ქალები და მობილობა

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებითა და გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ონლაინ კონფერენცია გაიმართა თემაზე „ქალები და მობილობა - ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების ასპექტები“, სადაც მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების „მობილობა ქალაქებისთვის“ პროგრამის დირექტორი მარტინა კოლბი, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ნინო წილოსანი და საქართველოს პრემიერ მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ნიკო თათულაშვილი.

დისკუსიის ნაწილშიაქტიურად ჩაერთო ნინო კორინთელი, ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის მკვლევარი. ის ონლაინ შეხვედრაზე დამოუკიდებელ კონსულტანტად მონაწილეობდა წარმოდგენილ კვლევაში და მისი თანაავტორია. მან პრეზენტაციაზე ხაზი გაუსვა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობას(განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის) და აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ფონდი “სოხუმის” მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში „ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ფოკუსირდება ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარების ბარიერებზე, ამ ორ კვლევას აერთიანებს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშემწყობ (განათლება, პროფესიული ზრდა და დასაქმება) და ხელის შემშლელ (მაგ: გადაადგილების შეზღუდვა ფონდი სოხუმის კვლევაში განხილულია, როგორც განათლების მიღების ბარიერი)  ფაქტორებზე აქცენტირება.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ონლაინ ფორმატში კიდევ ერთი მრგვალი მაგიდა ჩატარდა - ამჯერად ტყიბულის მუნიციპალიტეტში. ესწრებოდნენ ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტები: საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის და პოლიციის, ბაგა-ბაღების, სკოლების, საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენლები, სამედიცინო პერსონალი. ისინი გაეცნენ ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაციას მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების მონიტორინგის კუთხით და განიხილეს შემუშავებული რეკომენდაციები.
შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში შემაკავებელი ორდერების სტატისტიკაზე, ძალადობის იდენტიფიკაციაზე და მსხვერპლის დახმარების კუთხით არსებულ სერვისებზე.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ონლაინ ფორმატში მრგვალ მაგიდასთან შეიკრიბნენ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტები: საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის და პოლიციის, ბაგა-ბაღების, სკოლების და საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის წარმომადგენლები, სამედიცინო პერსონალი. გაიმართა მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების მონიტორინგის კუთხით ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია. საუბარი შეეხო მნიშვნელოვან საკითხებს: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემაკავებელი ორდერების სტატისტიკა, პრობლემებზე იდენტიფიკაცია, მსხვერპლის დახმარების კუთხით არსებული სიტუაცია...

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით სენაკში მრგვალ მაგიდასთან შეიკრიბნენ  ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტები: საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის და პოლიციის წარმომადგენლები. გაიმართა მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების მონიტორინგის კუთხით ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია.

შეხვედრაზე ისაუბრეს ძალადობის კუთხით მუნიციპალიტეტში არსებულ სიტუაციაზე, ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლთა დაცვაზე. აქცენტი გაკეთდა  ადგილობრივ სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ორგანიზებით და ფონდ „სოხუმთან“ პარტნიორობით სახელისუფლებო სტრუქტურებისა და სოციალური ინსტიტუტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა, სოციალური თანამშრომლობა და რეფერირება“. განხილულ იქნა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ქეისები. ფონდი „სოხუმის“ მიერ მოწვეულმა სტუმრებმა - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ქობულეთელ კოლეგებს გაუზიარეს გამოცდილება ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ.

შეხვედრის მონაწილეებმა ძალადობის კუთხით არსებული სიტუაცია გააანალიზეს და სოციალური თანამშრომლობის პერსპექტივები განსაზღვრეს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით ფონდმა „სოხუმმა“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მრგვალი მაგიდა ჩაატარა.

შეხვედრაზე იმსჯელეს ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლთა დაცვაზე,  ძალადობის კუთხით არსებულ სიტუაციასა და სოციალურ თანამშრომლობაზე.  აქცენტი გაკეთდა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე და ადგილობრივ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის პერსპექტივაზე.

შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, ერთობლივი აქტივობებით შესაძლებელი გახდება პრობლემების იდენტიფიცირება, გაიზრდება მათი მოგვარების და პრევენციის ხარისხი.

ყველაზე დიდ გამოწვევად დასახელდა საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის მიმართ. გამოიკვეთა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მუშაობის  საჭიროება და მუნიციპალური გენდერული საბჭოს გააქტიურება ამ მხრივ.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში გამართულ მრგვალ მაგიდას მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, პოლიციის, საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ისინი გაეცნენ ფონდი „სოხუმის“ მომზადებულ დოკუმენტს „მსხვერპლისთვის არსებული სერვისების მონიტორინგი - ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისების ფუნქციონირება პრაქტიკაში და არსებული გამოწვევები“.

აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში საკმაოდ კარგი სიტუაციაა რეფერირების ადგილობრივი სუბიექტების თანამშრომლობის კუთხით. სახეზეა საბიუჯეტო პროგრამებიც, რაც მსხვერპლს საშუალებას აძლევს, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოხდეს მისი პრობლემების დანახვა, რეაგირება, დასაქმება.

ყველაზე დიდ გამოწვევად დასახელდა თავად საზოგადოების არასაკმარისი რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე და გამოიკვეთა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მუშაობის უდიდესი საჭიროება. ითქვა, რომ ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება ამ კუთხით ძალიან სასარგებლო იქნება მუნიციპალიტეტისთვის.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ფონდმა „სოხუმმა“ ზუგდიდში მრგვალი მაგიდა ჩაატარა ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

შეხვედრაზე ძალადობის პრევენციასა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვაზე (სოციალური თანამშრომლობის რეფერირება), ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებულ სიტუაციის ანალიზსა და სოციალური თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. აქცენტი გაკეთდა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე და ადგილობრივ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის პერსპექტივაზე.

შეხვედრაზე ასევე მოხდა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ პრეზენტაცია. 

შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, ერთობლივი აქტივობებით შესაძლებელი გახდება პრობლემების იდენტიფიცირება, გაიზრდება მათი მოგვარების და პრევენციის ხარისხი.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

სამტრედიის, წალენჯიხის, ზუგდიდის და ვანის მუნიციპალიტეტებში ფონდი „სოხუმის“ პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრებს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები  და სამოქალაქო აქტივისტები. აქცენტი გაკეთდა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე რეაგირებისა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე.

შეხვედრების მონაწილეთა აზრით, ერთობლივი აქტივობებით შესაძლებელი გახდება პრობლემების იდენტიფიცირება, გაიზრდება მათი მოგვარების და პრევენციის ხარისხი. ადგილობრივი თვითმმართველობები მზად არიან, აქტიურად  ჩაერთონ ოჯახური ძალადობის პრევენციის საკითხებში.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image