19 სექტემბრიდან თვის ბოლომდე კომპლექსური სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდებოდა ძალადობის მსხვერპლ სამ ქალთან. ისინი ქალთა ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრში შვილებთან ერთად იმყოფებოდნენ - სულ 6 ბენეფიციარი. ყოველდღიურ აქტიურ მუშაობაში ჩართულები იყვნენ პედაგოგი, სოციალური მუშაკი, იურისტი და ფსიქოლოგი.

სარეაბილიტაციო კურსის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა (ის 26 წლისაა) აღნიშნა, რომ იგრძნო დიდი მხარდაჭერა. უკვე იცის, რომ მარტო არ არის. აქ გატარებულმა დღეებმა გააძლიერა სამივე ქალი და ისიც გააცნობიერეს, რომ მეტი უნდა იმუშაონ საკუთარ სისუსტეებზე. მიიღეს ბევრი საჭირო ინფორმაცია, პოზიტივი, სასარგებლო რჩევები და გადაწყვიტეს, ახალი ძალებით გადაფურცლონ თავიანთი ცხოვრების ახალი გვერდი.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

კოვალენკოების ოჯახი ხარკოვიდან ჩამოვიდა. რამდენიმე თვე იცხოვრეს სამტრედიაში. ბევრი სიძნელე გადაიტანეს. ბავშვი ორჯერ მოხვდა საავადმყოფოში. ჩვენი ფონდი დაეხმარა მათ საბუთების თარგმნაში უფასო მკურნალობისთვის, ეხმარებოდა სურსათით, ჰიგიენის საშუალებებით. შემდეგ მათ უკრაინაში გამგზავრება გადაწყვიტეს. მაგრამ საამისო ფული არ ჰქონდათ.

სოფი წირღვავამ (ასისტენტი, რომელიც უკრაინელ ლტოლვილებთან მუშაობს) გადაწყვიტა, თანხის შეგროვება მოესინჯა, თუმცა თვითონაც დიდად არ სჯეროდა, რომ გამოვიდოდა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა თხოვნა, დახმარებოდნენ კოვალენკოების ოჯახს. იყვნენ ადამიანები, რომელთაც სოლიდური თანხა გადარიცხეს. იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც მითითებულ ანგარიშზე 3 და 5 ლარი ჩარიცხეს. გაკვირვებულები იყვნენ კოვალენკოები, ტიროდნენ, ამბობდნენ, ადამიანებს თვითონ უჭირთ და ჩვენ გვეხმარებიანო…

ორ დღეში 3600 ლარზე მეტი შეგროვდა.

სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში ჩატარდა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სკოლის დირექციის წარმომადგენლები, პედაგოგები და მშობლები. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ მერიის ბავშვთა უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების კოორდინატორი და ამავე განყოფილების სოციალური მუშაკი.

შეხვედრის მონაწილეები გაეცნენ განყოფილების სტრუქტურას, მიიღეს ინფორმაცია არსებულ პროგრამებზე, გამოწვევებსა და საჭიროებებზე. მათი აზრით, მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს საზოგადოების ინფორმირებულობას, მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, კრიზისული ოჯახების მხარდაჭერას.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ადვოკატირების ჯგუფმა ზედა ვანის (ვანის მუნიციპალიტეტი) საჯარო სკოლაში ჩაატარა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სკოლის პედაგოგები, უფროსკლასელები,  მერიის ბავშვთა უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების თანამშრომლები და გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი.

მონაწილეები გაეცნენ განყოფილების სტრუქტურას, აგრეთვე იმ მიგნებებს, რომლებიც ამ განყოფილების მუშაობის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა. მათ აღნიშნეს, რომ ასეთ სიღრმისეულ ინფორმაციას არ ფლობდნენ და უკვე იციან, რა დროს უნდა მიმართონ მათ. აქცენტი გაკეთდა სკოლებისა და განყოფილების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე, რაც გააუმჯობესებს მოწყვლადი მოზარდების მდგომარეობას.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

თერჯოლის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრში ადვოკატირების ჯგუფის ინიციატივით ჩატარდა შეხვედრა, რომელზეც მოწვეული იყვნენ მერიის ბავშვთა უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების თანამშრომლები. შეხვედრას ესწრებოდნენ ცენტრის და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები.

ჩვენი მიზანი იყო მონაწილეებისათვის გაგვეცნო განყოფილების სტრუქტურა და მუშაობის არეალი. თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს განყოფილება, ამაზე ინფორმაცია ჩვენს მიერ ჩატარებული მონიტორინგის მიგნებებზე დაყრდნობით მიეწოდა აუდიტორიას.  

გამოიკვეთა, რომ განყოფილების მუშაობის და ფუნქციის შესახებ პედაგოგებმა არ იცოდნენ. მათ წამოჭრეს არაერთი აქტუალური საკითხი, აქცენტი გაკეთდა ინკლუზიურ ბავშვებთან და მათ მშობლებთან აქტიური კომუნიკაციის საჭიროებაზე. პედაგოგებს მერიის მხარდაჭერის იმედი აქვთ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„ბავშვთა უფლებების დაცვა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივი თანამშრომლობა სოციალური სერვისების გაუმჯობესების კუთხით“ - ეს იყო ინფორმაციის გაცვლის შეხვედრის თემა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების წარმომადგენლებთან გაიმართა.

შეხვედრაზე წარდგენილ იქნა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევის მიგნებები. მონაწილეებს გააცნეს ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების საქმიანობა, მიღწეული შედეგები და გამოწვევები.

გაიმართა დისკუსია ბენეფიციარების საჭიროებებსა და თანამშრომლობის სფეროებზე. გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებებს უკავშირდება და მათ აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება ადგილობრივი სტრუქტურების მხრიდან.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ადვოკატირების ჯგუფის მიერ დაგეგმილი საინფორმაციო შეხვედრების ციკლის ფარგლებში დიდ ნეძში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სკოლის დირექციამ, პედაგოგებმა და მშობლებმა. შეხვედრაზე მოწვეულები იყვნენ მერიის ბავშვთა უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების კოორდინატორი და სოციალური მუშაკი. შეკრებილებს მიეწოდათ ინფორმაცია განყოფილების სტრუქტურაზე, პროგრამებზე. საუბარი შეეხო არსებულ გამოწვევებს და საჭიროებებს.

შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებაზე, შშმ ბავშვთა საჭიროებებზე, კრიზისული ოჯახების იდენტიფიკაციის გზებსა და მათი მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებმა სექტემბერში განსაკუთრებული ფოკუსი ფემიციდზე გააკეთეს. ვანში, სამტრედიაში, ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), თერჯოლასა და წალენჯიხაში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრებზე მონაწილებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოში ქალთა მკვლელობები დიდი ხანია საგანგაშო ნიშნულს მიუახლოვდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არის საკმარისი ის, რაც კეთდება...

მონაწილეების თქმით, პრევენციის კუთხით საინფორმაციო კამპანიებს დიდი მნიშვნელობა აქვს:

„მეტი უნდა ვიმუშაოთ პრევენციისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან.“

„თუ რეაგირება არ იქნება უმკაცრესი, ვერ შევაჩერებთ ამ პროცესს. “

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალები და ბავშვები ხერსონიდან, ოდესიდან, კიევიდან, ბუჩადან, ჩუგუევიდან... მათთვის ქალთა ფონდი „სოხუმი“ მშობლიურად იქცა - აქ კარგად ესმით მათი ტკივილი, ამხნევებენ, ეხმარებიან.

ივნისში ამ ქალებისთვის ფონდის თანამშრომლებმა თავიანთი ხელით გააკეთეს ქართული კერძები, ფონდში დაპატიჟეს და გემრიელი ქართული სუფრით უმასპინძლეს.

მაშინ გაჩნდა იდეა, უკრაინელებსაც გაემზადებინათ საპასუხო სუფრა.

სექტემბრის მზიან დღეს სიმპათიურმა ქალებმა მარინამ, ანიამ, ჟანამ, ნატალიამ, ტატიანამ გემრიელი კერძები მოიტანეს. სუფრა ეზოში გაიშალა: ბორშჩი, კიევური კატლეტები, ბლინები ვაშლით, ლვოვის კვერები (სირნიკები), კვერები (ვარენიკები) კომბოსტოთი, კარტოფილით, ყველით - მოკლედ, ბევრი გემრიელობა.

ეს არ იყო მხოლოდ უკრაინული სამზარეულოს გამოფენა. ეს იყო ამ ქალების ტკივილიანი ისტორიები, აფხაზეთის გახსენება, მოწვეული სტუმრების ემოციური გამოსვლები...

ქალაქ გორში, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოხსენებით წარыდგნენ: მინისტრი - თეა ახვლედიანი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი - კაორი იშიკავა; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი - მარეკ შჩიგელი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე -  ირაკლი ანთაძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი - ზვიად ზვიადაძე. 

მათ გაუზიარეს მონაწილეებს  IPRM შეხვედრებზე განხილული თემები და მოისმინეს, როგორც ქალთა ორგანიზაციების, ასევე სამხრეთ ოსეთთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ადგილებზე არსებული ჰუმანიტარული გამოწვევებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის კონფლიქტით დაზარალებული ქალების, კონკრეტული საჭიროებების შესახებ. 

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image