- ვინ არის ლიდერი, რა არის სამოქალაქო აქტივიზმი, რითი განსხვავდება ლიდერი აქტივისტისგან - ამ საკითხების გარშემო ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ხონის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

მონაწილეებმა საკუთარი მაგალითებიც დაასახელეს, თუ როგორ არიან ჩართულები სამოქალაქო აქტივიზმში: სკოლის ეზოს გამწვანებაში მონაწილეობა, სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, გაჭირვებული ოჯახებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა, უსახლკარო ცხოველების დაპურება...

ახალგაზრდებმა იციან, რომ ლიდერობა და სამოქალაქო აქტივიზმი ურთიერთკავშირშია და ერთი მეორის განვითარებას უწყობს ხელს.

კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა ქალთა საინიციატივო ჯგუფებში. ჯგუფის წევრებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მოსახლეობის საჭიროებების შეფასებაში და ინტერესით მოისმინეს კვლევის შედეგები. ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს კვლევის ჩატარების ფუფუნება და მადლობა გადაუხადა ფონდს „სოხუმს“ გაწეული მუშაობისთვის. კვლევა წარედგინება ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ გაითვალისწინონ შემუშავებული რეკომენდაციები.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფი მორიგ შეხვედრაზე შეიკრიბა. შეხვედრაზე განხილული იყო სამოქალაქო ბიუჯეტირების დოკუმენტი, რომელიც უკვე დასრულების სტადიაშია. აქტიურად მუშაობს კომისია და ივლისში დოკუმენტს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენენ.

მთავარი თემა იყო აგრეთვე ადგილობრივი საჭიროებების კვლევა, რომელიც ახლახან დაასრულეს სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. კვლევამ ბევრი საკითხი წარმოაჩინა: საჭიროა კომუნიკაციის გაუმჯობესება მერიასა და საკრებულოსთან, სოციალური პროგრამების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას, აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და ა.შ. სამუშაო ჯგუფი ამ და სხვა საკითხების ადვოკატირებას დაიწყებს.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ხონში სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა. შეხვედრაზე განიხილეს ეთიკის კოდექსის  საბოლოო ვერსია, რომელიც მზად არის საკრებულოს სხდომაზე წარსადგენად.

მეორე საკითხად დღის წესრიგში იდგა - ინფორმაცია ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის შესახებ. ისაუბრეს კვლევის დროს გამოკვეთილ პრობლემებზე და შემუშავებულ რეკომენდაციებზე. წარმოდგენილ საკითხებს  შორისაა მიღების დღეები საკრებულოში და ვებგვერდზე სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენელთა მონაცემების მოთავსება. ყოველივე ეს საჭირო ადამიანებთან მიმართვას და პრობლემების მოგვარების გზებს გაუადვილებს მოქალაქეს. სამუშაო ჯგუფის შემდეგ შეხვედრაზე ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრებენ.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

რაოდენობრივი კვლევის შედეგებზე ისაუბრეს ფახულანის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა. რეკომენდაციებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ქალების ინიციატივების მიმართ.

საინტერესოდ წარიმართა მუშაობა ლიის (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფში. შეხვედრის თემა იყო ლიდერობა და სამოქალაქო აქტივიზმი. მონაწილეებმა დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები: ლიდერი მუდმივად მუშაობს საკუთარ თავზე; ლიდერობა საპასუხისმგებლო გამოწვევაა თითოეული ჩვენგანისთვის; ლიდერი გუნდისთვის მოტივაციის მიმცემი ადამიანია.

საინიციატივო ჯგუფში უკვე იკვეთებიან ლიდერები.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

რაც საზოგადოების კეთილდღეობას ეხება, ჩვენი საქმეა, - აღნიშნეს შეხვედრის ბოლოს კოკის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა. შეხვედრა ლიდერობას და სამოქალაქო აქტივიზმს ეხებოდა. ახალგაზრდებმა ბევრი რამ გაიგეს. ყველაზე მთავარი კი ის, რომ აქტივიზმი არის: აქტიურობა, მოქმედება, ჩართულობა, პასუხისმგებლობა, მონაწილეობა, მოხალისეობა.

ამას გარდა კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში - ქალაქ ზუგდიდის და კოკი/ხურჩას ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან. შეხვედრებზე ისაუბრეს მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასების კუთხით ჩატარებულ კვლევაზე.

მონაწილეებმა შეარჩიეს გარკვეული სარეკომენდაციო წინადადებები - მაგალითად, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ცენტრების გახსნა სოფლებში (სალონი, სამკერვალო, ფეხსაცმლის შეკეთება), სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. საინიციატივო ჯგუფების წევრები პრობლემების ადვოკატირებას შეუდგებიან.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ტყიბულის, ზუგდიდის, ბაღდათის, წალენჯიხის და ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისა და მერიის ახალგაზრდული სამსახურების წარმომადგენლების ხელშეწყობით ფონდმა „სოხუმმა“ 5 ტრენინგი ჩაატარა ახალგაზრდულ ცენტრებში  კონფლიქტის ესკალაციის,  ოჯახური ძალადობის მიზეზების და კიბერბულინგის თემაზე.

ტრენერების დავალებით მონაწილეებმა გაითამაშეს როლური თამაშები, შემდეგ კი   გამართეს  დისკუსიები და დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები. ტრენინგებზე გამოვლინდნენ აქტიური ახალგაზრდები, ლიდერები, რომლებმაც  საინფორმაციო  შეხვედრების ჩატარების სურვილი გამოხატეს. მათმა ერთმა ნაწილმა უკვე დამოუკიდებლად ჩაატარა შეხვედრა და მიღებული ცოდნა გაუზიარა თანატოლებს.

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ვანის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევა - შეგროვდა რაოდენობრივი მონაცემები, გაიმართა ინდივიდუალური ინტერვიუები ექსპერტებთან და ფოკუს-ჯგუფები მოწყვლად ჯგუფებთან.

შემდეგ მოხდება კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირება შესაბამის უწყებებში და მოქალაქეთა პრიორიტეტული საკითხების ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში.

კვლევაზე იმუშავეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა - „თანადგომა-2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტური მმართველობისა და სამართლინობისთვის“. 

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ  ტრენინგები თემაზე „პეტიცია - ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა“.

ტრენინგის პირველ ნაწილში მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, მოქალაქეთა მონაწილეობის განმაპირობებელ ფაქტორებსა და ფორმებზე, პეტიციის როლზე, მნიშვნელობაზე და მიღების წესებზე.

მეორე ნაწილში ისინი გაეცნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ჩაშენებული ელექტრონული პეტიციის აპლიკაციას, რეგისტრაციის, ხელმოწერის და ხელმოწერის შემდგომ პროცედურებს. ელექტრონული პეტიცია მომზადდა და დაინერგა  პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ორგანიზებით და ფონდ „სოხუმთან“ პარტნიორობით სახელისუფლებო სტრუქტურებისა და სოციალური ინსტიტუტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა, სოციალური თანამშრომლობა და რეფერირება“. განხილულ იქნა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ქეისები. ფონდი „სოხუმის“ მიერ მოწვეულმა სტუმრებმა - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ქობულეთელ კოლეგებს გაუზიარეს გამოცდილება ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ.

შეხვედრის მონაწილეებმა ძალადობის კუთხით არსებული სიტუაცია გააანალიზეს და სოციალური თანამშრომლობის პერსპექტივები განსაზღვრეს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image