სამი დღე ბორჯომში

„ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე უწყებათაშორისი თანამშრომლობის და კოორდინაციის მნიშვნელობა ადგილობრივ დონეზე“ - ეს იყო ბორჯომში ჩატარებული ტრენინგის თემა.

ტრენინგს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დასავლეთ საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტიდან (ქუთაისი, წყალტუბო, ხონი, სამტრედია, თერჯოლა, ბაღდათი, ტყიბული, სენაკი, ზუგდიდი, ფოთი, წალენჯიხა,  ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, ქობულეთი).

პირველ დღეს, ერთმანეთის გაცნობასთან ერთად, ბევრი რამ იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი:

- ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევის „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის მნიშვნელობა“ და დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში მერის წარმომადგენლების საჭიროებათა შესახებ სწრაფი მოკვლევის პრეზენტაციები;

- ინფორმაცია ვებგვერდის „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“ შესახებ - http://sosfsokhumi.ge;

- მუნიციპალიტეტების მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული პროგრამების პრეზენტაციები და დისკუსია.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

კონფლიქტების დროს გენდერული ძალადობა მრავალ ფორმას იძენს, რისი მოწმენიც ვართ უკრაინაში. გაუპატიურება და სექსუალური ძალადობა გამოიყენება როგორც საომარი იარაღი, ქალები და გოგონები დგანან ტრეფიკინგის, ოჯახში ძალადობისა და ექსპლუატაციის რისკის წინაშე. ქალთა სპეციფიკური მხარდაჭერის სერვისები (WSSS) სასიცოცხლო მნიშვნელობის როლს ასრულებს ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერაში, როგორც კონფლიქტის დროს, ასევე საშუალო და გრძელვადიან პოსტკონფლიქტურ პერიოდში.

WAVE-მა, ეუთო-ს (OSCE) მხარდაჭერით, დაიწყო ახალი პროექტი ქალთა შესაძლებლობების განვითარებისა და წარმატებული პრაქტიკის გაცვლის მიზნით ქალთა სპეციფიკური მხარდაჭერის სერვისებს შორის, რათა უკეთ დაეხმაროს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ ზონებში. პროექტში ჩართული WAVE-ის წევრები არიან: სექსუალური ძალადობის კრიზისული ცენტრი (ერევანი, სომხეთი), ქალთა ფონდი „სოხუმი“ (ქუთაისი, საქართველო), ფონდი „ქალთა ერთობა“ (ბანია-ლუკა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა) და ცენტრი „ქალთა პერსპექტივები“ (ლვოვი, უკრაინა).

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ჩემთვის მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრა, სადაც დეტალურად ამიხსნეს, როგორ  შევიდე ვებგვერდზე, როგორ  ვიპოვო და ჩამოტვირთო საჭირო ინფორმაცია“. 

„ძნელია, იყო მარტოხელა დედა და თან გამოყო დრო თვითგანვითარებისთვის. ასეთი შეხვედრები კარგია, რომ გაერკვე, როგორ გამოიყენო ვებგვერდი“.

„ამდენი ინფორმაცია ერთ სივრცეში - ეს არის ფუფუნება... უკვე ვფიქრობ, ვის დავეხმარო, ვის ვურჩიო“.

ეს არის უკუკავშირი, რომელიც აპრილში ონლაინ ფორმატით ჩატარებულ შეხვედრებზე დაფიქსირეს მონაწილეებმა. შეხვედრები გაიმართა ქობულეთის, ჩოხატაურის, სენაკისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან.

მათ მიიღეს დეტალური ინფორმაცია ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრი“ www.sosfsokhumi.ge - რატომ შეიქმნა ვებგვერდი, რა მასალებია განთავსებული, როგორ გამოიყენონ ვებგვერდი, რაში დაეხმარება მოწყვლად ჯგუფებს.

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

Zoom ფორმატით ჩატარდა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგების ციკლის ბოლო ტრენინგი - ამჯერად ტყიბულის, ქობულეთის, ჩოხატაურის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ერთეულების ხელმძღვანელებთან და სამსახურის სპეციალისტებთან.

