ფონდი „სოხუმის“ თაოსნობით დაიბეჭდა კიდევ ერთი მეთოდური სახელმძღვანელო-გზამკვლევი, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტის მონიტორინგისა და გენდერული ანალიზის კუთხით დახმარებას გაუწევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს.

„გზამკვლევი“, პირველ რიგში, კარგ სამსახურს გაუწევს ქუთაისის, სენაკის, ოზურგეთის და ბათუმის გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოებს, რომლებიც, ყოველწლიურად, საკუთარი ძალებით ახორციელებენ ადგილობრივი გენდერული საჭიროებებისა და ბიუჯეტის ანალიზს, რათა მათ საფუძველზე მოხდეს რეკომენდაციების მომზადება თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროგრამებში შესაბამისი პროგრამების დასანერგად.

გადმოწერა

 
 პროექტი ხორციელდება გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის
გენდერული  თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით
2015 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად გამოდიოდა ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელიც აჯამებდა თვის განმავლობაში გაწეულ მუშაობას.
დეკემბრის ბოლოს კი გამოვიდა 28-გვერდიანი ჟურნალი „ქალთა ხმა“. მასში მოთხრობილია ფონდი „სოხუმის“ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების შესახებ - მათი საქმიანობა, ადვოკატირებული  საკითხები, ცვლილებები ბენეფიციარი ქალების ცხოვრებაში, გავლენა საზოგადოებაზე...
 
 
პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)
დასრულდა კვლევა „ქალთა მონაწილეობა ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში“ პროექტის „ქალთა ხმების გაძლიერება კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესში“.
კვლევის ძირითადი მიზანია, კონფლიქტის სამშვიდობო  მოგვარების პროცესში მეტი ქალის ჩართვის აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება და ხანგრძლივი და სამართლიანი მშვიდობის შენებაში ქალის მნიშვნელოვანი როლის გააზრება.
კვლევაში ჩართულნი იყვნენ სამოქალაქო სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ კონფლიქტის გადაჭრის საკითხებთან. გამოკითხულია 8 რესპონდენტი ფოკუს-ჯგუფის მეთოდით და 10 - ჩაღრმავებული ინტერვიუს გზით.
კვლევის შედეგები შეკრებილია ერთიან დოკუმენტში.
 
 
პროექტი ხორციელდება  შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის მხარდაჭერით
ფონდმა „სოხუმმა“ გამოსცა წიგნი „ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხი  დასავლეთ საქართველოში“ (ბეჭდური ვერსია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ვერსიები რუსულ და ინგლისურ ენებზე).
ეს არის შედეგი ერთობლივიპროექტისა „ქალები განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხს ნდობისა და მყარი მშვიდობის შენებისათვის“, რომელიც განახორციელეს ფონდმა „სოხუმმა“ (ქუთაისი) და აფხაზეთის ქალთა ასოციაციამ (სოხუმი). ამ ქალთა ორგანიზაციებმა გამოიყენეს ისრაელელ და პალესტინელ ქალთა მეთოდიკა და მისი ადაპტირებით სპეციფიკურ პირობებთან, ერთობლივად შეიმუშავეს ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის განსაზღვრის მეთოდი და ჩაატარეს კვლევა ქალებს შორის თავიანთ საზოგადოებებში.
ეს არის მცდელობა, გაფართოვდეს ტერმინ „უსაფრთხოების“ ტრადიციული შინაარსი, მოხდეს ჩაღრმავება იმ ქალების შეგრძნებებსა და საფიქრალში, ვინც ყოველდღიურად ეჭიდება პიროვნულ საფრთხეებს.
კველევაში გამოხატული მოსაზრებები შეხსენებაა იმ მოთხოვნილებებისა და საფრთხეების შესახებ, რომლებიც სათანადო ყურადღებას და მოგვარებას საჭიროებს.
 
 
პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)
ფონდი „სოხუმის“ გენდერული ბიბლიოთეკა შეივსო ახალი ბროშურით „გენდერული მიდგომები და განსხვავებები“. მასში განმარტებულია „სქესი“, „გენდერი“, „გენდერული მიდგომა“. აგრეთვე დაბეჭდილია განსაზღვრებები გენდერულ მაჩვენებლებთან და განსხვავებებთან დაკავშირებით სკოლამდელ დაწესებულებებში.
გამოცემის მიზანია - მეტი ინფორმაცია მისცეს მკითხველს გენდერის არსზე.
ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის „ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკის შეცვლა გენდერულ ბიუჯეტირებასთან  მიმართებაში“ ფარგლებში.
 
