ადგილობრივი ბიუჯეტის თემა ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის

28-29 აპრილს ონლაინ შეიკრიბნენ ხონის, წყალტუბოს, ქუთაისის, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები. მათთვის ჩატარდა ორდღიანი  ტრენინგი თემაზე „ადგილობრივი ბიუჯეტი, სამოქალაქო ბიუჯეტირება.“  

სატრენინგო თემის განხილვა ინტერაქტიული ჩართულობით გაგრძელდა. ჯგუფურმა მუშაობამ და დისკუსიებმა მონაწილეებს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა მისცა. უკუკავშირით დაფიქსირდა, რომ მონაწილეები პრაქტიკულად გამოიყენებენ მიღებულ ინფორმაციებს და აქტიურად ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საბიუჯეტო პროცესებში.

ამ ტრენინგით დასრულდა ერთთვიანი სატრენინგო ციკლი (4 ტრენინგი), რომელმაც ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები სათანადო უნარებით მოამზადა. ისინი აქტიურად იმუშავებენ სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან ადგილობრივ დონეზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის დანერგვისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image