10 ივლისიდან 20 ივლისამდე პერიოდში - ხურჩა, კოკი, შამგონა, ინგირი (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) - ეს სოფლები მოიცვა ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის გასაცნობად გამართულმა შეხვედრებმა, რომლებიც ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ჩაატარეს.

შეხვედრებს მცირე ჯგუფებში სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეები ესწრებოდნენ. მათ ინტერესი გამოხატეს პროექტის მიერ გათვალისწინებული სიახლის მიმართ, აქტიური უკუკავშირი დაამყარეს და გამოკვეთეს საკითხები, რომელთა მიმართ პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება აინტერესებთ. ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დასახელდა მიგრაცია.

ქალთა სამშვიდობო კოალიციის წევრმა - ორგანიზაცია „იმედმა“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა ინფორმირების კუთხით 4 შეხვედრა ჩაატარა  -ძირითადად, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში. შეხვედრებმა მოიცვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლები: კახათი, ანაკლია, ინგირი. მოდერატორებმა ისაუბრეს, რა დადებითი შედეგები მოჰყვება ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებას, როგორია გამოყენების ინსტრუქცია და რას მოიცავს ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემუშავებული კითხვარი.

მოქალაქეები ინტერესით გაეცნენ ინფორმაციას ხმის ელექტრონულ მრიცხველზე. თავადაც წარმოაჩინეს საკითხები, რომელთა მოსაგვარებლად   მუნიციპალიტეტისგან მეტ მონაწილეობას ელოდებიან. გამოიყო საკონტაქტო პირები, რომლებიც პლატფორმის ამოქმედების შემდეგ კიდევ შეხვდებიან  მოქალაქეებს.

პანდემიის პირობების გათვალისწინებით, მონაწილეთა შეზღუდული რაოდენობით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში: შამგონას და ინგირის და ქალაქის სხვადასხვა ჩასახლების დევნილ და ადგილობრივ მოქალაქეებთან. შეხვედრის მიზანი - ონლაინ პლატფორმის - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის გაცნობა, რაც თვალსაჩინოს ხდის წინასაარჩევნო პროგრამებს და  მოქალაქეს უჩვენებს მის პოზიციასთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ სუბიექტს. შეხვედრის მონაწილეებმა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება დააფიქსირეს არჩევნების თემის მიმართ, თუმცა აპლიკაციის იდეით დაინტერესდნენ.

 

კოკის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) თემის სხვადასხვა ასაკის  ქალებთან „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი - ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციის“ გასაცნობად  მორიგი შეხვედრა ჩატარდა.

მონაწილეები გაეცნენ „ონლაინ ხმის მრიცხველის“ მნიშვნელობას, კითხვარის შევსების ინსტრუქციას. ისინი განსაკუთრებით დაინტერესდნენ გარემოს დაცვის, სასურსათო უსაფრთხოების და საბიუჯეტო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის საკითხებით.

ამომრჩევლები ინტერესით ელოდებიან ონლაინ ხმის მრიცხველის პლატფორმაზე ადგილობრივი პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დაფიქსირებულ პოზიციებს.

არჩევნების მიმართ ნიჰილისტური განწყობის მიუხედავად, შეხვედრების მონაწილეებმა ფონდი „სოხუმის“ ინიციატივის  მიმართ დიდი ინტერესი გამოხატეს. ინიციატივა უჩვეულო და ორიგინალურია - ეს არის ონლაინ პლატფორმა ზუგდიდში თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომელიც ამომრჩეველს მისცემს ინფორმაციას პოლიტიკური სუბიექტების პოზიციებისა და მათთვის საინტერესო სხვა საკითხების შესახებ.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემში ამომრჩევლებთან შეხვედრები დაიწყეს. ისინი შეკრებილებს აცნობენ ინფორმაციას ფონდი „სოხუმის“ პლატფორმაზე. პირველი შეხვედრები 24-დან 29 ივნისამდე ჩატარდა კახათის ჩაის ფაბრიკის დევნილთა ჩასახლებაში, ხურჩის სათემო ცენტრში და სოფლის მცხოვრებლებთან - ინდივიდუალურად. შეხვედრებმა პანდემიის რეჟიმის გათვალისწინებით, მცირე ჯგუფებში ჩაიარა.

ფონდი „სოხუმი“ აქტიურად თანამშრომლობს პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან Kvinna till Kvinna  იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგონების საჭიროებების ადვოკატირებისათვის.

პროექტის კოორდინატორი რეგინა ეგოროვა მიესალმება ფონდის ადვოკატირების ინიციატივებს, რომელიც „ქვევიდან ზევით“ პრინციპით იდენტიფიცირებულია თავად ქალთა თემის აქტიური ჯგუფების მიერ, კონფლიქტების ადრეული პრევენციის გენდერულად მგრძნობიარე სისტემის (GREWS) გამოყენებით და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციით თვალსაჩინოს ხდის არა მხოლოდ არსებულ საჭიროებებს, არამედ ქალთა ჯგუფების წარმოდგენებს მათი გადაჭრის გზებსა და საჭირო ცვლილებებზე.

