სტრესთან გამკლავება, სიმშვიდე, პრობლემების მოგვარება, იმედი… - ეს და უამრავი სხვა შედეგი მოიტანა ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგისა და იურისტის საკონსულტაციო მუშაობამ.

მათ რეგიონებში ონლაინ ჩაატარეს სამი ჯგუფური შეხვედრა და ინდივიდუალური კონსულტაციები ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ბენეფიციარებისთვის. 

გაიმართა მუშაობა კრიზისულ ოჯახებთან, ასევე ონლაინ გაგრძელდა ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია 29 ბენეფიციართან. 

პარალელურად მიმდინარეობდა აქტიური კომუნიკაცია ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარებთან - ფსიქოლოგიური თერაპია, რაც ასე სჭირდება ამ ქალებს...

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება. მოქალაქეთა ინფორმირების გარდა, ამ შეხვედრებზე ოჯახური ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და შემდეგ მათზე რეაგირება ხდება.

ნოემბერში ქობულეთის, წალენჯიხის, ჩოხატაურის, ტყიბულის და სამტრედიის  ცენტრების მობილიზატორებმა იდენტიფიცირებული პრობლემები ფსიქოლოგს და იურისტს  გადასცეს რეაგირებისთვის.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები სხვადასხვა თემში არსებული პრობლემების ადვოკატირებასაც ახდენენ, პროცესში თემის აქტივისტებიც არიან ჩართულები.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

მონიტორინგის ჯგუფმა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე დაიწყო მუშაობა - ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამების დანერგვის საკითხზე მოსახლეობის განწყობების და დამოკიდებულებების შესწავლა.

კვლევის შედეგად გამოვლინდება, საზოგადოებაში რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამა, რაც გულისხმობს მოძალადის მიერ ძალადობრივი ქცევის შეცვლისთვის ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარების პროგრამას, რომლის მიზანია, აღარ განმეორდეს ძალადობა და დაცული იყოს მსხვერპლის უსაფრთხოება. ამომწურავი ინფორმაციის მისაღებად დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები და რაოდენობრივი კვლევა.

ჯგუფის მუშაობა აქტიურ ფაზაში შევიდა, დაიწყო ანკეტირების პროცესი, ჩატარდა ოთხი ფოკუს-ჯგუფი და ორი ინტერვიუ. თვისებრივი კვლევის პირველი მონაცემებით იკვეთება, რომ საზოგადოებას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ასეთი პროგრამა.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ძალადობისა და კონფლიქტის თემაზე ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ტრენინგი ჩაატარეს ჩოხატაურის, თერჯოლის, სენაკის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.

ეს 6-თვიანი აქტიური მუშაობის ნაწილია და მონაწილეებიც დიდი ინტერესით ჩაერთნენ პროცესში. იყო საინტერესო დისკუსიები, გულახდილი საუბრები, კონკრეტული მაგალითები... 80-მდე ახალგაზრდაა გაერთიანებული ახალგაზრდულ ცენტრებში, ისინი ტრენინგიდან ტრენინგამდე დამოუკიდებელი აქტივობების ინიცირებას ახდენენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

- პანდემიურმა სიტუაციამ კიდევ უფრო გაართულა ურთიერთობები ოჯახის წევრებს შორის, გაიზარდა კონფლიქტების განვითარების რისკები, ამიტომაც გახშირდა ძალადობა ოჯახში. ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო შეხვედრებს  მოსახლეობასთან, ფსიქოლოგის ჩართულობას, - ამგვარი მოსაზრებები ჰქონდათ შეხვედრის მონაწილეებს თერჯოლის, ბაღდათის, ვანის, ზუგდიდის და სენაკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

მობილიზატორების აქტიურობით, თვითმმართველობის სოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, ადგილებზე მოხდა ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და მიმდინარეობს შესაბამისი რეაგირება მსხვერპლთა დასახმარებლად.  

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ძალადობის ფორმები, იურიდიული ბერკეტები მსხვერპლთა დასაცავად და მოძალადის შესაჩერებლად, კონფლიქტი და მისი მართვა - ამ თემებზე ბაღდათის, წალენჯიხის და ვანის მუნიციპალიტეტების 60-მდე ახალგაზრდას ტრენინგები ჩაუტარდა ონლაინ პლატფორმაზე.

