გენდერი და გენდერული თანასწორობის ასპექტები - ამ თემაზე იმსჯელეს სენაკის ახაგლაზრდული ჯგუფის წევრებმა.

„ოჯახში როლების არათანაბარი გადანაწილება პირდაპირ კავშირშია სტერეოტიპებთან“; „აუცილებელია აზროვნებს შეცვლა და ამ  სტერეოტიპების მსხვრევა“;

„ქალს ოჯახში უნდა ჰქონდეს არჩევანის უფლება“.

ასეთი პოზიციები დააფიქსირეს საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა

ასევე, მსჯელობისას არაერთხელ აღინიშნა, რომ  ქალთა მიმართ  ძალადობა და აგრესია საზოგადოებაში გენდერული თანასწორობის საკითხის უგულებელყოფას უკავშირდება.

ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ მომავალი თაობის სწორად ინფორმირებაა საჭირო, ეს საკითხი აქტიურად უნდა განიხილებოდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რათა დაიმსხვრეს ის მავნე სტერეოტიპები, რომელიც ოჯახში მხოლოდ მამაკაცის უპირატესობას აღიარებს.  

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ინფორმაციის შეგროვება ფოკუს-ჯგუფებისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდით.

რა სირთულეები ახლავს ამ პროცესს;

რა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი კვლევის წარმატებით დასრულებას.

წყალტუბოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ღიად და გახსნილად შეაფასეს შესრულებული სამუშაო.

თითოეულმა გამომსვლელმა ისაუბრა, როგორ დაგეგმა მსვლელობა და რა შედეგებს მიაღწია.

მონაწილეთა აზრით, ფასილიტაციის პროცესს ახლავს სირთულეები, თუმცა მიღებული გამოცდილება და უნარები დაეხმარა მათ კვლევა წარმატებით დაესრულებინათ.

„პროცესი ჩვენთვისაც საინტერესო იყო, რადგან უშუალოდ გვქონდა კომუნიკაცია ქალებთან და ვსაუბრობდით იმ ბარიერებზე, რომლებიც ხელს უშლის ქალებს წარმატების მიღწევაში“.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ჩვენ დღეს ძალიან ღირებული გამოცდილება მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოვძებნოთ ყველაზე მოკლე გზები ჩვენი თემისთვის საჭირბოროტო საკითხების გადასაჭრელად!

ამოვირჩიეთ პრიორიტებული საკითხები და დავსახეთ სტრატეგია, როგორ დავიწყოთ ცვლილებებზე ზრუნვა.

გაგვიჩნდა ბევრი ახალი იდეა, მათი გადაჭრის გზების კონტურებიც მოვინიშნეთ.

ჩვენი შესაძლებლობები უფრო კარგად დავინახეთ.

სოფელ დიდინეძის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებულ ადვოკატირების ტრენინგს აფასებენ. ონლაინ-შეხვედრაზე მათ სამოქალაქო ადვოკატირების ფორმებზე, მეთოდებზე, გზებზე ინფორმაციები გააცნეს.

შემუშავებული იქნა ადვოკატირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა თემისთვის ერთერთი პრიორიტეტული საკითხის გარშემო.

მიიღეს გამოცდილება, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ადვოკატირების ძირითადი გზავნილი („მესიჯი“) როგორ დაამყარონ ეფექტური კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან, როგორ შეარჩიონ მეთოდები.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

- ჩვენს ირგვლივ არიან ქალები, რომლებიც ამ პრობლემებით ცხოვრობენ. ყველა ოჯახში უნდა შეაღწიოს ინფორმაციამ და ყველა ქალმა უნდა იგრძნოს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ის მარტო არ არის, - ასე ფიქრობენ შეხვედრის მონაწილეები, რომლებიც მიღებულ ინფორმაციებს სხვადასხვა თემში გაავრცელებენ და ამით ხელს შეუწყობენ ძალადობის პრევენციას ოჯახებში. 

ყოველთვიურ საინფორმაციო შეხვედრებს ბაღდათში, კოკში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), სამტრედიაში სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორების თქმით, საზოგადოებას ჯერ კიდევ სჭირდება ძალადობის საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება, რათა სწორად შეაფასოს შედეგები.

შეხვედრებმა ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებას შეუწყო ხელი, გაიზარდა დახმარების მსურველთა რიცხვი: ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგმა და იურისტმა კოკში და ბაღდათში გამოვლენილ კონკრეტულ ქეისებზე დაიწყეს მუშაობა.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

„ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა“ - ამ თემაზე ჩაატარა მრგვალი მაგიდა ქალთა ფონდმა „სოხუმმა“. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის კანონით გათვალისწინებული რეფერირების სუბიექტები ოზურგეთისა და ფოთის მუნიციპალიტეტებიდან - კრიმინალური პოლიციის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები.

