პროექტის დასასრულს გამოვიდა ბოლო, მეოთხე ანგარიში „საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის (PAR) მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში“. პუბლიკაცია მოამზადა ფონდმა „სოხუმმა“ იმერეთის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ და მეწარმე ქალთა ფონდთან პარტნიორობით.

ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში მონიტორინგის შედეგად მოხდა ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის შეფასება.

ბოლო ანგარიშში ნაჩვენებია, რა გაკეთდა წინა სამი მონიტორინგის შემდეგ, როგორ შესრულდა რეკომენდაციები, რა ცვლილებებია მიღწეული და როგორია პროგრესი  მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია გენდერული მეინსტრიმინგი

მომზადდა პუბლიკაცია „ქალებისა და ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება ადრეული გაფრთხილების  გენდერზე ორიენტირებული სისტემის (GREWS) მიხედვით“. ეს არის 6 მუნიციპალიტეტში (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო, სენაკი, წალენჯიხა, ზუგდიდი) ჩატარებული კვლევის ანალიზი.

ეს სისტემა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებზე ადრეული რეაგირების, ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

საჭიროებათა კვლევის მიზანია 6 მუნიციპალიტეტში ქალებისა და ახალგაზრდების წინაშე არსებული პრობლემების და გამოწვევების იდენტიფიცირება, პრიორიტეტული საკითხების გამოკვეთა და პრობლემების ადვოკატირება ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე.

გადმოწერა

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია გენდერული მეინსტრიმინგი

სექტემბერი განსაკუთრებით დატვირთული აღმოჩნდა ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფებისთვის. ქვესაგრანტო პროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მე-4 სკოლაში არსებულმა ახალგაზრდულმა კლუბმა განახორციელა პროექტი „BRAIN-ROOM - ახალგაზრდული სივრცე საზოგადოების ინფორმირებისათვის“.

პროექტის მონაწილეებმა შეიმუშავეს თემატური ნახატი ბანერისთვის, რომელიც  BRAIN-ROOM მთავარი ატრიბუტი უნდა გახდეს. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები. სტუმრები იყვნენ იყვნენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები. ახალგაზრდებმა მოისმინეს ინფორმაციები ახალგაზრდულ პროგრამებზე, გენდერულ საკითხებზე, მერიის სოციალურ პოლიტიკაზე. ახალგაზრდული კლუბის ბაზაზე შეიქმნა ინფო-ჯგუფები, რომლებმაც მასტერკლასები ჩაატარეს უფროსი ასაკის ადამიანებთან ინტერნეტთან მუშაობის უნარებზე.  საპროექტო აქტივობები დასრულდა, თუმცა დარჩა სადისკუსიო სივრცე BRAIN-ROOM,  რომელიც ახალი სტუმრების მოლოდინშია.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ინტერაქცია „სთრით არტის“ ენაზე“ - ასე დაარქვეს  სენაკის ახალგაზრდული  საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ქვეგრანტის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტს და საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის ქუჩის ხელოვნების  ფორმატი გამოიყენეს.  ჯგუფის წევრებმა შეიმუშავეს თემატური მაკეტი, შეარჩიეს ფრაზები. შემდეგ იდეამ სენაკის მე-7 სკოლის კედელზე გადაინაცვლა. ახალგაზრდული მესიჯები  მშვიდობის, ლიდერობის, განათლების, აქტივიზმის აუცილებლობისკენ მოგვიწოდებენ.

ახალგაზრდებმა ჩაატარეს საჯარო ლექცია, ვორკშოპები, მოიწვიეს სენაკის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები.

- რა ვიცით თვითმმართველობაზე, მის სტრუქტურაზე, პროგრამებზე, ბიუჯეტზე, რას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია - ეს საკითხები მოექცა მონაწილეთა ინტერესის სფეროში.

პროექტი დასრულდა, თუმცა ახალგაზრდები საზოგადოებასთან ინტერაქციას კედელზე დარჩენილი გზავნილებით გააგრძელებენ.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდი "სოხუმის"  მორიგი მონიტორინგის ანგარიში: "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“.