 
პროექტი ხორციელდება ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის
„დამოუკიდებელი სოციალურ-ეკოლოგიური მოძრაობის“  მხარდაჭერით 

 

ქუთაისი   ოზურგეთი  სენაკი

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის

გენდერული  თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით

როდესაც ფონდმა  „სოხუმმა" ქართველ და აფხაზ ქალთა ერთობლივი სამშვიდობო პროექტის ფარგლებში მშვიდობისმყოფელ ქალთა ისტორიაზე დაიწყომუშაობა, ბოლომდე არ გვქონდა გაცნობიერებული, როგორ მოხდებოდა მისი ფორმირება. ერთი რამ  ნამდვილად ვიცოდით: ეს არ იქნებოდა მშრალი და უსულო ისტორიები ქალთა ორგანიზაციებისა და მშვიდობისათვის მებრძოლ ქალთა ღვაწლის შესახებ. მისი მთავარი დანიშნულება არა მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდება იქნებოდა, არამედ ქალთა ახალი ჯგუფების მოტივაცია  მშვიდობისმყოფელთა რიგების გასაზრდელად.

როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრია დაპირისპირების, სისხლისა და ნგრევის მაგალითი, გახლეჩილი საზოგადოებები, დევნილებად ქცეული მილიონობით ოჯახები, მაგრამ საკმაოდ რთულია, იპოვო ქალთა ცოცხალი ისტორიები ჟამთააღმწერლების, უფლებათადამცველების, საერთაშორისო ინსტიტუტების მშრალ ანგარიშებს მიღმა.

თანდათან დაიწყო ისტორიების შეკოწიწება...

პირველი მალალა იუსუფზაი იყო: პაკისტანელი გოგონა, რომელიც თავისუფლების წყურვილის გამო თალიბებმა სასიკვდილოდ გაიმეტეს.

შემდეგ - ბირმელი შარმ ტონგი. 16 წლის გოგონა, რომლის შეფასებას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან უსმენდნენ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი...

დედა ჰავა გალკაიოდან - დევნილი ქალების გულმხურვალე ქომაგი...

ვისაკა დარმადასა, რომლის ტრაგიკული ისტორია ბევრ შვილდაკარგულ დედას ეცნობა ალბათ...

...სხვა  სახელები, რომელთაც ერთ-ერთი ჩვენს მიერ მოძიებული წყაროს ავტორმა უწოდა „უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე მებრძოლი ქალები"...

ამ კრებულში მხოლოდ რვა ისტორია მოხვდა. რვა განსხვავებული პრობლემა, რომელთაც სხვადასხვა ასაკის, სოციალური სტატუსის, განსხვავებული კანის ფერის ქალები შეეჭიდნენ.

ჩვენს ბენეფიციარებს, დევნილ ქალთა ჯგუფებს, საშუალება ჰქონდათ, მოძიებულ ისტორიებს გაცნობოდნენ. ერთ-ერთ შეხვედრაზე, დამსწრეთაგან ყველაზე მხცოვანმა მანდილოსანმა ყველას სათქმელი გააჟღერა: „დღეს დავრწმუნდი, რომ ქალებს, სადაც არ უნდა ვიყოთ, სამყაროს რომელ კუთხეში, ერთი და იგივე პრობლემები გვაერთიანებს. მე ბევრჯერ დავინახე ჩემი თავი ამ ისტორიებში, ჩემი სატკივარი, ჩემი ოცნებები. სიმართლე გითხრათ, შიგადაშიგ შემშურდა კიდეც იმ ქალებისა, რომელთაც ასეთი შეუდრეკელი სული აქვთ, ასეთი პირნათელები არიან საკუთარი ხალხის წინაშე".

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს განწყობა ექნებათ მათაც, ვის ხელშიც კრებული აღმოჩნდება. ეს ჯერ მხოლოდ პირველი კრებულია - ქალთა მშვიდობისმყოფელობის ამბავი ახალი სახელებითა და გამოცდილებით გამდიდრდება...

ადმოწერა

პროექტიხორციელდებაორგანიზაცია „ქალებიქალებისათვის"
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები