დებატები ცაგერში სტუმრების მონაწილეობით

დებატები ცაგერში, COVID-19 ვითარებიდან გამომდინარე, ონლაინ Zoom-ფორმატში ჩატარდა მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით. შეხვედრაზე მონაწილეებს - საკრებულოსა და მერიის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს - შესაძლებლობა ჰქონდათ, მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საჭიროებების კვლევა და მცირე პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგები მოესმინათ. საინტერესო იყო ხონისა და წყალტუბოს წარმატებული მაგალითების გაზიარება პეტიციასა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემაზე.

დამსწრეთა მხრიდან იყო დიდი ინტერესი, რაც აქტიური ჩართვით და რეკომენდაციებით გამოიხატა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image