„ჩვენს ასაკში საჭიროა ამ თემებზე საუბარი,“ „არაფორმალური განათლება გვაძლევს იმას, რასაც სკოლაში ვერ ვიღებთ,“ „მე აუცილებლად გავუზიარებ ამ ცოდნას ყველას“ - ეს ტრენინგის ბოლოს, მონაწილეებისგან მიღებული უკუკავშირია.

მაისის პირველ ნახევარში ჩატარდა 5 ონლაინ ტრენინგი წალენჯიხის, ჩოხატაურის, ბაღდათის, ზუგდიდის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან კონფლიქტის წარმოქმნის მიზეზებზე, ტოლერანტობის და ბულინგის თემებზე.

ჯგუფებს მოსწონთ ეს ფორმატი, მოტივირებული და აქტიურები არიან,  ერთვებიან დისკუსიებში. აღსანიშნავია მათი გულწრფელობა.უკვე გამოიკვეთნენ ლიდერები, რომლებიც მზად არიან, თანატოლებთან ჩაატარონ საინფორმაციო შეხვედრები და გაუზიარონ მიღებული ცოდნა. ტრენინგზე წარმოდგენილი სამი მიმართულებიდან სასურველ თემას თვითონ ირჩევენ და, რაც მთავარია, სერიოზულად, პასუხისმგებლობით ეკიდებიან საქმეს.

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ვორკშოპი მობილიზატორებისთვის

  • პარასკევი, 07 მაისი 2021
  • 26 ჯერ

ფონდ „სოხუმს“ 10 ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი აქვს თერჯოლის, ვანის, ტყიბულის, ბაღდათის, ჩოხატაურის, სამტრედიის, ქობულეთის, ზუგდიდის, სენაკის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. მობილიზატორთა განახლებული შემადგენლობისთვის ორდღიანი ვორკშოპი გაიმართა. ყველა განხილული თემა ერთნაირად საჭირო და აქტუალური იყო: სამიზნე ჯგუფების შერჩევა, აუდიტორიასთან მუშაობა, პრობლემების იდენტიფიცირება, მსხვერპლის ანკეტის შევსება და შესაბამისი რეაგირება, ადვოკატირების კამპანიის ჩატარება, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სამართლებრივი მექანიზმები, თვითმმართველობებთან მუშაობა, მუნიციპალური პროგრამები და სახელმწიფო სერვისები ძალადობის პრევენციის და მსხვერპლთა დახმარების კუთხით, ინფორმირება, თვითპრეზენტაცია, ფასილიტაცია და მოდერაცია.

„მობილიზატორის მუშაობა რთული მომეჩვენა, მაგრამ ახლა ყველაფერი დალაგდა, უკვე ვიცი, როგორ ვიარო ნაბიჯ-ნაბიჯ. ვორკშოპმა დამანახა პროცესის თანმიმდევრობა,“ - აღნიშნა ერთ-ერთმა მობილიზატორმა ვორკშოპის ბოლოს.

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

„საქართველოს სასოფლო დარბაზი“ სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი წარმატებული ორგანიზაცია და პროექტის აქტიური პარტნიორია ლანჩხუთში - ქვეგრანტების კომპონენტის ფარგლებში განახორციელა მცირე პროექტი „ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის“.

მონიტორინგის დროც დადგა: იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ წარმომადგენლები გაეცნენ პროექტის მიმდინარეობას და დაესწრენ ერთ-ერთი შეხვედრას, რომელიც საქართველოს სასოფლო დარბაზმა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ჩაატარა.

პროექტის ხელმძღვანელმა ამირან გიგინეიშვილმა წარმოადგინა ვებაპლიკაციის ვერსია, რომელიც მან შეიმუშავა ASP.NET  C++ პროგრამულ ენაზე  MS SQL სერვერის გამოყენებით.   განხილულ იქნა მოქალაქის მიერ წერილის გაგაზავნის და პასუხის მიღების, საჯარო ინფორმაციიის მოპოვების ალგორითმი. შეხვედრის მონაწილეებმა სატესტო რეჟიმში დამოუკიდებლად გაგზავნეს ელექტრონული კორესპონდენცია და იმუშავეს სხვა  ველებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ოზურგეთში მრგვალი მაგიდა გაიმართა თემაზე „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების საზოგადოებრივი მონიტორინგების შედეგები“.

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი თვიმმართველობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მასმედიისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, პედაგოგები, დაინტერესებული პირები.

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის „იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ წარმომადგენელმა ისაუბრა საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობის შესახებ.

გურიის რეგიონში პარტნიორი ორგანიზაციების „განათლებისა და თანასწორობის ცენტრის“ და „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლებმა შეკრებილებს  გააცნეს მათ მიერ ჩატარებული მესამე მონიტორინგის შედეგები და აღნიშნეს  მონიტორინგების შედეგად გამოვლენილი დადებითი ტენდენციები და ახალი გამოწვევები.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

„სწორი ინფორმაცია მივიღე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შესახებ“.