შეხვედრები ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებდა, მოზარდებს მიეცათ შესაძლებლობა, ღიად ემსჯელათ ძალადობასა და კონფლიქტზე. ჩანდა  მოტივაცია, ინტერესი, აქტიური ჩართულობა...

სამომავლოდ დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც გულისხმობს მიღებული ცოდნის  გაზიარებას მოზარდებში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგი და იურისტი აქტიურად მუშაობდნენ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებთან ერთად. ორი ონლაინ ჯგუფური შეხვედრა გაიმართა ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მცხოვრებ ქალებთან, ხოლო ინდივიდუალური ონლაინ კონსულტაციები ჩაუტარდა ქობულეთელ, წალენჯიხელ და ჩოხატაურელ ბენეფიციარებს.

ბაღდათის, სენაკის და სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში ცოცხალი შეხვედრები მოეწყო - ესწრებოდა 29 ქალი. 

კიდევ: ფსიქოლოგის და იურისტის ინდივიდუალური კონსულტაციები ქუთაისელი ბენეფიციარებისთვის, ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოთერაპია სარებილიტაციო ცენტრში, მუშაობა კრიზისული ოჯახების წევრებთან - ასეთი აქტიური იყო ოქტომბერი.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ოქტომბერი აქტიურად დაიწყო ფორუმ-თეატრისთვის. ჯგუფში არიან ახალი მსახიობები, ჩამოყალიბდა ახალი წესები, შეიქმნა ახალი სცენები, ჩატარდა რეპეტიციები, ჩაიწერა ახალი ვიდეორგოლები.

განახლებულმა ფორუმ-თეატრმა ოთხი  წარმოდგენა დადგა ღია ცის ქვეშ. წარმოდგენები იმართება მაყურებლების გარეშე, რადგანაც პანდემიის გამო მდგომარეობა დაძაბულია. მართალია, მაყურებლის გარეშე თამაში უჩვეულოა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ეს წარმოდგენები მნიშვნელოვანია მსახიობებისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

სამტრედიის, წალენჯიხის, ტყიბულის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრების წევრები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიებში და გულახდილად ისაუბრეს კონფლიქტის, ძალადობის და ბულინგის თემებზე, მოიყვანეს კონკრეტული მაგალითები, დაასახელეს მიზეზებიც.

- სამწუხაროდ, ხშირია მოზარდებში კონფლიქტის და ბულინგის შემთხვევები და ასეთ თემებზე საუბარი ეხმარება ბავშვებს, არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლის ადგილას, ან პირიქით - არ იყონ მჩაგვრელები;

- თემები ძალიან აქტუალურია და საინტერესოა თქვენთან ერთად მათი განხილვა;

- უნდა  ვიცოდე კონფლიქტის მართვა, თავის დაცვა  და მერე არ გავხდები ბულინგის მსხვერპლი.

ასეთი იყო ტრენინგის ბოლოს, ახალგაზრდების ერთი ნაწილის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები. ისინი მზად არიან, ამ თემებზე ისაუბრონ თანატოლებთან, მათაც გააცნონ სიტუაციის მართვის და თავდაცვის მექანიზმები.

ოქტომბერში 10 ტრენინგი ჩატარდა 10 მუნიციპალიტეტიდან შერჩეულ 223  ახალგაზრდასთან.


პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა გაძლიერება, სამოქალაქო აქტივიზმის გაფართოება ადგილობრივი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ოჯახური ძალადობის პრევენცია საზოგადოებაში - ეს საკითხები თემებში გამართული საინფორმაციო შეხვედრების შემადგენელი ნაწილია.

იდენტიფიცირებული პრობლემა ბევრია, თუმცა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს   ადვოკატირებით, სხვადასხვა სტრუქტურასთან თანამშრომლობით.

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ვანის, წალენჯიხის, ტყიბულის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში უკვე გაჩნდა მოგვარებული პრობლემების ჩამონათვალი და ქალთა ისტორიები პოზიტიური ფინალით, რაც სხვადასხვა ინტერვენციული ჩარევით იქნა მიღწეული.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image