მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეძისა და კოკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

შეხვედრები მიეძღვნა პროექტით გათვალისწინებული კვლევის - "სოციალურ - პოლიტიკურ ცხოვრებასა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის ბარიერებისა და შესაძლებლობების შესახებ" ტექნიკური მხარის შეფასებას.

მონაწილეებმა ისაუბრეს თუ როგორ დაგეგმეს კვლევის ჩატარების პროცესი, რა ხელისშემსლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები დაინახეს მუშაობის პროცესში. თითოეული გამომსვლელი საუბრობდა საკუთარი მაგალითების გამოყენებით.

ერთმანეთს უზიარებდნენ ჯგუფებთან მუშაობის სირთულეებს.

საუბრობდნენ როგორ შეძლეს ინტერვიუს ჩაწერა, რესპონდენტებთან პირისპირ საუბარი.

მონაწილეებმა მიიღეს რჩევები ფასილიტაციის ძირითად პრინციპებზე.

ასევე, ჯგუფის წევრებთან განვიხელეთ სამომავლო გეგმები.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

საქართველოს სახალხო დამცველმა კონფერენცია გამართა თემაზე „COVID-19 პანდემიის გავლენა კონფლიქტით დაზარალებულ ქალებსა და გოგოებზე“. მონაწილეთა შორის იყვნენ ამ სფეროს ექსპერტები.

ღონისძიების მეორე ნაწილში წარმოდგენილი იყო სახალხო  დამცველის სპეციალური ანაგრიში, მესამე ნაწილი კი დაეთმო ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოების საკითხზე მიღწეულ პროგრესსა და გამოწვევებს. ამ ნაწილში სიტყვით გამოვიდა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენელობის ხელმძღვანელი ეკატერინე გამახარია. მან ყურადღება გაამახვილა იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით იჩენს თავს დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების ცხოვრებაში. ისაუბრა იმ ბარიერებზე, რომლებიც ხელს უშლის ქალებს სახელმწიფო ეკონომიკური პროგრამებისადმი ხელმისაწვდომობაში; შეეხო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსების საკითხს და სხვა აქტუალურ საკითხებს.

10 ივლისიდან 20 ივლისამდე პერიოდში - ხურჩა, კოკი, შამგონა, ინგირი (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) - ეს სოფლები მოიცვა ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის გასაცნობად გამართულმა შეხვედრებმა, რომლებიც ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ჩაატარეს.

შეხვედრებს მცირე ჯგუფებში სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეები ესწრებოდნენ. მათ ინტერესი გამოხატეს პროექტის მიერ გათვალისწინებული სიახლის მიმართ, აქტიური უკუკავშირი დაამყარეს და გამოკვეთეს საკითხები, რომელთა მიმართ პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება აინტერესებთ. ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დასახელდა მიგრაცია.

ქალთა სამშვიდობო კოალიციის წევრმა - ორგანიზაცია „იმედმა“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა ინფორმირების კუთხით 4 შეხვედრა ჩაატარა  -ძირითადად, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში. შეხვედრებმა მოიცვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლები: კახათი, ანაკლია, ინგირი. მოდერატორებმა ისაუბრეს, რა დადებითი შედეგები მოჰყვება ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებას, როგორია გამოყენების ინსტრუქცია და რას მოიცავს ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემუშავებული კითხვარი.

მოქალაქეები ინტერესით გაეცნენ ინფორმაციას ხმის ელექტრონულ მრიცხველზე. თავადაც წარმოაჩინეს საკითხები, რომელთა მოსაგვარებლად   მუნიციპალიტეტისგან მეტ მონაწილეობას ელოდებიან. გამოიყო საკონტაქტო პირები, რომლებიც პლატფორმის ამოქმედების შემდეგ კიდევ შეხვდებიან  მოქალაქეებს.

ბაღდათში მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „თანასწორობა ახლას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები, რომლებიც კვლევის ანალიზის დროს დაიდება. კვლევა ქალთა საჭიროებებს ეხებოდა და მისი რეკომენდაციები უნდა აისახოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმაში.

პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „სამოქალაქო სპექტრი - თანასწორობა“ ხელმძღვანელმა გააკეთა ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია. დებულების დამტკიცების პროცესში ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი ლობისტად მოიაზრება.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შეხვედრები გაიმართა ქალთა და ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა ადვოკატირების გეგმაზე იმუშავა. კონკრეტული პრობლემა  კვლევის შედეგად გამოვლინდა. უკვე დაიგეგმა ადვოკატირების კამპანია, გაიწერა კონკრეტული აქტივობები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით.

ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები პროექტის შექმნაზე მუშაობენ. მონაწილეებმა უკვე იციან, როგორ ააგონ პროექტი. იმუშავეს პროექტის სახელწოდებაზე, დაამუშავეს სლოგანი, იმსჯელეს მიზნებისა და ამოცანების დახვეწაზე. 

ქვეგრანტების კონკურსზე წყალტუბოს საინიციატივო ჯგუფები ორ-ორ პროექტს წარადგენენ, თითოეულ პროექტში კონკურსით გამოცხადებული მიმართულებები გაჟღერდება.

შერეული ტიპის შეხვედრები ჩატარდა ივნისში ახალგაზრდულ ჯგუფებთან. 5 ტრენინგი თვის პირველ ნახევარში გაიმართა, დანარჩენი ხუთი კი - მეორე ნახევარში.

სამტრედიაში ჩატარდა ცოცხალი შეხვედრა - მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიაში, როლურ თამაშში. ასეთი აქტიურობის შესაძლებლობა არ იყო, მაჰგრამ მაინც საინტერესოდ გაიმართა ონლაინ ტრენინგები ახალგაზრდულ ჯგუფებთან, რომლებიც ჩამოყალიბდა სენაკის, ვანის, თერჯოლის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში.

ახალგაზრდული აუდიტორიისთვის აქტუალური იყო ტრენინგის თემები: კონფლიქტის მართვა, ოჯახური ძალადობის მიზეზები და დაცვის მექანიზმები, ბულინგის სახეები და ფორმები.

ჯგუფებში გამოიკვეთა კარგი ტენდენცია: მონაწილეები საუბრობდნენ საკუთარი მაგალითებით, აანალიზებდნენ სიტუაციებს და აკეთებდნენ სწორ დასკვნებს.

დასრულდა პროექტის ახალი კომპონენტის მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც ზუგდიდის ამომრჩევლისთვის ონლაინ პლატფორმა „ამომრჩევლის რჩევის/კონსულტაციის აპლიკაციის“ (VAA)  გაცნობას ითვალისწინებს. პროექტის გუნდი კონსულტაციებზე სამომავლო საქმიანობის საბოლოო დეტალებს აზუსტებს.

მომზადდა და კონსულტანტთან შეჯერდა პლატფორმაზე განსათავსებელი კითხვარი.  განსაზღვრულია  შეხვედრების ლოკაცია, სამიზნე ჯგუფები, გათვალისწინებულია შეხვედრების სპეციფიკა პანდემიის შეზღუდვების პირობებში.

ფონდ „სოხუმს“ მიღებული აქვს კარგი გამოცდილება საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში მსგავსი პლატფორმის დანერგვის კუთხით, რაც პროექტის განხორციელებისას დაგვეხმარება.

პროექტის ფარგლებში 50 შეხვედრა ჩატარდება. პირველი შეხვედრები ივნისის ბოლოს იგეგმება. პლატფორმის გაცნობის კუთხით მალე დაიწყება პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებიც.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებმა საინფორმაციო შეხვედრები ჩაატარეს სხვადასხვა თემში. შეხვედრებზე ხდება მოსახლეობის ინფორმირება ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მონაწილეები ისმენენ ინფორმაციებს: რას ითვალისწინებს კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ, ძალადობის შემთხვევაში ვის უნდა მიმართონ, რეაგირების რა მექანიზმები არსებობს. ეცნობიან მსხვერპლთა დახმარების სერვისებს.

შეხვედრები ჩატარდა ვანის, ბაღდათის, ჩოხატაურის, წალენჯიხის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში.

საინფორმაციო შეხვედრებიდან უკვე მოხდა კონკრეტული ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება. რეაგირება გრძელდება ქეისების შინაარსის შესაბამისად, ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგისა და იურისტის ჩართულობით.

ძალადობის შემთხვევებზე ფსიქოსამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები, მსხვერპლთა დახმარების სერვისები - ამ საკითხებზე ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები თერჯოლის, სამტრედიის, ქობულეთის, ზუგდიდის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში.

ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლები სხვადასხვა თემების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრებზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებასაც ახდენენ. რეაგირების მექანიზმი სხვადასხვაა: გამოიყენება ფსიქოლოგის და იურისტის კონსულტაცია. კონფლიქტურ სიტუაციაში რთავენ ავტორიტეტულ ადამიანებს.  ეს ინსტრუმენტები ზრდის ეფექტიანობას.

შეხვედრებზე გავრცელდა ინფორმაცია ახალ ვებგვერდზე „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრი“ http://gbvdigitalresourcecenter.ge/. ეს გვერდი მსხვერპლთა დახმარების სერვისებზე იძლევა სრულ ინფორმაციას.  

მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობის ინფორმირება მნიშვნელოვანია და ხელს შეუწყობს ძალადობის პრევენციას.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image