სამი დღე ბორჯომში

„ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე უწყებათაშორისი თანამშრომლობის და კოორდინაციის მნიშვნელობა ადგილობრივ დონეზე“ - ეს იყო ბორჯომში ჩატარებული ტრენინგის თემა.

ტრენინგს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დასავლეთ საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტიდან (ქუთაისი, წყალტუბო, ხონი, სამტრედია, თერჯოლა, ბაღდათი, ტყიბული, სენაკი, ზუგდიდი, ფოთი, წალენჯიხა,  ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, ქობულეთი).

პირველ დღეს, ერთმანეთის გაცნობასთან ერთად, ბევრი რამ იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი:

- ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევის „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის მნიშვნელობა“ და დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში მერის წარმომადგენლების საჭიროებათა შესახებ სწრაფი მოკვლევის პრეზენტაციები;

- ინფორმაცია ვებგვერდის „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“ შესახებ - http://sosfsokhumi.ge;

- მუნიციპალიტეტების მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული პროგრამების პრეზენტაციები და დისკუსია.

განსაკუთრებით სასარგებლო იყო მეორე დღეს მუშაობა მოწვეულ ტრენერებთან მაკა ფერაძესთან (საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი) და გოგა ხატიაშვილთან (ექსპერტი ადამიანის უფლებათა საკითხებში). მონაწილეები გაეცნენ კონკრეტულ ინფორმაციებს: საქართველოს ვალდებულებები საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის ძირითადი პრიორიტეტები, ევროპის საბჭოს (სტამბოლის) კონვენციის  მნიშვნელობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით და ა.შ.

მე-3 დღე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამოცდილების გაცნობას დაეთმო. გოგი რევიამ (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი) ყურადღება გაამახვილა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნასა და მუშაობის სტრატეგიაზე.

თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, არაფორმალური ურთიერთობები, დასვენების საათები - ყოველივე ეს საუკეთესოდ შეერწყა ერთმანეთს და ბორჯომში გატარებული სამი დღე შთამბეჭდავად აქცია ყველა მონაწილისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image