ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მეოთხე მონიტორინგი და მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევა. სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა გამართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ჩატარებული მუშაობის შედეგებზე ისაუბრეს. შეხვედრა აქტიურად წარიმართა. მონაწილეთა მხრიდან იყო შეკითხვები, რომლებზეც კომპეტენტური პასუხები გაიცა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

  პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

6 მუნიციპალიტეტში (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო, სენაკი, წალენჯიხა, ზუგდიდი) ჩატარდა კვლევა „ქალებისა და ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება ადრეული გაფრთხილების  გენდერზე ორიენტირებული სისტემის (GREWS) მიხედვით“.

ეს სისტემა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებზე ადრეული რეაგირების, ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

1024 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა რაოდენობრივ კვლევაში, ამას გარდა ჩატარდა 24 ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრა და 24 ჩაღრმავებული ინტერვიუ.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფებმა ივლისში ადვოკატირების გეგმები შეიმუშავეს, აგვისტო-სექტემბერში კი დაგეგმილია გამოვლენილი საჭიროებების ადვოკატირების კამპანიები.

გამოქვეყნებულია გენდერული მეინსტრიმინგი

კიდევ ერთმა კურსმა დაასრულა პოლიმერული თიხის გაკვეთილები ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში. შემაჯამებელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა წარმოადგინეს სწავლის პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები, ისაუბრეს საკუთარ თავზე, თავიანთ შედეგებსა და გამოცდილებაზე როგორც პროფესიული განვითარების, ასევე პირადი ურთიერთობების კუთხით. პრეზენტაცია შთამბეჭდავი იყო და ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლების მოწონება დაიმსახურა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

სასარგებლო, კრეატიული, დროული...

მონაწილეთა შეფასებით, ასეთი იყო ტრენინგი, რომელზეც კომუნიკაციისა და პიარის მეთოდებსა და ცნობადობის გაზრდაზე ისაუბრეს ტრენერებმა 8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

ონლაინ ფორმატის მიუხედავად, მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ სატრენინგო პროცესში. მათთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პრაქტიკული მაგალითების ფონზე გადმოცემული ინფორმაციები აქტუალურ საკითხებზე: სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა, ეფექტიანი საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა და წარმართვა, ვებგვერდის და სოციალური მედიის მართვა.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

რიგით მეთორმეტე, ბოლო ფორუმი ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის წევრებმა შეაჯამეს განხორციელებული პროექტები, გამოიკვეთა შედეგები, ცვლილებები და გავლენა საზოგადოებაზე. 

ანტიკორუფციული გეგმის შექმნა, ქალთა საჭიროებების შესწავლა და რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, შშმ პირების საჭიროებების შესწავლა, გენდერული პოლიტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, საჯარო მოხელეების და გენდერული საბჭოს წევრების გადამზადება, საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება და დამტკიცება, გენდერული ბიუჯეტისა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვა, ვებგვერდის განახლება, ელექტრონული პეტიციის აპლიკაციის შექმნა და ამოქმედება - ეს არის საგრანტო პროექტების შედეგების ნაწილი 8 მუნიციპალიტეტში.

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა უკვე თქვეს თავიანთი სათქმელი საჯარო რეფორმის განხორციელების კუთხით.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

გამოცდილების გაზიარება ყველაზე კარგი გზაა სიახლეების დასანერგად. ფონდი „სოხუმისთვის“ ეს მუშაობის განსაკუთრებული მეთოდია და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს ხშირად აძლევს ამ შესაძლებლობას.

გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი თავიდანვე ითვალისწინებდა თანამშრომლობას და ერთმანეთის დახმარებას.

პროექტში სამი ორგანიზაციაა ჩართული: ფონდი „სოხუმი“, მეწარმე ქალთა ფონდი და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმში კი 16 ორგანიზაცია გაერთიანდა 2019 წლის ოქტომბერში. მათი გეოგრაფიული არეალი ფართოა: რვა მუნიციპალიტეტი (ხონი, ვანი, თერჯოლა, ბაღდათი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ცაგერი, ამბროლაური).

ფორუმი შეიქმნა იმისთვის, რომ აქტიურად ჩართოს საზოგადოება საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის  მონიტორინგის პროცესში.

გამოქვეყნებულია წარმატების ისტორია

ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში დასრულდა საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. კურსის მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ საკითხებს: ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები, ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება, საწარმოთა ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმები, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, ორისის პროგრამა.

კურსის ბოლოს, შემაჯამებელ ტესტირებაზე ჯგუფის მონაწილეებმა კარგი მომზადება აჩვენეს. ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

დაჩი გონიერი და საქმიანი კაცია. წელს, აპრილის დასაწყისში დაიბადა. დედასთან ერთად ხშირად „მუშაობს“. დაბადებამდეც ეხმარებოდა. ასე რომ - ბაღდათელები დაჩი ფურცელაძეს უნდა უმადლოდნენ სერიოზული დოკუმენტების  მომზადებას.

ვისაც ხუმრობა გგონიათ, ვერ დაგეთანხმებით. იმიტომ რომ დაჩი მართლა მუშაობს დედასთან ერთად. დაჩის დედიკო ახალგაზრდა, ლამაზი და ჭკვიანი ქალია. სკოლა დიმში დაასრულა, მერე კი წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და სამაგისტრო პროგრამა.

ბაღდათში ჩვენი პროექტის განხორციელება რომ დაიწყო, სამუშაო ჯგუფში საკრებულოს წევრები მოიწვიეს. ჯგუფის თავმჯდომარედ აირჩიეს გურამ კიკნაველიძე - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. მეორე წევრი გვანცა გრძელიძეა, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. მოკლედ, ორივე საჭირო ადამიანია - ჯგუფს საკუთარი ლობისტები ჰყავს ფინანსურ და სამართლებრივ საკითხებში. ამიტომაც ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი აქტიურობით გამოირჩევა და საჯარო მმართველობის რეფორმასაც წარმატებით ახორციელებს.

გამოქვეყნებულია წარმატების ისტორია

ონლაინ დებატები ვანში

ვანის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთათვის ონლაინ ფორმატში ჩატარდა დებატები, სადაც მიღწეული შედეგები შეაჯამეს. შეხვედრას ეწრებოდნენ სამუშაო ჯგუფის წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.

შეხვედრა განსაკუთრებული იყო იმით, რომ პარტნიორი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა შეკრებილებს გააცნეს წარმატებული პრაქტიკა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის პრაქტიკაზე ისაუბრა, ხონის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა კი ონლაინ პეტიციის სისტემის დანერგვაზე მიაწოდა ინფორმაცია მონაწილეებს. აღინიშნა, რომ წარმატებული გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანია იმ მუნიციპალიტეტებისათვის, რომლებიც ახლა მუშაობენ ამ მიმართულებით.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image