ჩვენ დღეს ძალიან ღირებული გამოცდილება მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოვძებნოთ ყველაზე მოკლე გზები ჩვენი თემისთვის საჭირბოროტო საკითხების გადასაჭრელად!

ამოვირჩიეთ პრიორიტებული საკითხები და დავსახეთ სტრატეგია, როგორ დავიწყოთ ცვლილებებზე ზრუნვა.

გაგვიჩნდა ბევრი ახალი იდეა, მათი გადაჭრის გზების კონტურებიც მოვინიშნეთ.

ჩვენი შესაძლებლობები უფრო კარგად დავინახეთ.

სოფელ დიდინეძის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებულ ადვოკატირების ტრენინგს აფასებენ. ონლაინ-შეხვედრაზე მათ სამოქალაქო ადვოკატირების ფორმებზე, მეთოდებზე, გზებზე ინფორმაციები გააცნეს.

შემუშავებული იქნა ადვოკატირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა თემისთვის ერთერთი პრიორიტეტული საკითხის გარშემო.

მიიღეს გამოცდილება, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ადვოკატირების ძირითადი გზავნილი („მესიჯი“) როგორ დაამყარონ ეფექტური კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან, როგორ შეარჩიონ მეთოდები.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

რა არის მოხალისეობა?

რა სიკეთე მოაქვს მას?

როგორ გავხდეთ მოხალისე და რა უნდა ვიცოდეთ ამისთვის?

ამ და სხვა კითხვებს პასუხი გაცა ქუთაისის საინიციატიო ჯგუფის წევრმა და მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციის პროგრამის მონაწლემ ელენე სულაქველიძემ

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა 9 თებერვალს ონლაინ რეჟიმში.

ნამდვილად, მისასალმებელია მსგავსი სახის ინიციატივები ახალგაზრდებისგან.

სასარგებლო და ინფორმატიული საღამო გამოვიდა.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

სასარგებლო, კრეატიული, დროული...

მონაწილეთა შეფასებით, ასეთი იყო ტრენინგი, რომელზეც კომუნიკაციისა და პიარის მეთოდებსა და ცნობადობის გაზრდაზე ისაუბრეს ტრენერებმა 8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

ონლაინ ფორმატის მიუხედავად, მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ სატრენინგო პროცესში. მათთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პრაქტიკული მაგალითების ფონზე გადმოცემული ინფორმაციები აქტუალურ საკითხებზე: სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა, ეფექტიანი საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა და წარმართვა, ვებგვერდის და სოციალური მედიის მართვა.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

კოვიდსიტუაციიდან გამომდინარე, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ვანში ახალგაზრდებთან პირისპირ შეხვედრები გაიმართა. დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში (ბაღდათი, წალენჯიხა, სენაკი, ჩოხატაური, სამტრედია, ტყიბული, თერჯოლა) კი ტრენინგები ჩატარდა ონლაინ.

მონაწილეებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა თემები: კონფლიქტის შესაძლო შედეგები, კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის სახეები, ნაადრევი ქორწინება, ბულინგი...

ყველა მონაწილე თავისი მოსაზრებებით საინტერესო და გასხვავებულია. ისინი პრობლემებზე გულახდილად  საუბრობენ. განიხილავენ მათი გადაჭრის გზებსაც.

ტრენინგებზე არიან ლიდერები, რომლებიც მიღებული ცოდნის გავრცელების სურვილს გამოთქვამენ და შემდეგში თავად არიან ინიცირებული ღონისძიებების ავტორებიც.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ტყიბულის, ზუგდიდის, ბაღდათის, წალენჯიხის და ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისა და მერიის ახალგაზრდული სამსახურების წარმომადგენლების ხელშეწყობით ფონდმა „სოხუმმა“ 5 ტრენინგი ჩაატარა ახალგაზრდულ ცენტრებში  კონფლიქტის ესკალაციის,  ოჯახური ძალადობის მიზეზების და კიბერბულინგის თემაზე.

ტრენერების დავალებით მონაწილეებმა გაითამაშეს როლური თამაშები, შემდეგ კი   გამართეს  დისკუსიები და დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები. ტრენინგებზე გამოვლინდნენ აქტიური ახალგაზრდები, ლიდერები, რომლებმაც  საინფორმაციო  შეხვედრების ჩატარების სურვილი გამოხატეს. მათმა ერთმა ნაწილმა უკვე დამოუკიდებლად ჩაატარა შეხვედრა და მიღებული ცოდნა გაუზიარა თანატოლებს.

ეს სტატია ფონდი „სოხუმის“ სამშვიდობო საქმიანობას მოუთხრობს „ახალი განათლების“ მკითხველს - კონკრეტულად  საუბარია ახალ პროექტზე „გან­ხეთ­ქი­ლე­ბის დაძ­ლე­ვა - ხალ­ხ­თა­შო­რი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი კონ­ფ­ლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის­თ­ვის“. და ასახულია ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან ჩატარებული ტრენინგების ციკლი.  

