონაწილეობა, მოხალისეობა.

ამას გარდა კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში - ქალაქ ზუგდიდის და კოკი/ხურჩას ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან. შეხვედრებზე ისაუბრეს მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასების კუთხით ჩატარებულ კვლევაზე.

მონაწილეებმა შეარჩიეს გარკვეული სარეკომენდაციო წინადადებები - მაგალითად, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ცენტრების გახსნა სოფლებში (სალონი, სამკერვალო, ფეხსაცმლის შეკეთება), სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. საინიციატივო ჯგუფების წევრები პრობლემების ადვოკატირებას შეუდგებიან.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება - მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის გაძლიერების საკითხებზე“ სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან საკონსულტაციო პლატფორმა შეიქმნა. ამ წარმატებაში პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მნიშვნელოვანია ფონდი „სოხუმის“ წვლილი.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

წყალტუბოში ორი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფია. ჯგუფების წევრებმა შეხვედრებზე საკუთარი აქტიურობის მაჩვენებელი განსაზღვრეს და სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების ხელისშემწყობ ფაქტორებზე გაამახვილეს ყურადღება. გაიხსენეს სამოქალაქო აქტივიზმთან დაკავშირებული კონკრეტული შემთხვევები.

მათი აზრით, ახალგაზრდების ჩართულობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარებას საზოგადოებაში.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე მონაწილეებმა  მოისმინეს ინფორმაცია ანკეტირებაზე, რაც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების  ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასებას. კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემური საკითხები გახდება ადვოკატირების საგანი, რაც მომდევნო თვიდან განისაზღვრება საინიციატივო ჯგუფის ადვოკატირების გეგმით. 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სენაკის მუნიციპალიტეტში ქალთა და ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრები გაიმართა. ახალგაზრდებმა სამოქალაქო აქტივიზმზე იმსჯელეს. მონაწილეთა აზრით, ახალგაზრდებს აქვთ ინიციატივები, იდეები და მათი რეალიზებისთვის საჭიროა სახელმწიფო მხარდაჭერა. ეს ხელს შეუწყობს სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარებას. 

ქალთა საინიციატივო ჯგუფში მოისმინეს სენაკში ჩატარებული კვლევის „მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის და გენდერული საჭიროების შეფასების“ შედეგები. ჯგუფის წევრები გაეცნენ, ადამიანური უსაფრთხოების რომელ კომპონენტში რა საფრთხეებს  გრძნობენ ქალები, რომელია მათთვის ყველაზე აქტუალური პრობლემები და რას იწვევს არსებული საფრთხეები. ისინი კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირებას შეეცდებიან.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფების  და სამშვიდობო კოალიციის „ქალი და მშვიდობა“  წევრებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქალთა საჭიროებების კვლევის „საველე სამუშაოები“ დაამთავრეს. GREWS მეთოდოლოგიის გამოყენებით ჩატარებული ანკეტირება, ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები საშუალებას იძლევა, მოხდეს დევნილი ქალებისა და გოგონების, კონფლიქტით დაზარალებული ქალების, ახალგაზრდებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირება.

მოცემულ ეტაპზე დამთავრებულია მონაცემების სისტემატიზება და მიმდინარეობს ანგარიშზე მუშაობა. იწყება პროექტის მნიშვნელოვანი ეტაპები - სამიზნე ჯგუფების ყველაზე პრიორიტეტული საკითხების გამოყოფა ადგილობრივ პოლიტიკურ სუბიექტებთან დიალოგისთვის,  ასევე მუშაობა ონლაინ პლატფორმაზე „ამომრჩევლის აპლიკაცია“ . 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დასრულდა საჭიროებათა კვლევა, პრობლემათა იდენტიფიცირება და იწყება ადვოკატირება.

როგორ დავგეგმოთ ადვოკატირების პროცესი, რა პრინციპები უნდა დავიცვათ გზავნილის ფორმირებისას, რა არგუმენტებით დავამტკიცოთ პრობლემის აქტუალობა და პრიორიტეტულობა? - ამ საკითხებზე გაიმართა ონლაინ ტრენინგი იმერეთისა და სამეგრელოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის 21 და 25 მაისს.

მონაწილეებმა იმუშავეს კონკრეტულ პრობლემებზე, განსაზღვრეს ადვოკატირების კამპანიის დეტალები.

უკუკავშირის დროს გამოჩნდა, რომ ტრენინგი ნაყოფიერად წარიმართა:

„როგორც თემის ლიდერს, უნდა მცოდნოდა და უკვე ვიცი ადვოკატირების გზებზე. ეს დამეხმარება პრობლემებზე რეაგირებაში“.

„გავეცანი ადვოკატირების გეგმის სპეციფიკას. განსაკუთრებით მომეწონა ტრენინგის პრაქტიკული. ბევრი რამ ვისწავლე“.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

2021 წლის, 24 მაისს, ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ეკატერინე გამახარიამ მონაწილეობა მიიღო, ერგნეთის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) მონაწილეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის მორიგ საინფორმაციო შეხვედრაზე. საინფორმაციო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო და ქალთა ორგანიზაციები, დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალები.

შეხვედრაზე ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენელმა - ეკატერინე გამახარიამ, ყურადღება გაამახვილა შერიგების სახელმწიფო მინისტრის მიერ დაანონსებული შერიგების მიმართულებით ექსპერტთა ჯგუფში გენდერული საკითხებში ექსპერტიზის მქონე ქალთა ორგანიზაციების ჩართვის, არჩეული ექსპერტების ვინაობის საზოგადოებისთვის გაცნობის და ჯგუფის მუშაობის მეტი გამჭვირვალობის, კონკრეტულ პროფილში პროფესიონალების (ეკონომიკა, ეკოლოგია, ჯანდაცვა, ქალთა მიმართ ძალადობა, გენდრული თანასწორობა და ა.შ) საექსპერტო ჯგუფში ჩართვის აუცილებლობის შესახებ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ეკატერინე გამახარიამ მონაწილეობა მიიღო ეუთოს კონფლიქტის ციკლის უმაღლესი დონის სემინარის მორიგ სესიაზე.

შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო, თუ როგორ მუშაობს ეუთო კონფლიქტის სრული ციკლის განმავლობაში ინკლუზიური და გენდერული სამართლიანობის მისაღწევად.

ღონისძიება გახსნა პეტრა ტატერმან ადორფმა, ფონდი Kvinna till Kvinna-ს გენერალურმა მდივანმა (შვედეთი).

პანელური დისკუსიისას სიტყვით გამოვიდნენ: ლილიანა პალიხოვიჩი (ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალური წარმომადგენელი გენდერულ საკითხებში), ნინა პოტარსკაია (ეროვნული კოორდინატორი უკრაინიდან, ქალთა საერთაშორისო ლიგა მშვიდობისა და თავისუფლებისთვის), იგო როგოვა (კოსოვოს ქალთა ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი) და ეკატერინე გამახარია (კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი).

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image