ვანის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევა - შეგროვდა რაოდენობრივი მონაცემები, გაიმართა ინდივიდუალური ინტერვიუები ექსპერტებთან და ფოკუს-ჯგუფები მოწყვლად ჯგუფებთან.

შემდეგ მოხდება კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირება შესაბამის უწყებებში და მოქალაქეთა პრიორიტეტული საკითხების ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში.

კვლევაზე იმუშავეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა - „თანადგომა-2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტური მმართველობისა და სამართლინობისთვის“. 

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ  ტრენინგები თემაზე „პეტიცია - ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა“.

ტრენინგის პირველ ნაწილში მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, მოქალაქეთა მონაწილეობის განმაპირობებელ ფაქტორებსა და ფორმებზე, პეტიციის როლზე, მნიშვნელობაზე და მიღების წესებზე.

მეორე ნაწილში ისინი გაეცნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ჩაშენებული ელექტრონული პეტიციის აპლიკაციას, რეგისტრაციის, ხელმოწერის და ხელმოწერის შემდგომ პროცედურებს. ელექტრონული პეტიცია მომზადდა და დაინერგა  პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

„თანასწორობა ახლა“ და „სამოქალაქო სპექტრი თანასწორობა“ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ამ ორმა ადგილობრივმა ორგანიზაციამ მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასება ჩაატარა. სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებული იყო კვლევის სხვადასხვა ფორმა: ანკეტირება, ინდივიდუალური ინტერვიუ და ფოკუს-ჯგუფი. კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეისწავლეს და შეაფასეს ბაღდათის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოქალაქეთათვის გაწეული მომსახურების ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა და ინკლუზიურობა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივი საჭიროებების შეფასების პროცესში დასავლეთ საქართველოს რვა სამიზნე მუნიციპალიტეტში. მათ ჩაუტარდათ ვორკშოპი ონლაინ ანკეტირებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდება გუგლ ფორმის გამოყენებით. მონაწილეები გაეცნენ გუგლ ფორმის ფუნქციონალს და შესაძლებლობებს, მუშაობის პრინციპებს. დიდი ყურადღება დაეთმო მიღებული მონაცემების ელექტრონულ ცხრილში გადაყვანას და მათ მომზადებას შემდგომი დამუშავებისათვის.

ვორკშოპი მიმდინარეობდა ინტერაქტიულ რეჟიმში, მონაწილეებს ჰქონდათ საშუალება, დაესვათ კითხვები და მიეღოთ პასუხები პრაქტიკული მაგალითების მეშვეობით.

 

ხატია ხაჭაპურიძე: „თბილისში ვცხოვრობ. სოფელ გელავერში მამის საკუთრებაში არსებული მიწების რეგისტრაცია დამჭირდა და გუგლში ხონის მერიის ცხელი ხაზი მოვძებნე... ყველა საჭირო ინფორმაცია მომაწოდეს. მივესალმები ცხელი ხაზის არსებობას, რამეთუ ამარტივებს უამრავი საკითხის მოგვარებას.“

ცისანა მუშკუდიანი: „ინტერნეტმა და სოციალურმა ქსელებმა ხონი კი არა, სამყარო დააპატარავა. ხონის მერიის ცხელ ხაზზე ხშირად არ ვრეკავ, თუმცა როცა კი მიმიმართავს, უპასუხოდ არასოდეს დავუტოვებივართ. მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას კომპეტენტურად მაწვდიან.“

ამას ხონის მერიის ცხელი ხაზით კმაყოფილი ადამიანები ამბობენ.

ცხელი ხაზი ხონის სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციების შემდეგ შეიქმნა: დამონტაჟდა ცალკე სატელეფონო ხაზი, გადამზადდა პერსონალი, მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია ცხელი ხაზის ამოქმედების შესახებ...

 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას,

საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს,

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

 

ფონდი „სოხუმის“ და  დასავლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის მიმართვა

 

მოგახსენებთ, რომ კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, მეწარმე ქალთა ფონდთან და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ პარტნიორობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“, რაც ემსახურება საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) ადგილობრივ დონეზე ეფექტიანად და ჯეროვნად გატარების ხელშეწყობას. 

ბაღდათში  მრგვალი მაგიდა ჩატარდა ადგილობრივი თვითმართველობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შეხვედრაზე გაკეთდა პრეზენტაცია ბაღდათის სამუშაო ჯგუფზე, მის აქტივობებსა და შედეგებზე. დიდი ინტერესი გამოიწვია მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის  გატარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასების ანგარიშმა და რეკომენდაციებმა. მონაწილეები ასევე გაეცნენ ბაღდათში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით.

მრგვალ მაგიდაზე დაისვა საინტერესო აქცენტები, განსაკუთრებით იმ ბარიერებზე, რომლებიც ელექტრონული სერვისების გამოყენებას უშლის ხელს. მონაწილეთა აზრით, ეს ინფორმირებულობის დაბალ დონეს და ინტერნეტიზაციის პრობლემას უკავშირდება, რაზეც ყველაზე მეტად უნდა გამახვილდეს ყურადღება. 

 

თერჯოლის სამუშაო ჯგუფს საპროექტო მუშაობის დასაწყისიდან საკრებულოს თავმჯდომარე ნინო ჯანელიძე ხელმძღვანელობდა და ბევრი კარგი საქმეც გააკეთა. ახლა ჯგუფს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ამირან ვერულაშვილი ჩაუდგა სათავეში. პირველ შეხვედრაზე ის დეტალურად გაეცნო სამუშაო ჯგუფის განხორციელებულ ღონისძიებებს და სამოქმედო გეგმას. შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს  საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში ჩატარებული სამი მონიტორინგის და შემუშავებული რეკომენდაციების შესახებ. ერთ-ერთი საკითხია მონაწილეობითი ბიუჯეტი. ამჟამად ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა, ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრები, რაც ხელს შეუწყობს საკრებულოზე ამ ფორმის დამტკიცებას.

ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში დასრულდა მესამე მონიტორინგი, რომელმაც შეაფასა ადგილობრივი ხელისუფლების ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის ხარისხი. მონიტორინგი ჩაატარა ფონდმა „სოხუმმა“ იმერეთის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ და მეწარმე ქალთა ფონდთან პარტნიორობით.

პუბლიკაციაში „საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის (PAR) მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში“  წარმოდგენილია მესამე მონიტორინგის ანგარიში: მეორე მონიტორინგის შემდეგ მიღწეული პროგრესი და რეკომენდაციები ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მომსახურების უკეთესი ხარისხის მისაღწევად.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ვანის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ჯგუფის სამუშაო გეგმის ცვლილებებზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ გეგმაში უნდა აისახოს ის საკითხები, რომელთა მოგვარება მათ კომპეტენციაში შედის: ადგილობრივი საჭიროებების პირველი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემები და საჯარო მმართველობის რეფორმის მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციები. ისაუბრეს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, რომლის განახლებაც მიმდინარეობს. გადაწყდა, რომ ჯგუფის წევრები ჩაერთვებიან გვერდზე ინფორმაციის განთავსების პროცესში.

თავისი აქტიურობით ვანის სამუშაო ჯგუფი ხელს უწყობს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image