ბელა შათირიშვილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელია შუა ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქალი-მერის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადგილობრივ დონეზე, განსაკუთრებით - ქალი-მოქალაქეების საჭიროებების გამოსავლენად და მხარდასაჭერად.

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს გენდერული სტერეოტიპების მსხვრევის კამპანიას - თანასწორობის, ტოლერანტული და არაძალადობრივი კულტურისა და გარემოს დასამკვიდრებლად ჩვენს საზოგადოებაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლიპები

ნონა ესებუა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელია ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქალი-მერის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადგილობრივ დონეზე, განსაკუთრებით - ქალი-მოქალაქეების საჭიროებების გამოსავლენად და მხარდასაჭერად.

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს გენდერული სტერეოტიპების მსხვრევის კამპანიას - თანასწორობის, ტოლერანტული და არაძალადობრივი კულტურისა და გარემოს დასამკვიდრებლად ჩვენს საზოგადოებაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლიპები

მაისის პირველ რიცხვებში სამი ტრენინგი გაიმართა აქტუალურ თემებზე: ტოლერანტობის პრობლემები ახალგაზრდებში და კონფლიქტის მართვის გზები. სენაკის და ზუგდიდის ახალგაზრდების გაძლიერების ცენტრებში ადგილზე ჩატარდა საინტერესო ტრენინგები  დისკუსიებით და როლური თამაშებით. ვანის ახალგაზრდულ ჯგუფთან კი მუშაობა ონლაინ წარიმართა, არანაკლები აქტიურობით.

სამივე შეხვედრას 65 მონაწილე ესწრებოდა. ყველა მათგანისთვის ეს არის სივრცე წარმატებულ თანატოლებთან შეხვედრის, მნიშვნელოვანი ამბების გაგების და ახალი შესაძლებლობების გამოვლენისთვის, ამიტომაც მოუთმენლად ელოდებიან ყოველ მორიგ შეხვედრას.

 

 პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

სამი დღე ბორჯომში

„ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე უწყებათაშორისი თანამშრომლობის და კოორდინაციის მნიშვნელობა ადგილობრივ დონეზე“ - ეს იყო ბორჯომში ჩატარებული ტრენინგის თემა.

ტრენინგს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დასავლეთ საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტიდან (ქუთაისი, წყალტუბო, ხონი, სამტრედია, თერჯოლა, ბაღდათი, ტყიბული, სენაკი, ზუგდიდი, ფოთი, წალენჯიხა,  ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, ქობულეთი).

პირველ დღეს, ერთმანეთის გაცნობასთან ერთად, ბევრი რამ იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი:

- ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევის „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის მნიშვნელობა“ და დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში მერის წარმომადგენლების საჭიროებათა შესახებ სწრაფი მოკვლევის პრეზენტაციები;

- ინფორმაცია ვებგვერდის „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“ შესახებ - http://sosfsokhumi.ge;

- მუნიციპალიტეტების მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული პროგრამების პრეზენტაციები და დისკუსია.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქუთაისის, ხონის, წყალტუბოს, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის ონლაინ ჩატარდა მეხუთე ტრენინგი თემაზე: „ადგილობრივი თვითმმართველობა და სამოქალაქო ჩართულობის ფორმები“.

მონაწილეები გაეცნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობებს, სამოქალაქო ჩართულობის ფორმებს. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, ჯგუფებში ემუშავათ საკითხებზე: რა უშლის ხელს სამოქალაქო ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე; როგორ უნდა ამაღლდეს მოქალაქეთა მოტივაცია, რათა უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში. დისკუსიის დროს მონაწილეებმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს.

მათი შეფასებით, სატრენინგო თემები მნიშვნელოვანი იყო:

„გავეცანი მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებს. მსგავს ინფორმაციას ბევრი ადამიანი უნდა ფლობდეს.“

„ამ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში. ვიგრძენი პასუხისმგებლობა, რომ უფრო მეტად ჩავერთო მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში.“

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

მაისში დაიგეგმა ტრენინგები სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. სწორედ ამის შესახებ მიეწოდა ინფორმაცია ხონის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს. საინფორმაციო შეხვედრა ონლაინ ფორმატში ჩატარდა.

პროექტის ასისტენტმა ჯგუფს გააცნო ტრენინგების თემები, დაიგეგმა ჩატარების დრო. ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ისინი დიდი ინტერესით დაესწრნენ აპრილში ჩატარებულ ოთხ ტრენინგს, ახალი ციკლიც საინტერესო და პრაქტიკულ თემებს მოიცავს და ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან სატრენინგო მუშაობაში.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ ახალ სწრაფი მოკვლევის ანგარიშს „მერის წარმომადგენლების საჭიროებების გამოვლენა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში“.

მოკვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ფონდი „სოხუმის“ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მერის წარმომადგენელთა საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, მათი როლის გასაძლიერებლად გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირების, დაზარალებულთა დახმარების, არსებულ ადგილობრივ და ცენტრალურ სერვისებზე მოქალაქეების ინფორმირების და რეფერირების სისტემაში მონაწილეობის კუთხით.

განხორციელებულმა სწრაფმა მოკვლევამ გამოკვეთა მერის წარმომადგენელთა ციფრული უნარ­ჩვევების გაძლიერების, მათი მეტი ინფორმირების, კვალიფიკაციის ამაღლების, სამუშაო აღწერილობაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და მსხვერპლის დაცვის ღონისძიებებში ჩართვის მკაფიო ვალდებულებების გაწერის საჭიროება.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ონლაინ ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა. მონაწილეებმა ისაუბრეს აპრილში ჩატარებულ ტრენინგებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები სხვადასხვა ასაკის, პროფესიის და გამოცდილების ქალები არიან, ტრენინგზე განხილული თემები ყველასთვის ერთნაირად საინტერესო აღმოჩნდა. მათთვის სასიხარული იყო ინფორმაცია სატრენინგო ციკლის გაგრძელების შესახებ. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ტრენინგები მაისშიც ჩატარდება სამიზნე მუნიციპალიტეტების 50 აქტიური წარმომადგენლის მონაწილეობით.

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„სტერეოტიპები და ტოლერანტობა“ - ამ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი სოფ. დიდინეძის ახალგაზრდულ ჯგუფთან.

ეს არის ის თემები, რომლებსაც ხშირად ვეხებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა, ტერმინების ჭეშმარიტი მნიშვნელობა და წარმოშობის ისტორია ყველამ როდი იცის, სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრეს ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ლალი შენგელიამ და ანჟელა ჩიხლაძემ.

ბავშვების ჩართულობა ძალიან მაღალი იყო, ისინი აქტიურად ერთვებოდნენ პოლემიკაში და გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image