მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე ბაღდათში

ბაღდათში მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „თანასწორობა ახლას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები, რომლებიც კვლევის ანალიზის დროს დაიდება. კვლევა ქალთა საჭიროებებს ეხებოდა და მისი რეკომენდაციები უნდა აისახოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმაში.

პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „სამოქალაქო სპექტრი - თანასწორობა“ ხელმძღვანელმა გააკეთა ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია. დებულების დამტკიცების პროცესში ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი ლობისტად მოიაზრება.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image