„ვარ დევნილი აფხაზეთიდან, მაგრამ თითქმის არაფერი ვიცოდი კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზებზე, მიმდინარეობაზე და ამ ტრენინგზე ბევრი რამ გავიგე“.

„მე მხოლოდ კონფლიქტის შედეგებზე გამეგონა. ყოველთვის მინდოდა, მცოდნოდა მეტი კონფლიქტის ისტორიაზე... მადლობა თქვენ ამ ტრენინგისთვის და იმისთვის, რომ ჩემს კითხვებს პასუხი გაეცით“.

ეს ტრენინგის მონაწილე ახალგაზრდების ერთი ნაწილის ფიდბეკია. ტრენინგი ჩაატარა კონფლიქტოლოგმა ქეთი ვასაძემ.

„ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინაისტორია, შემდგომი განვითარება და შედეგები“ - ამ თემაზე ჩატარებული ონლაინ ტრენინგის მონაწილეები იყვნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრები.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დასრულდა ქალთა და გოგონათა საჭიროებების კვლევა დასავლეთ საქართველოს 6 მუნიციპალიტეტში - ქუთაისი, წყალტუბო, ხონი, სენაკი, ზუგდიდი და წალენჯიხა.

ანკეტირების გზით გამოიკითხა 1000  რესპონდენტი, თვისებრივი კვლევისთვის  ჩატარდა 24 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და 24 ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრა.

მაისში მოხდება კვლევის შედეგების სისტემატიზაცია, რაც  საფუძვლად დაედება ანალიზს.  პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფების  საჭიროებათა ადვოკატირების გეგმების შედგენა და შემდგომი მუშაობა ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე.

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სტატია გაზეთ „ახალ განათლებაში“ ასე იწყება:

„ფონდმა „სოხუმმა“ პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში, დასავლეთ საქართველოს 10 ქალაქში (ქობულეთი, ჩოხატაური, სენაკი, წალენჯიხა, ზუგდიდი, სამტრედია, ვანი, თერჯოლა, ტყიბული, ბაღდათი) ახალგაზრდული ცენტრების დაარსება დაიწყო“.

სტატია მკითხველს აცნობს ჩვენს აქტიურ მუშაობას ახალგაზრდებთან, რასაც ჩვენს პროექტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.

„ახალი განათლება“ პერიოდულად ათავსებს ინფორმაციას ფონდი „სოხუმის“ აქტივობების შესახებ - ასე იზრდება ჩვენი თანამოზრეების ქსელი.

იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3ew5m3x

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

16 შედარებით გამოცდილი და 14 ახალი ორგანიზაციის პროექტი - ახალი იდეები, საინტერესო ინიციატივები!

უფრო კონკრეტულად:

პროექტის ფარგლებში 2019 წლის ოქტომბერში შეიქმნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი და მასში გაერთიანდა 16 ორგანიზაცია 8 მუნიციპალიტეტიდან. ისინი ჩართულნი არიან  უამრავ აქტივობაში. მათთვის მეორედ გამოცხადდა მინიგრანტების კონკურსი. და ისევ 16 მცირე პროექტი დაფინანსდა, როგორც პირველ ჯერზე.

ამჯერად არის სიახლეც: ბოლო თვეებში ჩვენმა პროექტმა იმერეთში, გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმში 14 ახალი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. მეტიც: მათი პირველი პროექტების მხარდაჭერაც გადაწყდა.

28 აპრილს საკონკურსო კომისიის მორიგ შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს საპროექტო განაცხადების შეფასების შედეგები და მიიღეს გადაწყვეტილება მათი დაფინანსების შესახებ.

ამგვარად, დაფინანსდა 30 მცირე პროექტი. უკვე დაიწყო მათი განხორციელება ვანის, ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ცაგერის, ამბროლაურის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

„ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“ - ამ თემაზე ჩატარდა მრგვალი მაგიდა   ცაგერის საკრებულოში. შეხვედრის ორგანიზატორები: „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრი“, „აქტიური მოქალაქე - ანგარიშვალდებული ხელისუფლება“ და „მეწარმე ქალთა ფონდი“. შეხვედრის ფასილიტატორმა და მომხსენებლებმა ისაუბრეს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ შედეგებზე, პროექტის ფარგლებში შექმნილ „სამუშაო ჯგუფზე“ და მის აქტივობებზე. გაიმართა მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია, ბოლოს კი აქცენტი გაკეთდა მუნიციპალიტეტის ხედვაზე კვლევაში გამოკვეთილი პრობლემების დასაძლევად.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ცაგერის მერიის და საკრებულოს, მასმედიის, არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა პროექტი დადებითად შეაფასეს და მისი შესრულების აუცილებლობაზე გაამახვილეს ყურადღება.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები