„წარმატება“ - წლის ბოლოს ბევრჯერ ნათქვამი სიტყვა

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ – 2021 წლის ბოლოს ასეთი ახალი ორგანიზაცია გაჩნდა არასამთავრობო სექტორში. წარსულს ჩაბარდა ძველი სახელწოდება - კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“.

და წლის ბოლო კრებაზე ბევრჯერ ითქვა სიტყვა „წარმატება“.

2021 წელს ორგანიზაციის მუშაობის საერთო შედეგები და მიღწევები შეაჯამეს ორგანიზაციის თავმჯდომარემ - ალლა გამახარიამ და თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ეკატერინე გამახარიამ, პროექტების კოორდინატორებმა, ასისტენტებმა, ქალთა მხარდაჭერის 10 ცენტრის მობილიზატორებმა.

განვლილი წელიწადი რთული იყო, გამოწვევებით სავსე, მაგრამ ბევრი რამითაც იყო გამორჩეული:

იმერეთის, გურიის და რაჭა-ლეჩხუმის 8 მუნიციპალიტეტში წარმატებით დასრულებული პროექტი.

უამრავი აქტივობა და ადვოკატირების წარმატებული კამპანიები მუნიციპალურ და ეროვნულ დონეზე.

სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში გამოცემული პუბლიკაციები.

წარმატების ბევრი ისტორია, ბევრი ცვლილება ადამიანთა ცხოვრებაში, ბევრი სიხარული და იმედი...

შემაჯამებელ კრებაზე, რასაკვირველია, სამომავლო გეგმებსაც დაეთმო დრო.

წინ 2022 წელია, რომელიც ასევე აქტიური იქნება, საინტერესო, მრავალფეროვანი, ბევრ ცვლილებას შეუწყობს ხელს რეგიონებში და წლის ბოლოს ისევ ბევრჯერ ვიტყვით ქალთა ფონდი „სოხუმის“  საყვარელ სიტყვას „წარმატება“...

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია წარმატების ისტორია

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image