ხონის მუნიციპალიტეტში დაინერგა  ელექტრონული პეტიციის საპილოტე მოდელი. როგორი იყო მოსამზადებელი ეტაპი? როგორ მიმდინარეობდა მუშაობა? როგორია შედეგები?

სწორედ ამაზე მოუთხრობს მკითხველს პუბლიკაცია „ელექტრონული პეტიციის დანერგვა ხონის მუნიციპალიტეტში“. ეს არის წარმატებული პრაქტიკის გაზიარება და მისი განხორციელება ასეთივე წარმატებით შეუძლია ყველა მსურველს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონის მუნიციპალიტეტის ქალთა საინიციატივო ჯგუფთან ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა, რომელსაც მერიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქალებმა მათგან მოისმინეს ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა მათი განცხადება იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ადვოკატირებას უწევენ. მერიის წარმომადგენლების თქმით, საკითხი აქტუალურია და დადებითად გადაიჭრება.

ქალთა მეორე ჯგუფიც შეუდგა პრობლემის ადვოკატირებას. ისინი დევნილთა დასახლებაში ხეების შებელვას ითხოვენ. მათთან ჩატარებულ ონლაინ შეხვედრას მერის მოადგილე მანანა გოფოძე და მერიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. იმედია, მერიის მხარდაჭერით მათ მიერ დასმული პრობლემა მალე მოგვარდება.

სექტემბერი განსაკუთრებული იყო ხონის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფისთვის. ისინი ქვეგრანტების პროგრამის ფარგლებში წარმატებით ახორციელებენ მცირე პროექტს „ჩვენ გვიყვარს აფხაზეთი“.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ხონის ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან ჩატარდა ორი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათ მოისმინეს იმ პრობლემების შესახებ, რომელთა ადვოკატირებასაც აპირებენ ჯგუფები. თვითმმართველობის წარმომადგენლები დახმარებას შეჰპირდნენ ადვოკატირების პროცესში, რადგან მათთვისაც აქტუალურია ჯგუფების მიერ შერჩეული პრობლემები.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფები ადვოკატირების კამპანიას დაიწყებენ, ხოლო  ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი მცირე პროექტი განხორციელებას შეუდგება. ონლაინ შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა კიდევ ერთხელ განიხილეს განსახორციელებელი პროექტები და სამუშაო გეგმებზე იმსჯელეს.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

ხონის სამუშაო ჯგუფი აქტიურად მოქმედებს თავისი გეგმის მიხედვით. მორიგ  ონლაინ შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა განიხილეს მონიტორინგის შედეგად გამოკვეთილი საკითხები. ითქვა, რომ შესრულდა კიდევ ერთი რეკომენდაცია: საკრებულომ დაადგინა მოქალაქეთა მიღების კონკრეტული დღეები - კვირაში 2 დღე, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ბრძანება მოცემულია მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს ეთიკის კოდექსზე. აღინიშნა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტი ეთიკის კოდექსს მიიღებს მუდმივმოქმედი დადგენილების და არა ერთჯერადი განკარგულების საფუძველზე. მორიგ შეხვედრამდე ჯგუფის წევრები აქტიურ საკონსულტაციო რეჟიმში მუშაობენ.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

როგორც წინა თვეებში, ხონში ივლისშიც სამი შეხვედრა ჩატარდა - ერთი  ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფში და ორიც - ქალთა ჯგუფებში.

ახალგაზრდებმა აქტიურად იმუშავეს პროექტებზე, იმსჯელეს გათვალისწინებულ აქტივობებზე,  განიხილეს და დახვეწეს ყველა დეტალი,  რათა  საკონკურსო კომისიას  წარუდგინონ დასაფინანსებლად.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფებში ქალებმა ისაუბრეს უამრავ პრობლემაზე, რომელთა მოგვარება უნდათ, თუმცა ხელი არ მიუწვდებათ. ბოლოს მათთვის პრიორიტეტული საკითხები შეარჩიეს და ადვოკატირების გეგმაც გაწერეს.

სტუმრები - ლანჩხუთის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები.

მასპინძლები - ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლები, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის და ახალგაზრდული ცენტრის წევრები, პედაგოგები.

და უჩვეულო ფორმატი - დებატები.

სტუმრებმა წარმოადგინეს წარმატებული მუშაობის პრეზენტაცია - ეთიკის კოდექსის შემუშავების და სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვის კუთხით.

ხონის სამუშაო ჯგუფმა და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეკრებილებს გააცნეს მცირე პროექტებში მუშაობის შედეგები, მონაწილეობა საჭიროებათა შეფასებაში.

