„საჭიროებათა კვლევის პრაქტიკა GREWS სისტემის გამოყენებებით“ - ამ თემაზე ტრენინგები ჩატარდა ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის და სენაკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის.

მონაწილეებმა მიიღეს მიიღეს კომპეტენტური ცოდნა: როგორ დაგეგმონ და ჩაატარონ ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი, როგორ დასვან კითხვები რესპონდენტთან და მიიღონ საჭირო ინფორმაცია. ისინი გაეცნენ იმ რისკებსა და გამოწვევებს, რომლებიც კვლევის ჩატარების პროცესში შეიძლება წარმოიქმნას.

ტრენინგის დროს გამოყენებული იყო ჯგუფური სავარჯიშოები, იმიტირებული ინტერვიუები. ტრენინგის შემდეგ მონაწილეები საჭიროებათა კვლევის პროცესში ჩაერთვებიან  და მიღებულ ინფორმაციებს პრაქტიკაში გამოიყენებენ. 

 

 პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

შეხვედრის ადგილი - ზუგდიდი.

ტრენინგის თემა „მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების პრაქტიკა“.

აქ შეიკრიბნენ ზუგდიდის, სენაკის, წალენჯიხის, ქუთაისის, ხონის, წყალტუბოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები. მათ პრაქტიკული მაგალითებით, მტკიცებულებებზე დაყრდნობით განიხილეს ადვოკატირების პროცესი.

მონაწილეებმა ჯგუფებში იმუშავეს: განსაზღვრეს კვლევიდან გამოვლენილი აქტუალური პრობლემა, ამოცანები, ჩამოაყალიბეს ადვოკატირების გეგმა. მიღებული ინფორმაციები და უნარები დაეხმარება მათ, მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოამზადონ ადვოკატირების გეგმა და სწორად დაგეგმონ ადვოკატირების პროცესი.

 

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

როგორ ვაქციოთ იდეები რეალობად, როგორ დავგეგმოთ საპროექტო აქტივობები - ამ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი ქუთაისში. მასში მონაწილეობა მიიღეს სენაკის, ზუგდიდის, წალენჯიხის ქუთაისის, წყალტუბოს და ხონის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა.

თეორიული მასალების გაცნობის შემდეგ ჯგუფებმა პროექტების შექმნაზე იმუშავეს. ტრენინგზე მიღებული ინფორმაციები და უნარები დაეხმარება ახალგაზრდულ ჯგუფებს, რომ დაწერონ პროექტის სამუშაო ვერსიები და დროულად წარუდგინონ საკონკურსო კომისიას.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ეს სტატია ფონდი „სოხუმის“ სამშვიდობო საქმიანობას მოუთხრობს „ახალი განათლების“ მკითხველს - კონკრეტულად  საუბარია ახალ პროექტზე „გან­ხეთ­ქი­ლე­ბის დაძ­ლე­ვა - ხალ­ხ­თა­შო­რი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი კონ­ფ­ლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის­თ­ვის“. და ასახულია ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან ჩატარებული ტრენინგების ციკლი.  

ამ მუშაობაში განსაკუთრებულია ახალგაზრდების როლი და სტატიაშიც სწორედ ეს არის ხაზგასმული - მათი ინტერესი, მეტი გაიგონ კონფლიქტის შესახებ და გა­ნი­ხი­ლონ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი თე­მე­ბი. მათი სურვილი - გამოავლინონ ინიციატივები და გახდნენ მშვიდობისმყოფელები...

 

https://akhaliganatleba.ge/

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ქალთა სამოქალაქო ორგანიზაციების კოალიციის  „ქალები მშვიდობისთვის“ წარმომადგენლებისა და  ქალთა საინიციატივო ჯგუფების ლიდერებისათვის ჩატარდა  ონლაინ ტრენინგი.

ტრენინგის თემები იყო - გაეროს უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია 1325 და მისი იმპლემენტაციის ლოკალიზაციის პოლიტიკა. ადვოკატირების საფუძვლები და ეტაპები; პროექტის სამიზნე ჯგუფებთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება; ონლაინ-პლატფორმა „აპლიკაცია ამომრჩევლებთან კონსულტაციისთვის“  და მისი გამოყენება.