ამ მუშაობაში განსაკუთრებულია ახალგაზრდების როლი და სტატიაშიც სწორედ ეს არის ხაზგასმული - მათი ინტერესი, მეტი გაიგონ კონფლიქტის შესახებ და გა­ნი­ხი­ლონ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი თე­მე­ბი. მათი სურვილი - გამოავლინონ ინიციატივები და გახდნენ მშვიდობისმყოფელები...

 

https://akhaliganatleba.ge/

ქალთა სამოქალაქო ორგანიზაციების კოალიციის  „ქალები მშვიდობისთვის“ წარმომადგენლებისა და  ქალთა საინიციატივო ჯგუფების ლიდერებისათვის ჩატარდა  ონლაინ ტრენინგი.

ტრენინგის თემები იყო - გაეროს უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია 1325 და მისი იმპლემენტაციის ლოკალიზაციის პოლიტიკა. ადვოკატირების საფუძვლები და ეტაპები; პროექტის სამიზნე ჯგუფებთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება; ონლაინ-პლატფორმა „აპლიკაცია ამომრჩევლებთან კონსულტაციისთვის“  და მისი გამოყენება.

ტრენინგის მონაწილეები ინტერესით გაეცნენ  რეზოლუცია „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“ ეროვნული გეგმის ლოკალიზაციის  კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ადგილობრივ პრაქტიკას, გამოწვევებს, ქალთა მონაწილეობის საკითხს; გაერკვნენ ონლაინ ხმის მრიცხველის არსში, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში  ადგილობრივი არჩევნებისთვის დაინერგება, როგორც ამომრჩევლის ინფორმირების მექანიზმი; ჩამოყალიბდნენ სამიზნე ჯგუფებთან ფასილიტაციის მეთოდებსა და მუშაობის პრინციპზე.

დასრულდა საჭიროებათა კვლევა, პრობლემათა იდენტიფიცირება და იწყება ადვოკატირება.

როგორ დავგეგმოთ ადვოკატირების პროცესი, რა პრინციპები უნდა დავიცვათ გზავნილის ფორმირებისას, რა არგუმენტებით დავამტკიცოთ პრობლემის აქტუალობა და პრიორიტეტულობა? - ამ საკითხებზე გაიმართა ონლაინ ტრენინგი იმერეთისა და სამეგრელოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის 21 და 25 მაისს.

მონაწილეებმა იმუშავეს კონკრეტულ პრობლემებზე, განსაზღვრეს ადვოკატირების კამპანიის დეტალები.

უკუკავშირის დროს გამოჩნდა, რომ ტრენინგი ნაყოფიერად წარიმართა:

„როგორც თემის ლიდერს, უნდა მცოდნოდა და უკვე ვიცი ადვოკატირების გზებზე. ეს დამეხმარება პრობლემებზე რეაგირებაში“.

„გავეცანი ადვოკატირების გეგმის სპეციფიკას. განსაკუთრებით მომეწონა ტრენინგის პრაქტიკული. ბევრი რამ ვისწავლე“.

ქობულეთის, ტყიბულის, სამტრედიის, ვანის და თერჯოლის ახალგაზრდულ ჯგუფებთან ჩატარდა ონლაინ ტრენინგები თემაზე „ტოლერანტობის პრობლემები ახალგაზრდებში. კონფლიქტის მართვა. ბულინგი“.

ყველა ჯგუფი ერთმანეთისაგან განსხვავდება, მაგრამ მათ აერთიანებთ ის, რომ ძალიან მოსწონთ არაფორმალური განათლება, საკითხები, რომლებზეც ხდება მსჯელობა. ყველა მონაწილე მოტივირებულია, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ახალ უნარ-ჩვევას დაეუფლოს.

გამოიკვეთნენ ლიდერები, რომლებიც წარმატებით ასრულებენ „საშინაო დავალებებს“. მაისში მათ ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრები თანატოლებთან ტოლერანტობის, კონფლიქტის და ბულინგის თემებზე. ასეთი შეხვედრები კიდევ გრძელდება...

ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ფართო სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით რეგიონალური საჭიროებების შეფასება - ადგილობრივ დონეზე საგზაო რუკის (PAR) რეალიზაციისათვის“ (ორგანიზატორი - მეწარმე ქალთა ფონდი). ტრენინგს ესწრებოდა 35 ადამიანი 3 რეგიონიდან (იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი). ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ ნაწილს სამიზნე ჯგუფების საჭიროებების კვლევისათვის (გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა, ინკლუზიურობა), ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებს კვლევის კითხვარების შემუშავებისა და სამუშაო ვერსიების განხილვისათვის. ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: პირველადი ანგარიშების დამუშავება, რეკომენდაციების მომზადება, ფოკუს-ჯგუფის და ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩატარების მეთოდები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image