სასიხარულო იყო დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლის ინიციატივა  - თავადაც  ჩაერთოს საერთაშორისო დონეზე ადვოკატირებაში.

დასრულდა პროექტის ახალი კომპონენტის მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც ზუგდიდის ამომრჩევლისთვის ონლაინ პლატფორმა „ამომრჩევლის რჩევის/კონსულტაციის აპლიკაციის“ (VAA)  გაცნობას ითვალისწინებს. პროექტის გუნდი კონსულტაციებზე სამომავლო საქმიანობის საბოლოო დეტალებს აზუსტებს.

მომზადდა და კონსულტანტთან შეჯერდა პლატფორმაზე განსათავსებელი კითხვარი.  განსაზღვრულია  შეხვედრების ლოკაცია, სამიზნე ჯგუფები, გათვალისწინებულია შეხვედრების სპეციფიკა პანდემიის შეზღუდვების პირობებში.

ფონდ „სოხუმს“ მიღებული აქვს კარგი გამოცდილება საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში მსგავსი პლატფორმის დანერგვის კუთხით, რაც პროექტის განხორციელებისას დაგვეხმარება.

პროექტის ფარგლებში 50 შეხვედრა ჩატარდება. პირველი შეხვედრები ივნისის ბოლოს იგეგმება. პლატფორმის გაცნობის კუთხით მალე დაიწყება პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებიც.

ქალთა სამოქალაქო ორგანიზაციების კოალიციის  „ქალები მშვიდობისთვის“ წარმომადგენლებისა და  ქალთა საინიციატივო ჯგუფების ლიდერებისათვის ჩატარდა  ონლაინ ტრენინგი.

ტრენინგის თემები იყო - გაეროს უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია 1325 და მისი იმპლემენტაციის ლოკალიზაციის პოლიტიკა. ადვოკატირების საფუძვლები და ეტაპები; პროექტის სამიზნე ჯგუფებთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება; ონლაინ-პლატფორმა „აპლიკაცია ამომრჩევლებთან კონსულტაციისთვის“  და მისი გამოყენება.

ტრენინგის მონაწილეები ინტერესით გაეცნენ  რეზოლუცია „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“ ეროვნული გეგმის ლოკალიზაციის  კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ადგილობრივ პრაქტიკას, გამოწვევებს, ქალთა მონაწილეობის საკითხს; გაერკვნენ ონლაინ ხმის მრიცხველის არსში, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში  ადგილობრივი არჩევნებისთვის დაინერგება, როგორც ამომრჩევლის ინფორმირების მექანიზმი; ჩამოყალიბდნენ სამიზნე ჯგუფებთან ფასილიტაციის მეთოდებსა და მუშაობის პრინციპზე.

ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფების  და სამშვიდობო კოალიციის „ქალი და მშვიდობა“  წევრებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქალთა საჭიროებების კვლევის „საველე სამუშაოები“ დაამთავრეს. GREWS მეთოდოლოგიის გამოყენებით ჩატარებული ანკეტირება, ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები საშუალებას იძლევა, მოხდეს დევნილი ქალებისა და გოგონების, კონფლიქტით დაზარალებული ქალების, ახალგაზრდებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირება.

მოცემულ ეტაპზე დამთავრებულია მონაცემების სისტემატიზება და მიმდინარეობს ანგარიშზე მუშაობა. იწყება პროექტის მნიშვნელოვანი ეტაპები - სამიზნე ჯგუფების ყველაზე პრიორიტეტული საკითხების გამოყოფა ადგილობრივ პოლიტიკურ სუბიექტებთან დიალოგისთვის,  ასევე მუშაობა ონლაინ პლატფორმაზე „ამომრჩევლის აპლიკაცია“ . 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული ქალთა საინიციატივო ჯგუფების წევრები აქტიურად არიან ჩართულები დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა, კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტრიაზე მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემების ადვოკატირებაში.

მათ სისტემატური დიალოგი აქვთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, დევნილთა სტრუქტურებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთვრობო ორგანიზაციებთან. ამ ეტაპზე ჯგუფის წევრების „სამიზნე“ საერთაშორისო ორგანიზაციები  გახდნენ.

ნონა ბუკიას - სოფელ ხურჩის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფის ლიდერს - საშუალება ჰქონდა, მისთვის საინტერესო საკითხებზე ესაუბრა გაეროს მუდმივი კოორდინატორთან საქართველოში, საბინე მახლთან, რომელიც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებს შეხვდა ანაკლიაში.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image