დოკუმენტში წარმოდგენილია ის ძირითადი ბარიერები, რაც  ქალთა დასაქმებას უშლის ხელსმათ შორის, სამუშაო გრაფიკის და  ბაღის/სკოლის სამუშაო საათების მოუქნილობა; დამსაქმებლის დაბალი მგრძნობელობა მოწყვლადი კატეგორიის ქალების, მათ შორის, მარტოხელა დედების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართ; უწყვეტი საზაფხულო განათლების, დღის ცენტრების, ბაგა-ბაღების, გახანგრძლივებული ჯგუფების, სპორტულ და ხელოვნების მრავალპროფილური წრეების ნაკლები ხელმისქაწვდომობა და ა.შ. აღნიშნული ბარიერების დაძლევა შეუძლებელია ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზების და სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე. ეს კი მოითხოვს სახელმწიფო სტრუქტურებსა  და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის კოორდინირებულ მუშაობას და თანამშრომლობას.  დოკუმენტში წარმოდგენილია კონკრეტული  რეკომენდაციები რაც ხელს შეუწყობს არსებული ბარიერების დაძლევას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

ფონდი „სოხუმის“ ახალგაზრდა აქტივისტები საინფორმაციო კამპანიას ატარებენ, რომლის მიზანი ზუგდიდის ამომრჩევლებისთვის „ონლაინ ხმის მრიცხველზე“ ინფორმაციის მიწოდება და მისი შევსების ინსტრუქციის გაცნობაა.

აგრარულ ბაზარში, საჯარო თავშეყრის ადგილებში, უბრალო გამვლელებთან კომუნიკაცია საშუალებას იძლევა, მეტ ადამიანს მისწვდეს ინფორმაცია „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციაზე“.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია გენდერული პოლიტიკა

წყალტუბოს ახალგაზრდულმა საინიციატივო ჯგუფმა ქვესაგრანტო კონკურსის ფარგლებში განახორციელა პროექტი „მდგრადი მოხმარება და წარმოება - ახალგაზრდები გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივ დონეზე იმპლემენტაციისათვის“. 

მომზადდა ბანერი, დაიბეჭდა თემატური კომიქსები ნაგვის ურნებზე გასაკრავად. კლუბის წევრებმა შეიძინეს საკანცელარიო ნივთები.

საპროექტო აქტივობებმა წარმატებით ჩაიარა. ჩატარდა ონლაინ გამოკითხვა, ტრენინგები, ვორკშოპები ნარჩენების მეორად გადამუშავებაზე. პროექტი დასრულდა აქციით: ნაგვის ურნებზე კლუბის წევრებმა გააკრეს თემატური კომიქსები.

მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ახალგაზრდული პროექტი ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ეკოსანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ნარჩენების მოხმარების, მეორადი გადამუშავების წესებზე მოსახლეობის ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფორუმ-თეატრი სექტემბერში, ძირითადად, ონლაინ მუშაობდა. მოამზადა ვიდეოები, მონოლოგები სცენებიდან, ასევე საარქივო მასალა, სადაც წარმოდგენილია  ფორუმ-თეატრის მსახიობების ორი თაობა.

15 სექტემბრიდან განახლდა რეპეტიციები, მუშაობა ახალ სცენებზე, ამიტომ მსახიობები მოუთმენლად ელოდებიან ღია ცის ქვეშ ახალი წარმოდგენებით გამოსვლას.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ფორუმ-თეატრი

ონლაინ შეხვედრებით დასრულდა ახალგაზრდებთან ხუთთვიანი სასწავლო კურსის შეჯამება. 20 სექტემბერს შემაჯამებელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  ქობულეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, 22 სექტემბერს კი - ახალგაზრდები თერჯოლის, სამტრედიის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებიდან.

ახალგაზრდული ცენტრების ლიდერებმა წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები. გაიმართა აქტიური დისკუსიები.

ასეთი იყო მონაწილეთა შეფასების ერთი ნაწილი:

„ჩვენ მზად ვართ, გავაგრძელოთ ფონდ „სოხუმთან“ მჭიდრო თანამშრომლობა“.

„ძალიან აქტიური და ყოჩაღი ახალგაზრდები დავინახეთ, რომლებსაც შეუძლიათ აქტუალურ თემებზე ესაუბრონ თავიანთ თანატოლებს“.

„მე ვხედავდი, როგორი პასუხისმგებლობით ამზადებდა ჩემი შვილი დავალებას. ის კიდევ უფრო გააქტიურდა“.

„პრეზენტაციების საშუალებით ახალგაზრდებმა საინტერესოდ წარმოაჩინეს მნიშვნელოვანი თემები“.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image