ტრენინგის მონაწილეები ინტერესით გაეცნენ  რეზოლუცია „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“ ეროვნული გეგმის ლოკალიზაციის  კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ადგილობრივ პრაქტიკას, გამოწვევებს, ქალთა მონაწილეობის საკითხს; გაერკვნენ ონლაინ ხმის მრიცხველის არსში, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში  ადგილობრივი არჩევნებისთვის დაინერგება, როგორც ამომრჩევლის ინფორმირების მექანიზმი; ჩამოყალიბდნენ სამიზნე ჯგუფებთან ფასილიტაციის მეთოდებსა და მუშაობის პრინციპზე.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინაისტორია, შემდგომი განვითარება და შედეგები“- ამ თემაზე გაიმართა ონლაინ ტრენინგები სენაკის, წყალტუბოს, კოკის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან.

მონაწილეებმა მოისმინეს, რა უძღოდა კონფლიქტის დაწყებას  და როგორ განვითარდა მოვლენები. ქრონოლოგიის განხილვის პროცესში ისინი სვამდნენ შეკითხვებს: რატომ ვერ მოხერხდა სიტუაციის მართვა, ვინ იყო დამნაშავე, რატომ მივედით ამ შედეგამდე.

ტრენერმა ქეთი ვასაძემ მონაწილეებს განუმარტა, რამდენად მნიშვნელოვანია სამშვიდობო საქმიანობაში ნდობის აღდგენა, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით.

დასასრულს მონაწილეებმა საკუთარი განწყობა უკუკავშირით გამოხატეს:

„საინტერესო იყო ჩემთვის კონფლიქტის ეტაპების განხილვა. მშვიდობის მშენებლობას ყოველთვის აქვს აზრი, ახალგაზრდების როლი დავინახე, შეგვიძლია ნდობის აღდგენის კუთხით უფრო მეტად ვიყოთ ჩართულები“.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„სწორი ინფორმაცია მივიღე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შესახებ“.

„ვარ დევნილი აფხაზეთიდან, მაგრამ თითქმის არაფერი ვიცოდი კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზებზე, მიმდინარეობაზე და ამ ტრენინგზე ბევრი რამ გავიგე“.

„მე მხოლოდ კონფლიქტის შედეგებზე გამეგონა. ყოველთვის მინდოდა, მცოდნოდა მეტი კონფლიქტის ისტორიაზე... მადლობა თქვენ ამ ტრენინგისთვის და იმისთვის, რომ ჩემს კითხვებს პასუხი გაეცით“.

ეს ტრენინგის მონაწილე ახალგაზრდების ერთი ნაწილის ფიდბეკია. ტრენინგი ჩაატარა კონფლიქტოლოგმა ქეთი ვასაძემ.

„ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინაისტორია, შემდგომი განვითარება და შედეგები“ - ამ თემაზე ჩატარებული ონლაინ ტრენინგის მონაწილეები იყვნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრები.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინაისტორია, შემდგომი განვითარება და შედეგები“ - ამ თემაზე  ონლაინ ტრენინგები გაიმართა წყალტუბოს და წალენჯიხის  (სოფელ ლიის პირველი სკოლა) მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან. ტრენინგები ორივე ჯგუფისთვის ცალ-ცალკე ჩატარდა და მათ 40  მონაწილე ესწრებოდა.

„ტრენინგი იყო ინფორმაციულად სავსე და საინტერესო“.

„მე მინდოდა, მეტი მცოდნოდა ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე და ტრენინგმა შემივსო ეს დეფიციტი“.

„დღევანდელმა დღემ  ბევრ ჩემს კითხვას გასცა პასუხი“.

ახალგაზრდები ასე გამოხატავდნენ ინტერესს თემის მიმართ. მათ დააფიქსირეს, რომ დიდი სურვილი აქვთ, უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ აფხაზ თანატოლებთან. პროექტი მათ ამის შესაძლებლობას მისცემს. 

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

პროექტის „განხეთქილების დაძლევა - ხალხთაშორისი ინიციატივები კონფლიქტის მოგვარებისთვის“ პირველი საერთო ღონისძიება საირმეში ჩატარდა 27-28 მარტს.

ეს იყო ორი ჯგუფისთვის ჩატარებული ორი ტრენინგი ერთ მნიშვნელოვან თემაზე „კონფლიქტების ნაადრევი პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემა (GREWS)“. ტრენინგებში მონაწილეობდნენ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ქალთა და ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების წევრები ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებიდან.

ორი დღის განმავლობაში მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით საინიციატივო ჯგუფის წევრები ჩაერთვებიან კვლევებში, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებშია დაგეგმილი.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image