აღინიშნა ადგილობრივ დონეზე ერთობლივი ძალისხმევის და კოორდინირების ნაკლებობა. შეკრებილებმა ისაუბრეს იმ გზებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს ძალადობის პრევენციას და დაეხმარება მსხვერპლს.  ჯგუფური მუშაობის შედეგად განისაზღვრა კოორდინირების ხელის შემშლელი, ხელის შემწყობი ფაქტორები და ასევე - როგორ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია და გააქტიურდეს მუშაობა რეფერირების ადგილობრივი სუბიექტების ჩართულობით.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

რა არის მოხალისეობა?

რა სიკეთე მოაქვს მას?

როგორ გავხდეთ მოხალისე და რა უნდა ვიცოდეთ ამისთვის?

ამ და სხვა კითხვებს პასუხი გაცა ქუთაისის საინიციატიო ჯგუფის წევრმა და მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციის პროგრამის მონაწლემ ელენე სულაქველიძემ

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა 9 თებერვალს ონლაინ რეჟიმში.

ნამდვილად, მისასალმებელია მსგავსი სახის ინიციატივები ახალგაზრდებისგან.

სასარგებლო და ინფორმატიული საღამო გამოვიდა.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეძისა და კოკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

შეხვედრები მიეძღვნა პროექტით გათვალისწინებული კვლევის - "სოციალურ - პოლიტიკურ ცხოვრებასა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის ბარიერებისა და შესაძლებლობების შესახებ" ტექნიკური მხარის შეფასებას.

მონაწილეებმა ისაუბრეს თუ როგორ დაგეგმეს კვლევის ჩატარების პროცესი, რა ხელისშემსლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები დაინახეს მუშაობის პროცესში. თითოეული გამომსვლელი საუბრობდა საკუთარი მაგალითების გამოყენებით.

ერთმანეთს უზიარებდნენ ჯგუფებთან მუშაობის სირთულეებს.

საუბრობდნენ როგორ შეძლეს ინტერვიუს ჩაწერა, რესპონდენტებთან პირისპირ საუბარი.

მონაწილეებმა მიიღეს რჩევები ფასილიტაციის ძირითად პრინციპებზე.

ასევე, ჯგუფის წევრებთან განვიხელეთ სამომავლო გეგმები.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ახალგაზრდების გაძლიერების ცენტრების ექვსთვიანი სატრენინგო კურსის ბოლო შეხვედრები ჩატარდა. 97 მონაწილე ესწრებოდა სამტრედიის, ბაღდათის, თერჯოლის, ტყიბულის და ვანის მუნიციპალიტეტებიდან.

ყველა შეხვედრაზე იგრძნობოდა მონაწილეთა მაღალი ინტერესი თემისადმი „კონფლიქტის მოგვარების გზები. ეთიკისა და ესთეტიკის ნორმები. მშობლებისა და შვილების ურთიერთობა, პრობლემები და მიზეზები“.

მარტში გაიმართება შემაჯამებელი ღონისძიება, რომელსაც ათივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ახალგაზრდები აქტიურ მუშაობას გააგრძელებენ თავიანთ სკოლებში - 5 ცენტრის 10 ლიდერი პრეზენტაციებს გააკეთებს და თავის ცოდნას გაუზიარებს მოსწავლეთა ჯგუფებს.

ამ თვეში განსაკუთრებული იყო შვილების წერილები მშობლებს. ტრენერებმა მონაწილეებს სთხოვეს, დაეწერათ მესიჯი მშობლებისთვის, გამოეხატათ თავიანთი სიყვარული, ფიქრები, სურვილები... საკმაოდ დიდი და კარგი მასალა დაგროვდა და მალე ცალკე დაიბეჭდება ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც წარმატების ისტორია.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

კომპლექსები მქონდაო... უყურებ, ესაუბრები და ვერ წარმოგიდგენია, რომ ხუთი წლის წინ მორიდებული იყო და ეშინოდა აუდიტორიის წინაშე გამოსვლის.

რამდენს მიაღწია ამ ხუთ წელიწადში! უბრალო ჩამოთვლითაც მიხვდებით, რამდენი შრომა და მონდომებაა ამ წარმატებებს მიღმა:

ირმა ბრეგაძე - სოფელ ზედა სიმონეთის საჯარო სკოლის მეთერთმეტე კლასის მოსწავლე, თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრის პროექტების აქტიური მონაწილე, ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზატორი, პროგრამა FLEX-ის ნახევარფინალისტი, MAC Georgia-ს თეატრალური დასის წევრი...

ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ ირმას წარმატების გზას.

ირმა ბრეგაძე: „მეექვსე კლასში ვიყავი, როცა გვითხრეს, კონფლიქტების თემაზე იწყება მუშაობა და ვინ ჩაერთვებითო. დამაინტერესა და დავესწარი. პირველივე გაკვეთილი დამამახსოვრდა. ეს იყო ჩემი უშუალო კონტაქტი ფონდ „სოხუმთან“, როცა ტრენერმა ლელა შენგელიამ ჩაგვიტარა ათმოდულიანი სატრენინგო კურსი კონფლიქტების მართვის შესახებ“.

გამოქვეყნებულია წარმატების ისტორია

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image