ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ეფექტიანი მუშაობა

  • ოთხშაბათი, 27 აპრილი 2022
  • 269 ჯერ

ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება და მსხვერპლთა დახმარება უფრო ეფექტიანი რომ იყოს, პროცესში რეფერირების სხვა სუბიექტებიც უნდა იყვნენ ჩართული - ამ მიზნით მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჩატარდა სენაკის, ქობულეთის, თერჯოლის, ჩოხატაურის, ბაღდათის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

- მსხვერპლი არცერთ ეტაპზე არ უნდა იყოს მარტო. მას სჭირდება მხარდაჭერა, რათა დაცულად და უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი, - ასეთი იყო შეხვედრის მონაწილეთა საერთო პოზიცია. ძალადობაგამოვლილმა ქალებმა ხაზი გაუსვეს ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის აუცილებლობას.

შეხვედრების მონაწილეებმა აღინიშნეს, რომ ქალთა ფონდი „სოხუმის“ შექმნილი ვებგვერდი „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“ სერიოზულ დახმარებას გაუწევს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, რათა სრულფასოვან ინფორმაციებს ფლობდნენ არსებულ სერვისებზე.

 

 პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image