21 აპრილს თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა - ეკატერინე გამახარიამ მონაწილეობა მიიღო სახალხო დამცველის - ნინო ლომჯარიას სპეციალური ანგარიშის წარდგენაზე - „2019-2020 წლებში ე.წ. გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გავლენა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე“.

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილებისთვის, დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი ფორმალური რეჟიმი და სხვადასხვა ბარიერის დაწესება, როგორიცაა ე.წ. გამშვები პუნქტების არაპროგნოზირებადი ჩაკეტვა, უკანონო დაკავებები, გადაადგილებისათვის აუცილებელ დე ფაქტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები და სხვა, ზღუდავს ოკუპირებული რეგიონების მკვიდრთა გადაადგილების თავისუფლებას და გაუმართლებელ დაბრკოლებებს უქმნის მათ საარსებო წყაროებზე წვდომაზე.

ეკატერინე გამახარიამ თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეებისათვის თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობაზე, რაც ამჯერად გულისხმობს შესაბამისი დოკუმენტის (ბინადრობის მოწმობის) მიღების პრობლემას. ეს კვლავ ქმნის რისკს, დოკუმენტის გარეშე დარჩენილმა, ათასობით ადამიანმა ისევ მიმართოს მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სარისკო გზას საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაადგილებისათვის.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფახულანში (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განიხილეს კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების და რეაგირების სისტემის ინსტრუმენტები, განხორციელების ძირითადი ეტაპები და ადამიანური უსაფრთხოების კომპონენტები. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ქალთა საჭიროებების შესწავლაზე და შეირჩა მონაწილეები, რომლებიც ამ კუთხით ჩაატარებენ კვლევას (ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები დ ანკეტირება).

იმავე დღეს ჩატარდა მსგავსი შეხვედრა ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფთან ლიის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) #1 სათემო სკოლაში. ბავშვებმა დაწერეს ესეები აფხაზეთის თემაზე და გზავნილები აფხაზ თანატოლებთან. ამ ჯგუფის სამმა წევრმა კი საინიციატივო ჯგუფების საერთო ტრენინგზე შეძენილი ცოდნა გაუზიარა მეგობრებს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სამი საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მოეწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ქალთა ერთი ჯგუფი ჩამოყალიბდა ზუგდიდში, მეორეში კი გაერთიანდნენ ორ სოფელში - კოკსა და ხურჩაში მცხოვრები ქალები.

შეხვედრების ძირითადი თემა იყო კონფლიქტის ადრეული გაფრთხილების გენდერულად მგრძნობიარე სისტემის არსი, მისი კომპონენტები და განხორციელების ეტაპები. მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს კვლევების ჩატარების შესახებ. კვლევის მიზანია სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის ქალთა ინტერესების შესწავლა.

მესამე ჯგუფში ახალგაზრდები არიან და ის კოკის საჯარო სკოლაში შეიქმნა. მოსწავლეთა აქტიურობა განსაკუთრებულია. ამ ჯგუფის წევრებმა, რომელთაც გაიარეს  ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, თანატოლებს გაუზიარეს მიღებული ცოდნა კონფლიქტების პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემის შესახებ.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

- რას ნიშნავს კონფლიქტების ადრეული პრევენცია, როგორ უნდა მოხდეს რეაგირება ადამიანური უსაფრთხოების კომპონენტების მიხედვით, რა სახის საფრთხეებს გრძნობენ  ახალგაზრდები - ამ და სხვა საკითხებზე თემატური სავარჯიშოების გამოყენებით წარიმართა დისკუსია სენაკის ახალგაზრდულ ჯგუფთან.

გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდები საფრთხედ მიიჩნევენ განათლების დაბალ ხარისხს, დასაქმების პრობლემას, ქალთა მიგრაციას, სოციალურ ფონს. მათი მოსაზრებით, ნებისმიერი ადამიანი საფრთხეს განსახვავებულად აღიქვამს და შესაბამისი უნდა იყოს რეაგირების მექანიზმიც. 

ამ თემას მიეძღვნა მეორე შეხვედრაც - ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან: რას მოიაზრებს კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების სისტემა და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება გენდერულ პრიზმაში. ჯგუფის წევრები კვლევაში მიიღებენ მონაწილეობას - გაეცნენ ფოკუს-ჯგუფების, ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკას და უნარ-ჩვევებს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

თემაზე „კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების გენდერულად მგრძნობიარე სისტემა“ ქუთაისში ჩატარდა ქალთა და ახალგაზრდათა საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრები. თავიდან შეხვედრებზე საინიციატივო ჯგუფების საერთო ტრენინგის მონაწილეებმა ისაუბრეს ამ სისტემაზე, როგორც კონფლიქტის თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებაზე (ასეთი ჯგუფები ასევე შექმნილია ხონში, წყალტუბოში, სენაკში, ზუგდიდსა და წალენჯიხაში. ტრენინგზე კი ყოველი ჯგუფის 2-3 წევრი იღებდა მონაწილეობას).

