ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ დაინერგა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.

ეს ფონდი „სოხუმის“ მეორე აპლიკაციაა. პირველი  წარმატებით გაააქტიურა  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის - 70 000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა ისარგებლა პლატფორმით და მიიღო ინფორმაცია პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამებზე.

უკვე დასრულდა მოსაზადებელი მუშაობა: დაიბეჭდა საინფორმაციო ფურცლები, შემუშავდა შეკითხვები და აისახა პოლიტიკური სუბიექტების პასუხები, მზადაა ვიდეორგოლი-ინსტრუქცია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა და კიდევ ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები.

http://onlinemricxveli.ge/ - „ონლაინ ხმის მრიცხველი“ უკვე  ხელმისაწვდომია!

ახლა ჯერი ზუგდიდელ ამომრჩევლებზეა...

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

სექტემბრის პირველ დღეებში კოალიცია „ქალები მშვიდობისათვის“ წევრმა ორგანიზაცია „მერკურმა“ ორი შეხვედრა ჩაატარა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან. პანდემიის შეზღუდვების გამო იყო შერეული ფორმატი, როგორც ონლაინ, ისე - მოქალაქეთა მცირე ჯგუფებთან.

შეხვედრების მონაწილეებმა ფონდი „სოხუმის“ მიერ დანერგილი ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციაზე მიიღეს ინფორმაცია. ცდილობდნენ, გაერკვიათ მისი გამოყენების წესი. ზოგიერთებმა კი დაუფარავად გამოხატეს აგრესია საარჩევნო აქტივობის მიმართ.

მონაწილეთა ნაწილი ნაკლებად იცნობს პარტიების პროგრამას, თუმცა არჩევნებზე წასვლას აპირებს და მიაჩნია, რომ პლატფორმიდან მიღებული ინფორმაცია დაეხმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების საჭიროებები და პრიორიტეტები და მათი ინტეგრირების მნიშვნელობა ადგილობრივ პოლიტიკაში“ - ასე ეწოდება ფონდი „სოხუმის“ ახალ პუბლიკაციას. საჭიროებათა კვლევის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი მიგნებები, დასკვნები და რეკომენდაციები წარედგინება ადგილობრივ პოლიტიკურ პარტიებს, რაც ხელს შეუწყობს ქალებსა და ადგილობრივ პოლიტიკურ აქტორებს შორის სრულფასოვან წინასაარჩევნო კომუნიკაციას და გააძლიერებს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან საკუთარ ამომრჩეველთა საჭიროებებზე შესაბამის უკუკავშირს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია „იმედი“ პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორია. ორგანიზაციამ საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გამართა ქალთა სამშვიდობო კლუბის წევრებთან.

მონაწილეები გაეცნენ ფონდი „სოხუმის“ მიერ მომზადებულ სოციალურ ვიდეორგოლს ონლაინ პლატფორმა - „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ შესავსებად. მათ ასევე მიიღეს ინფორმაცია პროექტზე, პლატფორმაზე განსათავსებელ კითხვებზე.

მონაწილეთა შეფასებით, პროექტი ძალიან საინტერესოა. ამომრჩეველი იღებს ტელევიზიებისაგან  განსხვავებულ, ალტერნატიულ ინფორმაციას, რომელიც არჩევნების დროს ხელს შეუწყობს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში.

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ინგირი, შამგონა, კახათი - ამ სოფლების მკვიდრ სხვადასხვა ასაკის, დევნილ და ადგილობრივ მოქალაქეს პროექტის ფასილიტატორებმა ონლაინ აპლიკაციის არსი, მისი მოხმარების წესები გააცნეს.

შეხვედრების მონაწილეებმა არა მხოლოდ ინტერესით მოისმინეს ინფორმაცია ონლაინ მრიცხველის შესახებ, არამედ გამართეს დისკუსია არჩევნებთან და ზოგადად, სოციალურ-პოლიტიკურ ყოფასთან დაკავშირებულ თემებზე. მათ  აქცენტი გააკეთეს იმ საკითხებზე, რომლებზედაც ისურვებდნენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ყურადღების გამახვილებას -  უკონტროლო მიგრაციის, დევნილთა ინტეგრაციის, დასაქმების ადგილობრივი პროგრამების და სხვა საკითხებზე.

განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა იმან, რომ მათ სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ გაეცნონ და ერთმანეთს შეადარონ სხვადასხვა პარტიის პროგრამა.

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ჯანდაცვის რეკომენდაციის დაცვით, ახალგაზრდების ნაწილთან ზუგდიდში ჩატარდა პირისპირ შეხვედრა, მეორე ნაწილთან კი - ონლაინ ფორმატში. შეხვედრა შეეხო ონლაინ „ხმის მრიცხველს“ - ამომრჩევლის კონსულტაციას, აპლიკაციის დანერგვას, ამომრჩეველთა წინასაარჩევნოდ ინფორმირებას.

მონაწილეებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ონლაინ აპლიკაციას  მისი ამოქმედების შემდეგ გამოიყენებს. ითქვა,  რომ სრულყოფილი ინფორმაცია არასდროს არ აქვთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ, ამიტომაც მსგავსი აპლიკაცია მათთვის ძალიან საინტერესოა.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

კოკი, ორსანტია, ზუგდიდი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამ სოფლებში აქტიურად ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები. ამომრჩევლები ეცნობიან ონლაინ ხმის მრიცხველ, მის არსს, მნიშვნელობას. პანდემიის რეჟიმის გამო შეხვედრები პატარა ჯგუფებთან ან ინდივიდუალურად იმართება. მოქალაქეები დიდ  ინტერესს გამოხატავენ მოცემული ინოვაციური პლატფორმის მიმართ.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ონლაინ ხმის მრიცხველის „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ გამოყენების გამარტივებისთვის ფონდმა „სოხუმმა“ მოამზადა სპეციალური ვიდეორგოლი-ინსტრუქცია, რომელიც გასაგებად ხსნის აპლიკაციით სარგებლობის წესებს.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლისთვის ვიდეორგოლის ნახვა სხვადასხვა ელექტრონულ პლატფორმაზე იქნება შესაძლებელი.

სოციალური რეკლამა-ინსტრუქცია „ონლაინ პლატფორმა - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის შესავსებად“ ანიმაციურია, საინტერესო და მარტივი...

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ონლაინ აპლიკაციის გაცნობის მიზნით საინფორმაციო შეხვედრების ციკლი გრძელდება.  მიუხედავად შეზღუდვებისა, ფასილიტატორები ახერხებენ ინდივიდუალურ შეხვედრებს და ცდილობენ, ინფორმაცია მაქსიმალურად მისწვდეთ მოწყვლად ჯგუფებსაც, მათ შორის შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს.

ბენეფიციარებს ეს სიახლე ძალიან მოსწონთ და აპირებენ, ისარგებლონ პლატფორმით, რათა მიიღონ ინფორმაცია პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამებზე.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით გაეცნენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციას“. გამოყენებულ იქნა ვიდეორგოლი-ინსტრუქცია, რომელიც ონლაინ აპლიკაციით სარგებლობის დეტალებს აცნობს.

ახალგაზრდებმა აღნიშნეს, რომ თვალყურს მიადევნებენ აპლიკაციის განახლებას და აუცილებლად გამოიყენებენ მას.  ამასთანავე - მიღებულ ინფორმაციას გაუზიარებენ მეგობრებს, ახლობლებს და დაეხმარებიან ოჯახის უფროს წევრებს აპლიკაციის გამოყენებაში.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image