ქალთა ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ მონიტორინგის ახალ ანგარიშს:  „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ძალადობრივი ქცევის კორექციის მნიშვნელობა და არსებული საუკეთესო გამოცდილება“. დოკუმენტის მიზანია, ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის დანერგვის საკითხზე დაინტერესებულ პირთა დამოკიდებულებების შესწავლა და აღნიშნული თემის ირგვლივ აქტიური დისკუსიების წამოწყება. ეს ხელს შეუწყობს შესაბამისი პროგრამის საკანონმდებლო დარეგულირებას და მის პრაქტიკაში ამოქმედებას.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ოჯახში ძალადობრივი გარემოს აღმოსაფხვრელად და ეფექტიანი პრევენციისთვის არასაკმარისია მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლის მიმართ გატარებული ღონისძიებები. აუცილებელია, დაინერგოს მოძალადესთან ადრეულ ეტაპზე მუშაობის პრაქტიკა, გაძლიერდეს მოძალადეების გამოვლენის ხარისხი, შემუშავდეს მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამა და უზრუნველყოფილ იქნას მოძალადეთა ჩართვა ამ პროგრამაში. ასევე, მნიშვნელოვანია გაიზარდოს საზოგადოების მიმღებლობა ქცევის კორექციის პროგრამების მიმართ, საინფორმაციო კამპანიის წარმოების გზით.

 

ირინა, ჩვენი ფილმის პერსონაჟი, იმ 13 ქალიდან ერთ-ერთია, რომელსაც გასული წლის განმავლობაში ქალთა ფონდ „სოხუმთან“ მოუწია მეგობრობა. 

ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრში ქალები იღებენ ადამიანურ და პროფესიულ მხარდაჭერას, ახალ ცოდნას, პრაქტიკულ უნარებს, განვითარების პერსპექტივას იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად განაგრძონ ცხოვრება.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მსხვერპლი ქალის გადაქცევას ქალად, რომელმაც იცის საკუთარი და სხვების უფლებები და იცის, როგორ დაიცვას ის...

 

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ მომზადებულ მონიტორინგის ანაგარიშში - "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ასახული დარგობრივი მიგნებები და რეკომენდაციები თბილისის ოფისის წარმომადგენლებმა  - ნინო კორინთელმა და ლინდა ჩიხლაძემ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელს - ანა ბენდელიანს გააცნეს.

შეხვედრაზე ორივე მხარეს საკუთარი გამოცდილებების გაზიარების შესაძლებლობა მიეცა. ფონდი "სოხუმის" წარმომადგენლებმა ყურადღება მოწყვლადი კატეგორიის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის იმ სპეციფიკურ საჭიროებებზე გაამახვილა, რომელიც დეტალურადაა მიმოხილული ჩვენს კვლევაში და ამასთან, იმ ბარიერებზეც ისაუბრეს, რომლებსაც ჩვენი ბენეფიციარები ყოველდღიურად აწყდებიან.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დასრულდა ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდების შეხვედრები, რომლის მთავარი მიზანი იყო მუნიციპალური სერვისების განვითარება ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე   ეფექტიანი რეაგირებისთვის - ინტერსექტორული თანამშრომლობითა და კოორდინაციით ცენტრს, რეგიონსა და მუნიციპალიტეტებს შორის.

ამჯერად, ცენტრალურ დონეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი - მაკა ფერაძე და გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს წევრი - თამარ ტარიაშვილი წარმოადგენდნენ.  სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციას კი გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი - ნანა კაკაჩია.

შეხვედრის დიდი ნაწილი სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს დაეთმო, რომლებმაც არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე ინფრომაცია  ერთმანეთს გაუზიარეს.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გრძელდება ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული  მრგვალი მაგიდის შეხვედრები. ამჯერად შეხვედრა გურია-აჭარის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით შედგა, სადაც ცენტრალურ ხელისუფლებას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსის მოადგილე - ელისო შონია წარმოადგენდა.

ღონისძიებაზე მონაწილეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკის  დანერგვის საქმეში - ექსპერტმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის მიმართულებით - ემა კამკიამ გაუზიარა. მან ყურადღება ძირითად მიღწევებზე, ჯერ კიდევ არსებულ გამოწვევებსა და მათზე რეაგირების შესაძლო გზებზე გაამახვილა.

ფონდი "სოხუმის" ახალი მონიტორინგის ანგარიშში - "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ასახული მიგნებები და რეკომენდაციები მკვლევარმა - ნინო კორინთელმა წარმოადგინა.

Covid-19-ით ინფიცირებულთა სტიგმა პანდემიით გამოწვეული ძალადობის ახალი ფორმაა. ეს ადამიანები ჩვენს ირგვლივ არიან და ბევრ მათგანს რთულ მდგომარეობაში უწევს ცხოვრება. სწორედ ამ მტკივნეულ საკითხზე ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობამ მოამზადა სოციალური ვიდეორგოლი.

გავთავისუფლდეთ სტიგმისგან!

გამოვიჩინოთ თანაგრძნობა!

მათ დაამარცხეს ვირუსი!

 

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

16 აქტიური დღის ფარგლებში ქალთა ფონდი "სოხუმი", თბილისის წარმომადგენლობასთან ერთად, მრგვალი მაგიდების სერიას მართავს იმერეთის, გურია-აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონების სახელმწიფო რწმუნებულთა ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

ჩვენ გვჯერა, რომ მსგავსი შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებს შორის თანამშრომლობის, ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინაციის გაძლიერების ხელშესაწყობად.

მიმდინარე შეხვედრა გაიმართა იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით, რომელსაც იმერეთის მუნიციპალიტეტების გენდერზე პასუხისმგებელ პირებთან ერთად, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი - მაკა ფერაძე ესწრებოდა.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

.be

ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 აქტიური დღის ფარგლებში წარმოგიდგენთ  ფონდი „სოხუმის“ მიერ მომზადებულ სოციალურ ვიდეორგოლს თემაზე - რა სჭირდებათ ყველაზე მეტად ძალადობის მსხვერპლ/მარტოხელა/მრავალშვილიან დედებს?

რესპონდენტები ინდივიდუალურად გვიყვებიან საკუთარ გამოცდილებასა და საჭიროებებზე, რაც ეყრდნობა ფონდი „სოხუმის“ მიერ მომზადებული მონიტორინგის ანგარიშს „ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

2021 წლის 11 ნოემბერს ონლაინ გაიმართა ადამიანის უფლებების საბჭოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა. სხდომაში მონაწილეობდა როგორც ცენტრალური ხელისუფლების რელევანტური უწყებების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრას ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში - ნიკო თათულაშვილი.

მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ის ძირითადი ინდივიდუალური მიღწევები და გამოწვევები, რაც თან ახლავს გენდერული  თანასწორობის, ქალთა და ოჯახში ძალადობის  წინააღმდეგ მუშაობის პროცესს.

კომისიის სხდომას ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ეკატერინე გამახარიამ დისკუსიისას დამსწრეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება გაუზიარა და მოკლე დროის მიუხედავად, ყურადღება გადაუდებელ საჭიროებებზე გაამახვილა. კერძოდ:

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image