პრეზენტაციის მეშვეობით შეხვედრების მონაწილეები დეტალურად გაეცნენ კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის განხორციელების ძირითად ეტაპებს, ადამიანური უსაფრთხოების არსს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.

ბოლოს აღინიშნა, რომ სხვა მუნიციპალიტეტების საინიციატივო ჯგუფებთან ერთად  ქუთაისის საინიციატივო ჯგუფიც ჩაატარებს მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის და გენდერული საჭიროების შეფასების კვლევას.

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. როლური თამაშებისა და თემატური სავარჯიშოების მეშვეობით მონაწილეებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები: კონფლიქტების ადრეული მართვა, ადამიანური უსაფრთხოების კომპონენტები გენდერულ ჭრილში. თემისადმი ინტერესი როლური თამაშების ანალიზის პროცესში გამოხატეს.

მეორე შეხვედრა ჩატარდა ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან. მათ მოისმინეს ინფორმაცია კვლევის ჩატარების ტექნიკასა და უნარ-ჩვევებზე და ჩაერთვებიან კვლევაში, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის ინტერესებს  ადამიანური უსაფრთხოების კომპონენტების მიხედვით.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

6 აპრილს ქალთა ერთ საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრა ხონის საკრებულოში შედგა, ხოლო მეორე ჯგუფის წევრები კულტურის სახლში შეიკრინენ.

დასაწყისში სიტყვა მიეცა ტრენინგის მონაწილეებს (საირმეში გამართულ ტრენინგზე ამ ჯგუფებიდან 6 ქალი მონაწილეობდა) და მათ თავიანთი შთაბეჭდილებები გაუზიარეს ჯგუფის წევრებს.

შემდეგ გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე „გენდერულად მგრძნობიარე კონფლიქტის ადრეული გაფრთხილების სისტემა“. ორივე შეხვედრის მონაწილეები გაეცნენ ამ სისტემის და ადამიანური უსაფრთხოების არსს. ბოლოს კი მიიღეს ინფორმაცია „მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასების“ კვლევების ჩატარების შესახებ და შეირჩნენ კიდეც მონაწილეები, რომლებიც ამ მუშაობას ჩაატარებენ.

7 აპრილს, შეხვედრა გაიმართა ხონის №3 საჯარო სკოლის ახალგაზრდულ ჯგუფთან. აქაც პირველად ტრენინგის ორი მონაწილე გამოვიდა. მათ აღნიშნეს, რომ პირველად ესწრებოდნენ ასეთ ტრენინგს და თანატოლებს გადასცეს ის განწყობა. ახალგაზრდებმაც მოისმინეს პრეზენტაცია, გაიგეს, რას ნიშნავს კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემა, ადამიანური უსაფრთხოება და საფრთხეები...

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

 

ახალი პროექტის „ქალთა მონაწილეობის გაძლიერება ნდობის აღდგენისა და მდგრადი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში“ ფარგლებში სამიზნე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგონების საჭიროებების კვლევა დაიწყო. საველე სამუშაოების შემსრულებლებთან შეხვედრაზე მოხდა ინფორმაციის გაცვლა სამომავლო საქმიანობის მნიშვნელოვან დეტალებზე.

კვლევის გეოგრაფია მოიცავს კონფლიქტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე 6 სოფელს და ქალაქ ზუგდიდს. კვლევის დროს შეგროვდება რაოდენობრივი და თვისებრივი ინფორმაცია.

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

2021 წლის 25 მარტს ფონდი „სოხუმის“ თბილის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა, ეკატერინე გამახარიამ, მონაწილეობა მიიღო გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის 65-ე სესიის (CSW65) ფარგლებში გამართულ ონლაინ დისკუსიაში.

ეკატერინმემ თავის გამოსვლაში ისაუბრა ფონდი „სოხუმის“ მიერ განხორციელებული სწრაფი მოკვლევის შედეგად დაფიქსირებულ პანდემიის დამანგრეველ გავლენაზე დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მან ხაზი გაუსვა, ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკის შემუშავებაში, რასაც კრიზისის დასაძლევად კრიტიკული როლი აქვს.

„მსურს, საკუთარი წვლილი შევიტანო მშვიდობიანი, სამართლიანი და პროგრესული საზოგადოების მშენებლობაში, სადაც ქალებსა და კაცებს, თავიანთი აქტივიზმით, ერთად შეუძლიათ ცვლილებების მოხდენა.  მტკიცედ მჯერა, რომ მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიღწევა პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის შემუშავებაში ქალების თანაბარი და აქტიური მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია.“

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image