ლანჩხუთში ორი პარტნიორი ორგანიზაცია მუშაობს ჩვენთან ერთად პროექტში „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“.

„საქართველოს სასოფლო დარბაზი“ და ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი“ -  სამოქალაქო საზოგადოების ეს ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართულები სამუშაო პროცესში. მარტის ბოლოს სწორედ მათ მიიღეს პირველი გრანტები მუნიციპალიტეტში მცირე პროექტების  განხორციელებისთვის. 

20 აპრილს იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ წარმომადგენლებმა საკონსულტაციო შეხვედრა გამართეს ამ ორგანიზაციების წევრებთან. განხილულ იქნა ახალდაფინანსებული პროექტების შესრულების ეტაპები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.

რამდენიმე აქტუალური საკითხი განიხილეს ბაღდათის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ჯგუფის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, ეთიკის კოდექსი საკრებულოს სხდომაზე გაიტანონ საბოლოო დამტკიცებისათვის. ისაუბრეს იმაზეც, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება - ახალ ვერსიაში იქნება ონლაინ პეტიციების სისტემა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ველი, მოხდება საკრებულოს სხდომების ტრანსლაცია.

ახლახან ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ფონდი „სოხუმის“ პროექტის ფარგლებში მინიგრანტები მიიღეს. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფის წევრებს მცირე პროექტები, რომლებითაც ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტში უფრო ეფექტიანი საჯარო მმართველობის დანერგვას.

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილეს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციებიც, რომლებიც სამუშაო ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში უნდა აისახოს. 

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მესამე მონიტორინგის შედეგები განიხილეს ოზურგეთის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. მონიტორინგი ჩაატარეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა - „განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი“ და „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ მხარდაჭერით.

ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეკრებილებს გააცნეს უკვე ჩატარებული სამი მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დადებითი ტენდენციები და ახალი გამოწვევები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია, საკრებულოს აპარატის, მასმედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. დავით დარჩიამ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში დამთავრდა ინტერნეტიზაციის პროცესი და ადამიანს ელექტრონულად ნებისმიერი ადგილიდან ექნება წვდომა მუნიციპალურ სერვისებზე. ეს ელექტრონული მმართველობის პრაქტიკის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია.

ვანის სამუშაო ჯგუფს ბევრი საქმე აქვს და ეს კარგად გამოჩნდა საკრებულოში გამართულ შეხვედრაზე. მოისმინეს IT სპეციალისტის ინფორმაცია ოფიციალური ვებგვერდის განახლების შესახებ - ვებგვერდს ემატება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის და ონლაინ პეტიციის ფუნქციები, მექანიზმი მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის „დაგეგმე ბიუჯეტი“, განზრახულია საკრებულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლაცია და სხვა ტექნიკური ცვლილებები. შეხვედრაზე განიხილეს საკრებულოს წევრებისათვის შემუშავებული ეთიკის კოდექსი და პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული მესამე მონიტორინგის შედეგები.

ორი მონიტორინგის ფარგლებში გამოკვეთილი რეკომენდაციების ნაწილი უკვე შესრულდა. ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში აისახება მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციებიც. მათი განხორციელება კიდევ მეტ გამჭვირვალობას და ეფექტიანობას შესძენს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობას.

საგრანტო განაცხადების და პროექტების შემუშავებას მიეძღვნა ტრენინგი, რომელიც ბათუმში ჩატარდა 8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის.

პროექტის მიხედვით ახლა მიმდინარეობს რიგით მეორე საგრანტო კონკურსი. ტრენინგი დაეთმო კონკურსზე წარსადგენი პროექტების დამუშავებას და კორექტირებას. მუშაობა საკმაოდ ნაყოფიერად წარიმართა, რადგან ტრენინგის ფორმატი თეორიულ ნაწილთან ერთად მონაწილეთა აქტიურ ჩართულობასაც მოიაზრებდა. ყველა ორგანიზაციამ შეძლო თავისი საპროექტო განაცხადის კორექტირება და სრულყოფა.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის რიგით მეცხრე შეხვედრა გაიმართა ბათუმში, სასტუმრო „ჰილტონში“.

შეხვედრაში მონაწილეობდა 8 მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების 16 ორგანიზაცია. გაანალიზდა, თუ რა ვითარებაა ამ მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხარდაჭერის და დაფინანსების კუთხით და განვითარების რა შესაძლებლობები გააჩნიათ.

მონაწილეებმა დააფიქსირეს, რომ ორგანიზაციების უმრავლესობას არც დიდი გამოცდილება აქვს და არც დონორებთან მუშაობის პრაქტიკა.

აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტებში უფრო რეგიონალური ორგანიზაციები შემოდიან სამუშაოდ, ამიტომ პროექტში მონაწილეობით მათ საშუალება ეძლევათ, გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი და გაიმდიდრონ გამოცდილება.

თერჯოლის საკრებულოში ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელზეც განხილულ იქნა სამოქალაქო ბიუჯეტირების საკითხი. მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სათანადო დოკუმენტზე მუშაობა. დოკუმენტის სრულყოფისთვის საჭიროა მერიის მხარდაჭერა, ამიტომაც დაიგეგმა სამუშაო ჯგუფის სამი წევრის შეხვედრა მერთან.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონის მუნიციპალიტეტში ონლაინ პეტიციის სისტემა ინერგება!

6 აპრილს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელზეც განხილულ იქნა ამ სისტემის მნიშვნელობა, საჭიროება და გამოყენების ხერხები.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დაასახელეს ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც ისინი გეგმის მიხედვით ჩაატარებენ საინფორმაციო შეხვედრებს მოსახლეობასთან.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ეთიკის კოდექსის საბოლოო ვერსიის შემუშავება დასასრულს უახლოვდება - ხონის მუნიციპალიტეტში შედგა სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ვალერი ბახტაძე ესწრებოდა.

მოცემული დოკუმენტი სხვა მუნიციპალიტეტების ეთიკის კოდექსებისგან გამოირჩევა იმით, რომ ვრცელდება არა მარტო საჯარო მოხელეებზე, არამედ პროფესიული, ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებების მქონე მოხელეებზეც.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

რა შეიცვალა მეორე მონიტორინგის შემდეგ მუნიციპალიტეტებში? როგორია პროგრესი? რა გამოწვევები დარჩა?

ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) საგზაო რუკის განხორციელების მესამე მონიტორინგი დასრულდა. მონიტორინგის შედეგების განხილვას მიეძღვნა პრესკონფერენცია, რომელსაც სხვადასხვა მედიასაშუალების 20-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა. მონიტორებმა ჟურნალისტებს წარუდგინეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მუშაობის პროცესში გამოვლენილი ცვლილებების შესახებ.

შეხვედრა ორგანიზებული იყო პროექტის პარტნიორის, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ მიერ.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image