ხონის მერმა სამუშაო ჯგუფის მიღწევებს გაუსვა ხაზი - მუნიციპალიტეტის ცხელი ხაზის, განახლებული ვებგვერდის და ელექტრონული პეტიციის ეფექტიანობაზე ისაუბრა. ყველაფერი, რაც გაკეთდა და რაც კიდევ არის დაგეგმილი, ხელს უწყობს საჯარო მმართველობის წარმატებულ რეფორმას.

ხონის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა აქტიურად წარიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა მოისმინეს მოხსენება იმის თაობაზე, რაც უკვე გაკეთდა, რისი მიღწევაც შეძლეს მუნიციპალიტეტში: ცხელი ხაზის ამოქმედება, ვებგვერდის განახლება, ელექტრონული პეტიციის სისტემის დანერგვა, საჭიროებების შეფასება, საჯარო მმართველობის პროცესის სამი მონიტორინგი. თუმცა გასაკეთებელი ჯერაც ბევრია.

ახლა სამუშაო ჯგუფი მუშაობას იმაზე, რომ საკრებულოს წევრებისთვის მიიღონ დოკუმენტი ეთიკის კოდექსის ბრძანების საფუძველზე. ასევე მნიშვნელოვანია საკრებულოში დაწესდეს მოქალაქეთა მიღების დღეები.

აღსანიშნავია თვითმმართველობის წარმომადგენლების მხრიდან ნდობა სამუშაო ჯგუფის მიმართ. ეს იგრძნობა  სამუშაო ჯგუფის ყოველ შეხვედრაზე, სადაც ყველა საკითხის განხილვაში აქტიურად არიან ჩართულები მერიისა და საკრებულოს წევრები.

ეს იყო მრგვალი მაგიდა-პრეზენტაცია თემაზე „ელექტრონული პეტიცია ხონის მუნიციპალიტეტში". ხონის საკრებულოში ჩატარებულ შეხვედრას ესწრებოდა 28 მონაწილე: ადგილობრივი თვითმმართველობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო  მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ შედეგების შესახებ.

პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული შედეგია ელექტრონული პეტიციის სისტემის შექმნა და დანერგვა ხონში. გამომსვლელებმა ისაუბრეს მუნიციპალიტეტის თორმეტ ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიის შესახებ, თემების სახელით წარდგენილ ელექტრონულ პეტიციებზე და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ პეტიციების განხილვის პროცესზე.

გუბში რცხილნარის დარგვა უნდათ. დედალაურში - ცენტრალური გზის მოასფალტება. ძეძილეთის და გოჩა-ჯიხაიშის მოსახლეობას ტრანსპორტის პრობლემა აქვთ.

ეს ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების პრობლემებია. მოგვარების გზაც მოიძებნა...

ელექტრონული პეტიცია!

ეს თანამედროვე და მოხერხებული მექანიზმია.

პეტიცია (ლათ. „petitio“) არის წერილობითი კოლექტიური თხოვნა ხელისუფლების ორგანოებისადმი, კოლექტიური შუამდგომლობა.

ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად გაზარდა და გააადვილა პეტიციაზე ხელმოწერები, გააუმჯობესა მოქალაქეთა დიალოგი სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ინტერნეტ რესურსების გააქტიურებას ემსახურება ჩვენი პროექტიც „გუ­რი­ის, იმე­რე­თი­სა და რა­ჭა-­ლე­ჩხუ­მის სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის სა­ერ­თო ფო­რუ­მი სა­ჯა­რო მმარ­თვე­ლო­ბის რე­ფორ­მის საგ­ზაო რუ­კის მო­ნი­ტო­რინ­გის მიზ­ნით“.

- ვინ არის ლიდერი, რა არის სამოქალაქო აქტივიზმი, რითი განსხვავდება ლიდერი აქტივისტისგან - ამ საკითხების გარშემო ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ხონის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

მონაწილეებმა საკუთარი მაგალითებიც დაასახელეს, თუ როგორ არიან ჩართულები სამოქალაქო აქტივიზმში: სკოლის ეზოს გამწვანებაში მონაწილეობა, სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, გაჭირვებული ოჯახებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა, უსახლკარო ცხოველების დაპურება...

ახალგაზრდებმა იციან, რომ ლიდერობა და სამოქალაქო აქტივიზმი ურთიერთკავშირშია და ერთი მეორის განვითარებას უწყობს ხელს.

კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა ქალთა საინიციატივო ჯგუფებში. ჯგუფის წევრებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მოსახლეობის საჭიროებების შეფასებაში და ინტერესით მოისმინეს კვლევის შედეგები. ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს კვლევის ჩატარების ფუფუნება და მადლობა გადაუხადა ფონდს „სოხუმს“ გაწეული მუშაობისთვის. კვლევა წარედგინება ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ გაითვალისწინონ შემუშავებული რეკომენდაციები.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image