განხორციელებული პროექტები

პროექტის დასახელება:  გენდერული  საკონსულტაციო  საბჭოები -ქალთა  როლის ამაღლება  რეგიონში  სოციალური  ცვლილებებისათვის

დონორი: გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანასწორობის ფონდი


პროექტის დასახელება: გენდერული საბჭო - გაუმჯობესებული პერსპექტივები, ქალთა უფლებების განმტკიცება და რეგიონის ეფექტური  მართვა

დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი


პროექტის  დასახელება:  ადგილობრივი  ხელისუფლების  პოლიტიკის  შეცვლა  გენდერულ  ბიუჯეტირებასთან  მიმართებაში 

დონორი: ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „დამოუკიდებელი სოციალურ-ეკოლოგიური მოძრაობა“ 


პროექტის დასახელება: ქალთა ხმის გაძლიერება გადაწყვეტილების მიღების დონეზე

დონორი: შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტი


პროექტის დასახელება: ქალთა აქტიური ჩართვა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში საარჩევნო პროცესის დემოკრატიზაციის გზით

დონორი: აშშ საელჩო საქართველოში


პროექტის დასახელება: ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის არაძალადობრივად მოგვარების ხელშეწყობა ტრენინგების მეშვეობით დასავლეთ საქართველოში.

დონორი: კანადის საელჩო თურქეთში


პროექტის დასახელება: სასიცოცხლო პირობების გაუმჯობესება ძალადობის მსხვერპლ და რისკის ქვეშ მყოფი ქალებისათვის „გზა მომავალში“

დონორი: ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში (IWAG)

სოციალური პროექტების კომიტეტი (CPC)პროექტის დასახელება: ჩრდილების თეატრი გენდერული თანასწორობის პროპაგანდისათვის

დონორი: საფრანგეთის საელჩო საქართველოში


პროექტის დასახელება: ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისათვის

დონორი: ვიშეგრადის ფონდი


პროექტის დასახელება: სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

დონორი: ჩეხეთის ორგანიზაცია PIN - ადამიანი გაჭირვებაში 

პროექტის დასახელება: დავძლიოთ ომის შედეგები ერთად

პარტნიორობა: DRA - ქართულ-რუსული გაცვლა


პროექტის დასახელება:სამედიცინო პერსონალის გაძლიერება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვისათვის

დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო


პროექტის დასახელება: ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაშენოთ მშვიდობა ძალადობის გარეშე

დონორი: არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალები განვითარებისთვის“ (სომხეთი)


პროექტის დასახელება: გაეროს რეზოლუცია 1325-ის, ეროვნული სამოქმედო გეგმის ადგილობრივ დონეზე ლოკალიზების პროცესში ადგილობრივი და რეგიონალური ადმინისტრაციების პოტენციალის გაძლიერება და ამ პროცესში ქალთა, მათ შორის მარგინალური ჯგუფების ჩართვა და დიალოგის გააქტიურება

კოალიციური გაერთიანება: იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ (თბილისი), ქალთა საინფორმაციო ცენტრი (თბილისი) და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (ქუთაისი).

დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია


 პროექტის დასახელება: ოჯახში ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლის მხარდაჭერის და მოძალადესთან თერაპიული მუშაობის სისტემის გაძლიერება

დონორი: HumanDoc foundation (პოლონეთი)


 პროექტის დასახელება: ქალები განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხს ნდობისა და მდგრადი მშვიდობის შენებისათვის

დონორი:  ქალები ქალებისათვის - Kvinna till Kvinna - შვედეთის ქალთა ფონდი


პროექტის დასახელება: გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით

დონორი: ევროკავშირი


პროექტის დასახელება: ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

დონორი: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image