ტრენინგი მოიცავდა საკითხებს: ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის პრევენციის და რეაგირების საქმეში; სამოქალაქო მონაწილეობის ფორმები; ძალადობისგან დაცვის მექანიზმები; რეფერალური მექანიზმის სუბიექტებთან თანამშრომლობა ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებასა და მსხვერპლის დახმარებაში.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„დღეს სხვა ჭრილში დავინახე ჩემი მოვალეობები, მივხვდი, რომ ბევრი რამ არის ჩემზე დამოკიდებული იმ კუთხით, რომ აქტიური მოსახლეობა მყავდეს თემში.“

„მოვისმინე თემები, რომლებზეც გამიგია, მაგრამ თურმე არ მცოდნია.“

„მერის წარმომადგენლები არიან ჩვენი პოლიტიკის გამტარებლები თავიანთ თემში, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაში გვეხმარებით“...

ეს მონაწილეთა შეფასებებია. ონლაინ ტრენინგს ესწრებოდა 82 ადამიანი ბაღდათის, ვანის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებიდან: მერის წარმომადგენლები სოფელში (55 მონაწილე) და მათი ასისტენტები. მათ მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის: ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის პრევენციის და რეაგირების საქმეში;

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ წლებია, მუნიციპალიტეტებში აქტიურად  ატარებს შეხვედრებს მრგვალი მაგიდის ფორმატით, ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონით გათვალისწინებული რეფერირების სუბიექტების ჩართულობით, რათა ხელი შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე უწყებებს შორის კოორდინაციის სისტემის დანერგვას.

შეხვედრებმა გამოავლინა ადგილებზე უწყებათაშორისი კომისიის ჩამოყალიბების საჭიროება. ამ ინიციატივის რეალიზებისთვის აქტიური მუშაობა დაიწყო სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. ჩატარდა სამი სამუშაო შეხვედრა ბაღდათის, სენაკის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან. შეხვედრებს ესწრებოდნენ  მერის მოადგილეები, მერიის იურიდიული, ახალგაზრდული, სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილებების ხელმძღვანელები, ბავშვთა განყოფილების კოორდინატორები, გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების ხელმისაწვდომობა“ - ამ თემაზე ჩატარდა კონფერენცია პედაგოგების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სერვისების მიმწოდებელი სუბიექტების ჩართულობით.

თხუთმეტი მუნიციპალიტეტიდან მოწვეულმა 80-მდე მონაწილემ მოისმინა, რა მნიშვნელოვანია კანადის გენდერული თანასწორობის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომლის მიზანია ძალადობის მსხვერპლთა გაძლიერება, ელექტრონული წიგნიერების დონის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედება.

აუდიტორიის მაღალი შეფასება დაიმსახურა ქალთა ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრმა, რომელმაც უკვე ათეულობით ბენეფიციარს უმასპინძლა და პოზიტიურად შეუცვალა მომავალი.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების ხელმისაწვდომობა“ – ეს იყო მრგვალი მაგიდის თემა, რომელიც 15 თებერვალს ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით და კანადის თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა. 

მრგვალი მაგიდის მონაწილეები იყვნენ სენაკის, სამტრედიის, თერჯოლის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ბაღდათის, ვანის, წყალტუბოს, ტყიბულის, ზუგდიდის, ხონის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის, სოციალური სამსახურების და ბავშვთა უფლებების დაცვის განყოფილების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები ტყიბულის, ფოთის, ქუთაისის, ოზურგეთის, თერჯოლის მედიაორგანიზაციებიდან, თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე ფონდი „სოხუმის“ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორები.

ღონისძიების პირველ ნაწილში ქალთა ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა  პროექტის არსზე ისაუბრეს, ასევე  მის ფარგლებში შექმნილ ინოვაციურ და დღესდღეობით ყველაზე საჭირო ვებგვერდზე - ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრულ რესურცენტრსა (http://gbvdigitalresourcecenter.ge/) და მის პოპულარიზაციაზე მუნიციპალიტეტებში - შედეგები და გამოწვევები.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა“ - ამ თემაზე ჩაატარა მრგვალი მაგიდა ქალთა ფონდმა „სოხუმმა“. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის კანონით გათვალისწინებული რეფერირების სუბიექტები ოზურგეთისა და ფოთის მუნიციპალიტეტებიდან - კრიმინალური პოლიციის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები.

აღინიშნა ადგილობრივ დონეზე ერთობლივი ძალისხმევის და კოორდინირების ნაკლებობა. შეკრებილებმა ისაუბრეს იმ გზებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს ძალადობის პრევენციას და დაეხმარება მსხვერპლს.  ჯგუფური მუშაობის შედეგად განისაზღვრა კოორდინირების ხელის შემშლელი, ხელის შემწყობი ფაქტორები და ასევე - როგორ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია და გააქტიურდეს მუშაობა რეფერირების ადგილობრივი სუბიექტების ჩართულობით.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image